عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 602

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروژه تحقیقاتی کاربردی مدیریت پاکسازی آب و خاک فرآورده های لبنی شهرستان نیشابور با هدف شناسایی وضعیت موجود آب و تولید فاضلاب در صنایع لبنی مستقر در نیشابور به صورت مطالعات کتابخانه ای و عملیات میدانی انجام شده است از آنالیز و جمع آوری اطلاعات و آزمون برای 9 واحد فعال فرآورده لبنی در نیشابور روشهای کاهش مصرف آب و تقلیل ضایعات و مواد زاید در هر منبع با در نظر گرفتن موقعیت اثلیمی، جغرافیایی واحد های لبنی و رودخانه ها، منابع آبی سطحی و زیر زمینی در دشت نیشابور و سایر متغییرها به ...

هدف از این بررسی تعیین میزان آلودگی میکروبی، کلی فرمی، بروسلائی و سلی شیرهای خام لبنیات فروشیهای سطح شهر اهواز بود و تعداد 100 نمونه شیر در طول مدت 8 ماه از لبنیات فروشی‌ها گرفته و آزمایش شدند. برای تعیین میزان آلودگی میکروبی از محیط استاندارد پلیت کانت استفاده گردید و تعداد باکتریها در نمونه‌ها شمارش گردید. برای شمارش کلی فرمی، روش شمارش گسترش سطحی مورد استفاده قرار گرفت . از تعداد 100 نمونه شیر مورد آزمایش ، از 21 نمونه کلی فرم جدا نگردید و میانگین تعداد شمارش شده 105×8 عدد ...
 
وجود ميكروارگانيسم هاي غير مفيد در مواد غذايي حداقل از 4 جنبه 1- بهداشت و بيماريها 2- تغييرات شيميايي 3- مسموميت هاي غذايي 4- خسارت اقتصادي حائز اهميت مي باشد. شير و لبنيات از ديرباز يكي از راههاي مهم انتقال بيماري هاي مشترك بين انسان و دام مطرح بوده و به لحاظ غني بودن از نظر پروتئين ، ليپيد و كربوهيدرات ، محيط مناسبي براي رشد ميكرو ارگانيسم ها بشمار مي رود. لذا مواد لبني بدليل فعاليتهاي ميكروبي مي تواند دستخوش تغييرات فيزيكي و شيميايي نامطلوب كه نهايتا منجر به كاهش كيفيت م ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
شیر | 

صنعت شیر ایران در سال 1326 همگام با توجه و تمایل روزافزونی که مردم تهران به مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی نشان دادند فکر ایجاد واحد تهیه و توزیع شیر بشکلی نسبتا بهداشی با تاسیس کارگاه لبنیات‌سازی آستارا در خیابان فردوس تهران بمرحله عمل نزدیک شد در این کارگاه علاوه بر شیرفرآورده‌های نظیر ماست ، کره پنیر نیز تهیه میشد. در همان سال کارگاه دیگری بنام (ب . ب) در خیابان ایرانشهر تاسیس شد که بهمان روش کار میکرد. در اواخر سال 1327 کارخانه نسبتا مدرنی در جوادیه تهران احداث شد که در واقع ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
شیر | 

چکیده ندارد.

بموازات ازدیاد تولید شیر و مخصوصا بعلت آنکه مصرف آن هم با رشد و هم با سلامتی افراد سروکار دارد، در کشورهای مختلف تلاش بسیار زیادی بعمل آمده و بعمل میاید تا در مراحل تولید و تبدیل و توزیع کلیهء نکات بهداشتی کاملا رعایت گردد، و نیز سعی کافی در مطالعه و شناسائی ترکیبات شیر بعمل آمده و بعمل میاید. در کشور ما نیز افراد و موسسات مختلف از آنچه در دنیا گذشته و میگذرد سرمشق گرفته و در ازدیاد شیر و بهبود صنعت لبنیات‌سازی سعی می‌نمایند. ...
نمایه ها:
تولید | 
گاو | 
شیر |