عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاتالیست (Ind)2ZrCl2 (اول) و کاتالیست (2-PhInd)2ZrCl2 (دوم) با روشهای مستقیم و غیر مستقیم سنتز گردید. از جمله مزایای سنتز کاتالیست با روش غیرمستقیم شرایط آسان ساخت و خالص سازی آسان کاتالیست نهایی می‌باشد. کو پلیمریزاسیون اتیلن-پروپیلن و تر پلیمریزاسیون اتیلن-پروپیلن- دی ان در شرایط مختلف انجام گردید. کاتالیست اول و دوم بترتیب بالاترین فعالیت کوپلیمریزاسیون را در حدود 6000 و kg EPR. mol Zr-1. h-1 4000 نشان دادند. بیشترین فعالیت ترپلیمریزاسیون کاتالیست اول در حدود kg EPDM. ...

بازیافت ضایعات لاستیکی به دلیل مشکلات زیست محیطی و همچنین افزایش قیمت لاستیک نو، به طور روز افزونی در حال پیشرفت است. لاستیک EPDM پایه پلیمری ساخت اکثر قطعات لاستیکی اتومبیل (به جزء تایرها) می‌باشد. بازیافت پودر ضایعات لاستیکی حاصل از قطعات لاستیکی اتومبیل بر پایه لاستیک EPDM با استفاده از دستگاه مایکروویو به همراه عوامل واولکانشِ HDA، MBTS و DPTT و روغن‌های آروماتیک و آلیفاتیک، در دماهای 200، 230 و 260 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار گرفت. جهت نفوذ بهتر عوامل واولکانش در ما ...