عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 574

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق نیز بدنبال یافتن ارتباط احتمالی بین تغییرات نماگرهای پیشرو، بعنوان سریهای زمانی علامت دهنده تغییرات آینده اقتصادی، و تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به منظور دست یافتن به هدف تحقیق، پس از ارائه شش فرضیه و معرفی نماگرهای پیشرو در ایران، رابطه بین تغییرات نماگرهای مذکور و شاخص قیمت سهام را با روشی که موسسه ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا ارائه داده است ، مورد آزمون قرار دادیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که بین تغییرات نماگرهای پیشرو و تغییرات ش ...

در این گزراش وضعیت توزیع و قیمت انواع لاستیکهای سبک خودرو پس از خروج از شمول طرح تنظیم بازار به تفکیک شهرستانهای تابعه قید گردیده و ضمن طرح مسائل و مشکلات جاری توزیع و قیمت ، پیشنهادهای موثری نیز ارائه شده است . ...
نمایه ها:
توزیع | 
قیمت | 

به منظور حصول به خود کفایی در تولید برنج و قطع واردات این کالا، باید سیاسی اتخاذ شود که تولید برنج در واحد سطح به تدریج افزایش یابد و قیمت منتصفانه برای این محصول تعیین گردد . همچنین قیمت این کالا از نوسان شدید بر حذر باشد . به عبارت دیگر منطقی است قیمت برنج در طول سال ثابت بماند و از زمان برداشت تا زمان فروش محصول در هر فصل، افزایش قیمت صرفا ناشی از هزینه نگهداری برنج و انبارداری و احیانا جبران ضایعات باشد . حوزه جغرافیایی طرح تحقیقاتی بهینه سازی قیمت شلتوک، استان مازندران ا ...
نمایه ها:
شلتوک | 
قیمت | 
برنج | 

در چند روز گذشته ،شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز و زنده در سطح استان تهران بودیم . به نظر نگارنده این یک موضوع طبیعی و تعادلی است ،زیرا قیمت خوراک دام و قیمت گوشت زنده به نحوی است که اگر هر کدام افزایش قیمت پیدا کند دیگری نیز افزایش قیمت خواهد یافت ولی این تاثیر در همان سال و دوره نیست بلکه یک سال قیمت گوشت در سطح استان افزایش می یابد و سال دیگر قیمت خوراک دام افزایش خواهد یافت که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت . ارزش خوراک دام اعم از علوفه و کنسانتره بر هیچ کس پوشیده نیست ،ولی د ...
نمایه ها:
تولید | 
گوشت | 
قیمت | 
دام | 

بررسی وضعیت تولید (محصولات اولیه - محصولات ثانویه) طی 9 ماههء اول سال 74 و بررسی روند توزیع طی 9 ماههء اول سال 74. نگاهی بر وضعیت صادرات و مواد اولیه و ارز مورد نیاز و بررسی قیمت محصولات مسی در 9 ماهه سال 74. ...
نمایه ها:
توزیع | 
قیمت | 
1374 | 
مس | 
تولید | 

نگاهی بر تولید مس کاتد در شرکت صنایع مس ایران و میزان رشد نسبت به سال 74 و بررسی علل رکود بازار آزاد مس ، و همچنی بررسی قیمت مس در سال 75 و نگاهی بر وضعیت صادرات مس در طی سال 75 و نهایتا تاثیر استاندارد بر روند صادرات مس در ایران. ...
نمایه ها:
تولید | 
1375 | 
مس | 
قیمت | 

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر قیمت گوشت در سال‌های گذشته در قالب طرف تقاضا و عرضه این محصول، تعیین عوامل موثر بر تعیین درجه تاثیر هر یک از عوامل و پیش‌بینی روند آتی قیمت‌ها در قالب سناریوهای مختلف با اتکا بر مدل اقتصادسنجی مناسب است . روش پژوهش یک روش کمی - توصیفی است که با کمک ابزار اقتصادسنجی و ساختن مدل‌های مناسب در این زمینه به سوال‌های تحقیق پاسخ داده شده و اهداف تحقیق را جامه عمل بپوشاند. ...
نمایه ها:
قیمت | 
گوشت | 

تصمیم‎گیری در مورد قیمت‎گذاری و تغییر قیمت، بخصوص در بازارهای رقابتی، بزرگترین چالش مدیران عالی شرکتهای تولیدی و خدماتی است. قیمت، سود شرکت را تعیین می‎کند و تاثیر مستقیمی بر فروش و سهم بازار شرکت دارد. لذا قیمت‎گذاری فرایند بس پیچیده‎ای را می‎طلبد، بخصوص وقتی که یک شرکت محصول جدیدی دارد و بایستی با شناسایی و لحاظ کلیه عوامل موثر بر قیمت‎گذاری، برای محصول جدید، قیمت تعیین کند. هرچند که قیمت‎گذاری در شرکتهای کوچکتر بیشتر بر اساس تجربه مدیران عالی انجام می‎شود اما بایستی از دید ...

اهداف عمده این پژوهش شامل سه قسمت میباشد : قسمت اول به بررسی عوامل تع کننده بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپک می پردازد.تعیین عوامل بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی ایران بعنوان یک عضو اوپک در قسمت دوم مورد بررسی قر میگیرد.در قسمت آخر این تحقیق تاثیر بی ثباتی قیمت نفت یک عضو،سهم اوپک در تولید جهانی نفت خام،تقاضای جهانی برای نفت و تمرکز جغرافیائی بعنوان عوامل عمده بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپک در نظر گرفته شده اند.داده های آماری مقطعی مربوط به کشورهای عضو اوپک در یک مقطع زم ...
نمایه ها:
قیمت | 
نفت | 
ایران | 
اوپک |