عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 226

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استان لرستان به علت موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، توپوگرافی خاص خود و قرارگیری در مسیر حرکت توده هواهای مهاجر گاهی اوقات آنچنان تحت تأثیر پدیده یخبندان قرار می‌گیرد که به شدت در شرایط اقتصادی و اجتماعی آن محدودیت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر آگاهی از تاریخ‌های وقوع یخبندان می‌تواند عاملی موثر در کنترل خسارت‌های ناشی از آن بر کشاورزی، صنایع اقتصادی و... باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن دماهای صفر و زیر صفر درجه سانتی‌گراد، تاریخ‌های شروع و خاتمه یخبندان پنج ایستگاه سینوپت ...

در بررسی شناسایی فون کنه های خانواده Phytoseiidae در سال های 1387 و 1388 در استان لرستان تعداد 17 گونه جمع آوری و شناسایی شدند. گونه های جمع آوری شده عبارت بودند از: Kampimodromus aberrans (Oudemans)*، Euseius scutalis (Athias-Henriot)*، E. finlandicus (Oudemans)*، Neoseiulus marginatus (Wainstein)*، N. bicaudus (Wainstein)، N. barkeri Hughes*، N. sugonjaevi (Wainstein and Abbasova)، N. zwoelferi (Dosse)، Proprioseiopsis messor (Wainstein)*،Amblyseius meghriensis Arutunjan** ...

جنگل های زاگرس قابلیت فراوان برای تولید محصولات غیرچوبی داشته و قادرند نقش موثری در اقتصاد و معیشت گروه های مختلف ذینفعی که به بهره برداری از این محصولات وابسته هستند، ایفا نماید. ارزش گذاری محصولات غیرچوبی جنگل ابزاری اقتصادی است که اطلاعات مفیدی برای مدیران جنگل جهت سیاست گذاری کارآمد و اخذ تصمیمات درست و مناسب فراهم می‌آورد. ارزش پولی محصولات غیرچوبی را می توان با استفاده از رویکردی جامع که همه گروه های ذینفع استفاده کننده از این محصولات را در برداشته باشد، اندازه گیری کرد ...

با توسعه فناوري و افزايش جمعيت، گسترش آلودگي ها در مناطق مختلف بويژه در مناطق صنعتي وکشاورزی رشد چشمگيري داشته است. استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی به ویژه کودهای نیتروژنه و فسفره از جمله فعالیت‌های زیانباری است که علاوه بر مشکلات زیست محیطی، بر هم زدن تعادل سایر عناصرغذایی را نیز به دنبال خواهد داشت. همچنین، عدم استفاده از کودهای آلی و ریزمغذی نیز منجر به کمبود عناصر ریز مغذی شده است که این خود در نهایت باعث کاهش کیفیت محصول و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد شد. سبزیجات ا ...

شناخت تفاوت ترکیب های شیمیایی جمعیت های مختلف گونه های گیاهی که در شرایط اکولوژیکی به نسبت متفاوتی رویش می یابند، حائز اهمیت زیادی می باشد. به منظور بررسی ارتباط برخی از عوامل اکولوژیکی بر میزان و نوع ترکیبات اسانس درختچه مورد در رویشگاه های طبیعی آن در استان لرستان، از 13 رویشگاه عمده آن نمونه های برگ جمع آوری گردید. در هر رویشگاه عوامل اکولوژیکی مورد نظر شامل عوامل فیزیوگرافی( ارتفاع از سطح دریا، جهت و درصد شیب دامنه ) اندازه گیری و ثبت گردید. هم چنین به منظور تعیین ویژگی ...

امروزه و با توجه به تغییر و تحولات پی در پی محیط بیرون و درون سازمان ها، دیگر مدیران این سازمان ها قادر نخواهند بود با روش های سنتی سازمان خود را اداره نمایند.یکی از راهکارهای ترقی سازمان ترویج نوآوری،ابداع، خلق محصولات یا خدمات، فرآیند ها و روش های جدید یا همان کارآفرینی سازمانی می باشد. کارآفرینی سازمانی در واقع به معنی پرورش رفتارهای کارآفرینانه در سازمان می باشد به گونه ای که شرایطی را فراهم می کند که کل سازمان و کارکنان آن، از روحیه کارآفرینی برخوردار شوند. در این تحقیق ...

کانسار باریت فرسش در جنوب شرق الیگودرز، در استان لرستان، از لحاظ ساختاری در کمربند کوه‌زایی زاگرس و در زون سنندج-سیرجان واقع شده‌است. در منطقه‌ی مورد مطالعه کانه‌زایی به‌صورت رگه‌های شکافه‌پرکن، توده‌ای و جانشینی در امتداد شکستگی‌ها،گسل‌ها و زون‌های برشی موجود در سنگ میزبان آهک-دولومیتی پرمین می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی زمین-شناسی، زمین‌شیمی و زایش کانسار باریت فرسش می‌باشد. به این منظور علاوه بر مطالعات کانی‌شناسی و میانبارهای سیال از آنالیز ICP-MS به منظور سنجش عناصر ا ...

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه میزان بهره وری اماکن ورزشی استان لرستان وارائه مدل بود.روش تحقیق این پژوهش توصیفی پیمایشی بودکه به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان ادارات تربیت بدنی استان لرستان ، مدیران تربیت بدنی نواحی آموزش و پرورش ، مدیران گروههای تربیت بدنی و فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای سطح استان و نیرو های نظامی بود . تعداد جامعه و نمونه آماری با هم برابر و 55 نفربودند. در این پژوهش تحقیق علاوه بر پرسشنامه ویژگی های ش ...

مگس های خانواده ی Syrphidae یکی از بزرگ ترین گروه های دوبالان هستند که حشرات کامل، گرده خوار و لارو تعدادی از آنها از مهم ترین گونه های شکارگر آفات مختلف به ویژه، شته ها محسوب می گردند. در ایران، شته ها از مهم ترین آفاتی می باشند که باعث کاهش کمی و کیفی محصولات مختلف زراعی و باغی می شوند. این مساله در استان لرستان نیز صادق بوده و همه ساله شته ها خسارات زیادی را در گیاهان اقتصادی ایجاد می کنند. لزوم مطالعه ی فون مگس های سیرفید به عنوان یکی از دشمنان طبیعی آفات در استان لرستان ...