عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه مسئله خودبرنامه‌ریزی یک تولید کننده قیمت‌پذیر در بازار رقابتی ناقص با عدم قطعیت‌های بازتخصیص تولید، خروج اضطراری واحدها و قیمت، با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی حل شده است. از این جهت تولیدکننده قیمت‌پذیر در نظر گرفته شده است که توانایی تأثیر گذاری بر قیمتهای بازار نداشته و کار برنامه‌ریزی آن صرفاً با پیش‌بینی قیمت انجام شود. عدم قطعیت‌های بازتخصیص‌ تولید و خروج اضطراری به صورت احتمالاتی و عدم قطعیت قیمت با استفاده از سناریوهای قیمت و مدلسازی ریسک با شاخص CV ...