عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 534

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دسته ای از مسائل بهینه سازی، علاوه بر قیود جبری، دارای قیود دیفرانسیلی نیز می باشند. این نوع از مسائل کاربردهای زیادی در صنعت نفت دارند. در این پایان نامه، یک میدان نفتی با سه چاه استخراج را که به صورت یک مسئله ی بهینهسازی با قیود دیفرانسیلی مدلبندی ریاضی شده است، درنظر گرفته ایم. با تبدیل مدل فوق به یک مسئله ی برنامه ریزی غیرخطی (NLP) و با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، به حل مسئله ی مدیریت تولید روزانه ی نفت می پردازیم. در دو فصل نخست، مقدمات مربوط به شبکه های عصبی، ویژگ ...

بازآرایی شبکه های توزیع فرآیند تغییر آرایش شبکه با تغییر وضعیت کلیدهای حالت عادی باز و حالت عادی بسته در شبکه می‌باشد که با بهینه‌سازی یک تابع هدف در کنار تأمین تعدادی قید صورت می‌گیرد. عمومی ترین تابع هدف مورد توجه در مسأله بازآرایی در صنعت برق نظارتی، کاهش تلفات توان است و از جمله قیود آن می‌توان به قیود پخش بار، محدودیت توان‌های انتقالی خطوط، محدودیت ولتاژ شین ها، حفظ ساختار شعاعی شبکه و تأمین تمام بارها اشاره کرد. بازآرایی شبکه می‌تواند به صورت فصلی، روزانه و حتی زمان حقی ...

سیستم توزیع انرژی یکی از چالش برانگیز‌ترین موضوعات در آینده سیستم برق می‌باشد و الگوهای بهره‌برداری و توسعه آن تغییرات وسیعی می‌نماید. یکی از مسائل مهم در این حوزه فقدان الگوی توسعه برای تولید پراکنده در بستر شبکه توزیع فعّال می‌باشد. این رساله مدلی برای توسعه چند مرحله‌ای تولید پراکنده در یک شبکه توزیع فعّال ارائه می‌نماید. با کمک مدل ارائه شده امکان مشارکت تولید پراکنده در فراهم سازی ذخیره چرخان در برنامه‌ریزی توسعه مدّ نظر قرار می‌گیرد. برای این منظور، ابتدا مدلی برای ت ...

در این پایان‌نامه هدف ارائه روش جدیدی برای بازیابی بار در شبکه‌های توزیع می‌باشد. همانطوریکه می‌دانیم انرژی الکتریکی که به مشترکین تحویل داده می‌شود باید از دو ویژگی کیفیت و تداوم انرژی‌رسانی برخوردار باشد و نبود هر کدام از این ویژگیها باعث افت قابلیت اطمینان شبکه و بروز اعتراضات مشترکین می‌گردد. آنچه در اینجا مورد توجه است پیوستگی انرژی‌رسانی است . شبکه‌های توزیع بخاطر گستردگی و فیزیک آن همواره در معرض آسیبهای گوناگون قرار دارد و آمار خاموشیهایی ناشی از این خرابیها موید همین ...

در این تحقیق، کاربرد روش جدید بهینه‌سازی گروهی، در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال مطرح شده است. این روش، ترکیبی بهینه از گزینه‌های توسعه، بمنظور حداقل کردن تابع هدف را مشخص می‌کند، در حالیکه قیود مختلف توسعه شبکه را درنظر می‌گیرد. در این تحقیق، از چند رویه مختلف از روش بهینه‌سازی گروهی، برای برنامه‌ریزی توسعه شبکه استفاده شده و کارایی آنها در برنامه‌ریزی توسعه شبکه مورد مقایسه قرار گرفته است. رویه‌های انتخاب شده، براساس نتایج تحقیقات انجام شده در استفاده از روش بهینه‌سازی گرو ...

بازآرایی شبکه های توزیع که با مجموعه ای از عملیات کلیدزنی صورت می گیرد، روشی ساده و کم هزینه است که بدون افزودن تجهیزات اضافه بر شبکه موجب بهره برداری بهینه از سیستم های توزیع می گردد. در این پایان نامه روش جدیدی برای بازآرایی چند هدفه شبکه توزیع ارائه می شود که الگوریتم بهینه سازی Big Bang-Big Crunchترکیبی (HBB-BC) و روش بهینه سازی فازی را ترکیب می نماید. اهداف مورد نظر کاهش تلفات توان حقیقی، کاهش انحراف ولتاژ باس ها از مقدار نامی و متعادل سازی بار در بین فیدرها می باشد. هن ...

سطح ولتاژ در سیستم توزیع انرژی نسبت به سایر بخش‌های سیستم قدرت پایین است و در نتیجه اندازه‌ی جریان‌ها در این بخش از شبکه قدرت زیاد می‌باشد، به همین دلیل تلفات در سیستم‌های توزیع در مقایسه با سیستم‌های انتقال و بخش‌های دیگر سیستم قدرت از سهم بالاتری برخوردار است. از این‌رو مساله‌ی کاهش تلفات و بهبود کارآیی تحویل انرژی الکتریکی در شبکه‌ی توزیع انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تاکنون روش‌های بسیاری برای کاهش تلفات و بهبود عملکرد سیستم توزیع ارائه شده است. یکی از راهکا ...

توسعه شبکه به منظور تأمین بار با قابلیت‌اطمینان بالا با هزینه زیادی همراه است. گاهی اوقات ممکن است به دلیل عدم‌قطعیت در پیش‌بینی بار، کمبود منابع مالی و یا استفاده حداکثری از ظرفیت فعلی شبکه به منظور کسب سود بیشتر، توسعه شبکه به تعویق بیافتد. چنین شبکه‌هایی با مشکلاتی برای تأمین بار در مواقع پرباری مواجه هستند. در این پایان‌نامه روشی برای بهبود شرایط بهره‌برداری در سیستم‌های توزیع توسعه‌نیافته با کمک بازآرایی شبکه و برنامه کنترل مستقیم بار ارائه شده است. برای یافتن همزمان وضع ...

رشد روزافزون مصرف برق در کشورهای درحال‌توسعه از سویی و سیاست‌های اتخاذشده از سمت دولت‌ها در جهت آزادسازی قیمت برق از سوی دیگر، بهره‌بردار شبکه توزیع را ملزم به طرح سیاست‌هایی نوین در جهت بهینه‌سازی فنی و اقتصادی شبکه توزیع کرده است. در گذشته برق به‌عنوان خدمتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت اما در رویکرد جدید به کالایی تبدیل شده است که طبق قیمت اختصاص‌یافته به خود، مبادله می‌شود. امروزه در صنعت برق تجدید ساختار‌ یافته در سطح انتقال شاهد تشکیل بازاری هستیم که در آن بهره‌ب ...