عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور شناخت هر چه بهتر لجستیک و اهمیت آن در عملیات نظامی لازم است تا نگرشی جامع از لجستیک و تحولات عمده آن داشته باشیم. در این راستا و برای تبیین تاثیر نقش لجستیک در موفقیت هر واحد رزمی و همچنین آشنایی خوانندگان با سیر تحول تاریخی لجستیک در جهان و ایران، سلسله مقالاتی تهیه شده است که بخش اول آن به بررسی اجمالی تحولات لجستیک تا قرن بیستم میلادی اختصاص دارد. ...
نمایه ها:

در دو شمارهء قبل، ویژگی‌ها و مفاهیم مختلف حاکم بر سازمان، مفهوم لجستیک و نقش و جایگاه آن در سازمان به طور مبسوط توضیح داده شد. همچنین به چرخه عمر سازمان و محصولات و نقش لجستیک در این چرخه عمر اشاره گردید و به طور کلی نقش لجستیک در سازمان‌های نظامی و غیرنظامی و نقاط مشترک و اختلاف آن دو مورد بررسی قرار گرفت . در این شماره شناخت مفهومی و عملی لجستیک و شناخت سیستمی، علمی و فنی آن و اجزاء هر کدام مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مدیریت ، مهندسی و عملیات لجستیک تعریف و تبیین می‌ ...

ارتقاء سیستم لجستیک درشرکت های خودروسازی به منظور کاهش هزینه و حفظ سوددهی امری اجتناب ناپذیر است یکی ازبهترین راه حل ها برای رسیدن به این مهم دستیابی به بالاترین درجه انطباق این سیستم ها با معیارهای تولید ناب است عناصربنیادی تولید ناب شامل عناصر جریان تولید سازماندهی کنترل فرایند سنجش و عنصرپشتیبانی می با شند سنجش درتولید ناب به معنای تعیین میزان سازگاری یک سیستم با معیارهای تولید ناب می باشد لذا شرکت های خودرسازی می بایست دائما ازسیستم لجستیک خود بازخورد گرفته تا تعیین نماین ...

معرفی سیستم لجستیک سازمانهای نظامی مستقل دنیا از جمله موضوعاتی است که رد این مقاله دنبال می‌شود. در شماره گذشته به تفصیل درباره ساختار، وظایف و مسئولیتهای لجستیکی ناتو به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در آنجا به سه دسته فعالیت اساسی شامل لجستیک تولیدی، لجستیک مصرف کننده و برنامه ریزی اضطراری داخلی اشاره گردید. در این شماره ضمن شرح جامعتری از فعالیتهای مذکرو و کمیته‌ها و گروه‌های کاری مربوط به آنها، بحث مختصری درباره هماهنگی و ارتباطات لجستیکی بین اعضا ارائه خواهد شد. ...

این مقاله ضمن بررسی همه جانبه جنگلهای اول و دوم جهانی از نظر لجستیکی پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی موثر برروند تحلولات لجستیک تا زمان حاضر را بررسی می‌کند. ...
نمایه ها:
قرن 20 | 

الگوی مصرف بیانگر نوع، شکل، کمیت و کیفیت مصرف توسط یک فرد، خانوار، سازمان یا جامعه است. این الگو تحت تاثیر عوامل مختلفی چون فرهنگ، شرایط جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، امکانات علمی و فناوری و غیره شکل می گیرد. متاسفانه الگوی مصرف در ایران با نارسایی هایی، از قبیل اتلاف زا بودن غیر اقتصادی بودن، وابسته بودن، دارای کیفیت پایین بودن و غیره قابل تشخیص است. یکی از وظایف اساسی مدیریت لجستیک، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و به طور کلی اداره بهینه مصرف است. از این رو، می توان ادعا کرد، ...

افزایش روزافزون رقابت شرکت ها را بران داشته تا با برون سپاری بخشی یا تمام فعالیت های لجستیکی خود بتوانندب رتوانمندی ها و قابلیت های کلیدی خود بیشتر تمرکز کنند این مساله فرصت بزرگی را برای شرکت های فراهم کننده خدمات لجستیک فراهم کرده است اما استفاده ازا ین فرصت ها با توجه به وجود شرکت های مشابه دربازار و پیچیدگی و تنوع انتظارات مشتریان باعث شده است که این شرکت ها برای ارایه این خدمات به شیوه ای اثربخش و کارا نیاز به ایجاد روابطی مستمر و نزدیک با شرکای تجاری خودداشته باشند این ...

پس از بررسی مفاهیم اساسی اطلاعات و مطالعه وجوه افتراق بین سیستمهای مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعات مدیریت در قسمت قبل، در این قسمت سعی شده تا موضوع اطلاعات و جوانب آن که پایه اساسی نظامهای حاکم بر سازمانهاست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سیر پیشرفت و اهمیت اطلاعات در چارچوب فضاهای کاری از جمله مواردی هستند که باید به شکلی اصولی و نظام‌گرا بررسی گردند. تاریخچه علم اطلاعات و تسهیلات مکانیزهء کسب ، پردازش و انتقال اطلاعات در این قسمت تشریح می‌شود. این مطالب به دلیل موضوعیت ، ب ...

هدف و رسیدن به آن در هرکاری مهم است. با پیشرفت فناوری انسانها مایلند هر کاری را در زمان و هزینه کم انجام دهند. امروزه لجستیک یا آمادگاری و اقسام آن در صنعت جایگاه ویژه‌ای را پیدا کرده‌اند. لجستیک یا آمادگاری یعنی مدیریت جریان کالا، اطلاعات و یا هر نوع منابع دیگر مانند انرژی یا انسان‌ها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز لجستیک هنر و علم به دست آوردن تولید، توزیع مواد و محصول در مکان مناسب و در مقدار مناسب است. با افزایش شرکتهای تامین کننده، که یکی از وظیف ...