عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقایسه‌ی صفات رشد و لاشه بره های آمیختۀ نسل چهارم و قزل ایستگاه خلعت پوشان از تعداد 40 رأس بره نر تقریباً همسن حاصل از 5 ترکیب ژنتیکی در سال 1388 استفاده گردید. گروههای ژنتیکی شامل بره‏های‏ نژاد قزل به تعداد 7 رأس ‏ و بره‌های آمیختۀ بلوچی× قزل به تعداد 7 رأس‏، آرخارمرینوس× قزل به تعداد 7 رأس ، آرخارمرینوس× مغانی به تعداد 10 رأس و بلوچی × مغانی به تعداد 9 رأس بود. بره ها در سن حدود 90 روزگی به مدت 110 روز در 5 گروه و در شرایط یکسان محیطی پروار شدند. در طول مدت پروار ع ...

بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور مصرفی در شهر زابل به کمپیلوباکتر و اثرات آن در بهداشت عمومی.در این طرح مجموعاً 500 نمونه از سطح خارجی و داخلی لاشه طیور (250 نمونه از سطح خارجی و 250 نمونه از سطح داخلی) آماده شده برای فروش در فروشگاههای مرغ پرکنی سطح شهر زابل تهیه گردید. از محیط بروسلابراث و آنتی بیوتیکهای اسکیرو و مکمل اف- پی پی و خون لیز شده گوسفند بعنوان محیط مغذی و بروسلاآگار به اضافه همین مواد بعنوان محیط جامد اختصاصی استفاده شده است. از تعداد کل نمونه های آزمایش شده 23 ...

به منظور مقایسه عملکرد بره مغانی سافولک و بره مغانی از نظر ویژگیهای مربوط به افزایش وزن و کیفیت لاشه تعداد 20 راءس بره نر تازه متولید شده مغانی سافولک را با تعداد 20 بره نر مغانی از نظر اضافه وزن از زمان قطع شیر تا شش ماهگی و از افزایش وزن 9-6 ماهگی و افزایش وزن از 9 ماهگی الی یک سالگی به صورت گروهی مورد مقایسه قرار می‌دهیم، در پی کشتار بره در زمانهای ذکر شده بره‌ها را به تعداد چهار راس در هر نوبت تجزیه لاشه نموده و درصد، گوشت ، استخوان و چربی را در هر نژاد با یکدیگر مقایسه م ...

به منظور بررسی همبستگی بین برخی از فراسنجه‌های فیزولوژیک خون و ترکیب شیمیایی لاشه در گوسفند، 40 بره نر هشت ماهه قزل و مهربان (20 بره از هر نژاد) از یک گله، بطور تصادفی انتخاب شدند. قوچ‌ها در یک دوره 100 روزه، تحت شرایط پرواربندی قرار گرفتند. در روز 50، ده بره از هر نژاد بطور تصادفی انتخاب و کشتار و بقیه بره‌ها در روز 100، کشتار شدند. یک روز پیش از کشتار و پس از 24 ساعت گرسنگی، از بره‌ها نمونه خون تهیه شد. کلسترول سرم خون با بسیاری از فراسنجه‌های لاشه همبستگی بالایی داشت . در ...
نمایه ها:
خون | 
لاشه | 
حیوان | 

به‌منظور بررسی قابلیت پرواری و کیفیت لاشه گوساله‌های نر گاو و میش‌های آذربایجان غربی تعداد 12 راس گوساله نر گاو میش 9-7 ماهه با استفاده از یونجه خشک ، سیلوی ذرت و کنسانتره به مدت 85 روز پرواز شدند و نتایج زیر به‌دست آمد: وزن متوسط حیوانات در شروع آزمایش 124 کیلوگرم و در آخر دوره پرواری 167/9 کیلوگرم بوده است . متوسط افزایش وزن روزانه 0/51 کیلوگرم و کل افزایش وزن در طول پرواربندی 43/8 کیلوگرم محاسبه شد. مقدار ماده غذای خشک برای یک کیلوگرم افزایش وزن 7/91 کیلوگرم مصرف شده است و ...

در این طرح میزان آلودگی لاشه های کشتاری در کشتارگاه ایلام ( گاو، گوسفند و بز ) به انگل سارکوسیت به صورت میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک مورد مطالعه قرار می گیرد . برای این موضوع در چهار فصل سال هفته ای 5 روز لاشه های کشتاری از نظر آلودگی به این انگل مورد بررسی قرار می گیرند . در ضمن میزان آلودگی در قسمت های مهم ( مری، دیافراگم، عضلات جوشی، قلب، زمان و عضلات دیگری مثل ران نیز به تفکیک مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند و نمونه های آلوده و یکسری نمونه های سالم نیز به صورت رندم به تعدا ...

به منظور بررسی اثر زمان و شدت اعمال محدودیت کمی غذا بر روی جوجه‌های گوشتی آزمایشی با هفت تیمار و 6 تکرار (هر تکرار 12 قطعه جوجه مرغ لهمان) در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. کلیه جوجه‌ها تا سن 7 روزگی از جیره آغازین دارای 3200 کیلوکالری انرژی متابولیسمی و 23 درصد پروتئین تغذیه شدند و سپس به شرح ذیل تیمارهای اعمال گردید: الف - تیمارشاهد: جوجه‌های این تیمار بطور آزاد از جیره آغازین، رشد و پایانی تا سن 56 روزگی تغذیه شدند. تیمارهای ب ، ج، د: جوجه‌ها بترتیب از 90 درصد، 80 درصد و ...
نمایه ها:
تولید | 
لاشه | 
جیره | 
غذایی | 
کمیت | 

در این آزمایش تاثیر خوراندن سالبوتامول، از روز 30 تا 49 دوره پروش ، بر ترکیب لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی نژاد آرین، بررسی شد. با استفاده از یک لوله، به 56 جوجه (کروه شاهد، To)، روزانه 1 میلی‌لیتر آب مقطر خورانده شد. به 56 جوجه (T1)، 5 ppm، به 56 جوجه دیگر (T2)، 10 ppmو به 56 جوجه نیز (T3)، 15 ppm سالبوتامول، بصورت محلول و بر اساس میزان خوراک مصرفی، خورانده شد. پیش از خوراندن سالبوتامول و هنگام کشتار، خونگیری انجام شد و فراسنجه‌های خونی، اندازه‌گیری شدند. پس از کشتا ...
نمایه ها:
خون | 
لاشه | 

نتایج نشان داد که در بین قطعه های مختلف لاشه، ترکیب شیمیایی قطعه راسته بیشترین همبستگی ها را با ترکیب نیمه راست لاشه نشان داد و به نظر می رسد شاخص مناسبی برای تعیین ترکیب شیمیایی کل لاشه در گوسفندان قزل و مهربان باشد. ...
نمایه ها:
لاشه | 
تغذیه |