عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی است که به منظور بررسی مقایسه‌ای اثرات دو داروی آتراکوریوم و دی توبوکورارین بر پیشگیری از بروز لرزش عضلانی و درد عضلانی پس از عمل ناشی از تزریق سوکسی نیل کولین در بیمارانیکه تحت عملهای جراحی زنان قرار گرفته‌اند در یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است . در این پژوهش 105 نفر از بیماران 20-59 ساله که جهت موارد عملهای جراحی زنان تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گرفتند شرکت داده شدند. بدین صورت که آنها به طور تصادفی به سه گروه 35 ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی مقایسه‌ای بروز لرزش‌های عضلانی ناشی از سوکسنیل کولین در مادران تحت جراحی سزارین برحسب مصرف یا عدم مصرف گالامین بعنوان پیش درمانی در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام پذیرفت . واحدهای مورد پژوهش هشتاد نفر بیمار زن که کاندیدای عمل سزارین تحت بیهوشی عمومی بودند به روش مبتنی بر هدف انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه چهل نفری تقسیم شدند که یک گروه گالامین را بعنوان پیش درمان جهت جلوگیری از فاسیکولاسیون ناشی از سوکسنیل کولین ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است که به منظور بررسی میزان تاثیر فنی‌توئین بر پیشگیری از عارضه پرش عضلانی ناشی از تزریق ساکسی‌نیل‌کولین در القای بیهوشی عمومی در یکی از بیمارستانهای منتخب علوم پزشکی تهران در سال 1373 انجام شده است . در این پژوهش تعداد 100 بیمار در گروههای سنی 16-55 سال که در یک بیهوشی قرار داشته و سایر شرایط لازم جهت شرکت در این پژوهش را داشته‌اند. انتخاب گردیده است جهت کلیه این بیماران پیش داروی فنتانیل به میزان 2-3 Mg/Kg، تیوپنتال سدیم به میزان 4-5 mg/kg و س ...