عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 123

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دامنه شمالی البرز زمین‌لغزه‌های متعددی به علت گستردگی فرماسیونهای حساس به فرسایش توده‌ای و اقلیمی و توپوگرافی خاص وجود دارند که جاده‌ها، مناطق مسکونی، سدهای بزرگ و کوچک ، مراکز اقتصادی را تهدید می‌کنند. لذا نیاز مبرم به تحقیقات جامع در زمینه گسترش ، علت ایجاد و نحوه تثبیت آن احساس می‌شود. در نتیجه این طرح پژوهشی را در مرحله اول با مطالعات زمین‌شناسی و تکتونیک ، ژئومورفولوژی و خاک شروع کرده و آنگاه به کمک پروسس داده‌های رقومی ماهواره لندست 5 ، توسط نرم‌افزار پیشرفته IDRISI ...

موضوع پروژه عبارت است از دسته‌بندی شیبهای لغزشی در منطقه از نقطه نظر زمین ساختاری و مرفولوژی و خصوصیات خاک و عوامل اصلی کاهش ناپایداری آنها به منظور تسهیل در ارائه راه حل سریع کنترل لغزش و افزایش پایداری آنها. در این پروژه بر اساس مطالعات صحرایی از قبیل زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی، هندسه توده، عامل آب ، شرایط کاربری و تاریخچه زمین لغزش ، و همچنین مطالعات دفتری و مد نظر قرار دادن عوامل محیطی از قبیل زلزله و بارندگی سعی می‌شود با تلفیق اطلاعات فوق با استفاده از نظرات کارشناس ...

به جرات می‌توان اولین و مهمترین گام در راه کاستن از خطرات و آسیبهای زمین لغزش را تعیین نقاط حساس و دارای استعداد برای وقوع حرکات توده‌ای برشمرد. امروزه در نقاط مختلف دنیا روشهای متفاوتی برای تعیین استعداد لغزش در قالب روشهای پهنه‌بندی ریسک و خطر زمین لغزش ارائه شده است که هر کدام از این روشها در شرایط خاص کشورهای دیگر کارایی دارد. برای دستیابی به روش مناسب برای در پهنه‌بندی حرکات توده‌ای از بین روشها در شرایط خاص کشورهای دیگر کارایی دارد. برای دستیابی به روش مناسب برای در پهن ...

جنوب استان اصفهان (منطقه سمیرم) بصورت کوهستانی در زون زمین‌شناسی زاگرس مرتفع قرار دارد از آنجائی که این منطقه استعداد خوبی برای زمین لغزش‌دار بنظر می‌رسد که مهمترین اقدام، تعیین نقاط حساس به زمین لغزش و پهنه‌بندی آن می‌باشد تاکنون روشهای مختلفی برای مناطق مختلف در دنیا پیشنهاد و ارائه شده است که هر یک با شرایط خاص کشورهای دیگر بطور کامل منطبق نیست . لذا برای یافتن روش مناسب (از بین روشهای موجود) یا تهیه روشی که تلفیقی از پارمترهای بکار برده شده باشد، منطقه‌ای به وسعت 400 کیلو ...
نمایه ها:
سمیرم | 

با توجه به پیچیدگی عوامل موثر در حرکت یک زمین لغزه ضرورت دارد که در مورد زمین لغزه های هر منطقه روی هر کلاسه حاصل از پهنه بندی زمین لغزه مطالعات مستقیم صورت پذیرد. با روش ‏‎monitoring‎‏ رفتارها به کمک تجزیه و تحلیل سایر اطلاعات منطقه ای پاسخ لازم به بسیاری از موارد ابهام در پهنه بندی ها پیدا خواهد شد که مثلا چرا بعضی از زمین لغزه ها خارج از محدوده پیش بینی شده فعال شده اند. چرا بعضی از زمین لغزه ها دارای دوره های آرایش و سپس فعالیت مجدد هستند و بالاخره تاثیر عوامل داخلی و خار ...

حوزه آبخیز نکاءرود با زیر حوزه‌های الارز، متکازین و کیاسر با وسعتی حدود 22000 هکتار در شاخه‌های رودخانه نکاءرود با ارتفاع متوسط 1640 متر در دامنه‌های پرشیب‌البرزشمالی همراه با ساختمانهای زمین‌شناسی و شرایط ژئومرفولوژیک حاکم بر البرز مرکزی با روند شرق به غرب گسترش دارد که حد فاصل بین دو گسل لرزه‌زاء شمال البرز و خزر قرار دارد. شرایط لیتولوژیکی آهکهای مارنی و مارن سبب شده است که بخش عمده رسوب رودخانه نکاءرود در این شاخه‌ها تولید گردد. پتانسیل لغزشی در بخش وسیعی از حوزه خصوصا دا ...

از عوامل عمده موثر در لغزش زمین شکل ظاهری زمین شامل محدب و معقر بودن، دانه ها، جهت، شیب و .. و عامل هیدرولوژی مشتمل بارندگی مداوم و ملایم می باشد با فرض موثر بودن هر یک از عوامل مذکور در ایجاد لغزش می توان هدف اصلی تحقیق را بررسی نقش عوامل هیدرولوژی و مرفولوژی دانست. با شناسایی نق عوامل موثر در ایجاد لغزش و معرفی تودهن های ناپایدار می توان در برنامه ریزی برای حفاظت آب و خاک از نتایج تحقیق بهره جست . در این تحقیق ضمن تهیه و تکمیل پرسشنامه و بهره گیری از عکس هوایی و تصاویر ماهو ...

با توجه به زمین‌لغزشهای اتفاق افتاده در استان خراسان و خسارات ناشی از آن در منابع طبیعی و آبخیزداری و پروژه‌های عمرانی ضرورت بررسی جهت تعیین روش مناسب براساس شرایط حوزه‌های آبخیز و ویژگیهای اکولوژیک هر منطقه به منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش را لازم می‌نماید و بر این اساس اقدام به تهیه طراحی در این قالب به شرح ذیل شده است . در مراحل اجرای این طرح سعی بر این است که با جمع‌آوری اطلاعات موجود در خصوص زمین‌شناسی، توپوگرافی، آب و هوایی و غیره در سطح استان و نیز با استخراج ...

مقایسه سوانح و بلایای روی داده در سه دهه اخیر حاکی از آن است که هر چند تعداد این مخاطرات افزایش یافته، اما پیامدهای این سوانح نسبت به گذشته کاهش اساسی پیدا کرده‌ است. علت اصلی این اختلاف‌ها مربوط به انقلابی است که در دهه‌های اخیر روی داده است. وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این سال‌ها باعث شده است که در دوره معاصر بتوان با کارایی بهتری به مقابله با بلایای طبیعی شتافت. در ایران نیز که در معرض بلایای طبیعی همراه با زلزله است از سال‌های نه چندان دور با استفاده از روش‌های هوشم ...