عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قوه قاهره از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین معاذیر قراردادی است که در نظام‌های مختلف حقوقی، البته به نامها و شیوه‌های متفاوت ، مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است . اهمیت روزافزون مبادلات و قراردادهای بازرگانی در دنیای امروزه و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، نگاهی دوباره و عمیق به معاذیر قراردادی را ضروری ساخته است . شباهت این معاذیر به یکدیگر از سویی و تفاوت آثار آنها با یکدیگر از سوی دیگر، شناخت دقیق‌تر اسباب معافیت از اجرای تعهد و جداسازی شفاف آنها را گریزناپذیر ساخته و به ه ...
نمایه ها:
حقوق | 
ایران | 

موضوع این پایان نامه به بررسی کیفیت تاثیر فورس ماژور (علل و عوامل قهری) بر مسوولیت‌های قراردادی و الزامات خارج از قرارداد اختصاص دارد. حالتی که در آن اجرای قرارداد به واسطه دخالت عوامل فوق غیر مقدور می‌شود یا اینکه در مسائل مربوط به ضمان قهری تمام ضرر و زیان وارده منتسب به حوادث خارجی می‌گردد. در بیشتر نظام‌های حقوقی بزرگ این موضوع را تحت عنوان "فورس ماژور" که از حقوق فرانسه اقتباس گردیده، مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. لکن حقوق ممالک انگلوساکسون مسائل مربوط به تعذر اجرای ...

یکی از مصادیق اجتماع اسباب، اجتماع سبب یا عامل انسانی، با قوه‌ی قاهره است؛ مانند این که ورود خسارت ناشی از سرعت غیر مجاز اتومبیل و طوفان ناگهانی باشد، یا این که متعهد در موعد مقرر به تعهد خویش وفا نمی‌کند و سپس قوه‌ی قاهره محقق می‌شود و اجرای تعهد را ممتنع می‌سازد. مسئله این است که در صورتی که خسارتی در نتیجه‌ی اجتماع سبب انسانی و قوه‌ی قاهره به زیان‌دیده وارد شده باشد، آیا وی می‌تواند برای گرفتن همه‌ی خساراتی که به وی وارد شده است به سبب انسانی رجوع کند؟ یا به دلیل اینکه هر ...

موضوع رساله حاضر نقش قوه قاهره در مسئولیت مدنی (قراردادی-غیر قراردادی)می‌باشد. یعنی پس از اینکه مسئولیت بر عهده شخص مستقر گردید، وی اصولا ملزم به جبران خسارتی است که به دیگری وارد شده است . حال، منظور ما اینست که ببینم آیا قوه قاهره می‌تواند شخص را از این مسئولیت معاف نماید؟ البته تاثیر قوه قاهره در مسئولیت قراردادی، بیشتر مطرح می شود زیرا بنا به یک قاعده حقوقی، که مشهور به اصل لزوم می‌باشد، هیچ قراردادی قابل فسخ و بر هم زدن نیست ، بلکه مطابق وفای به عهد، طرفین هر دو قرارداد ...

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول غیر قابل تردید در حقوق تعهدات است و نظام حقوقی را نمی‌توان یافت که منکر این اصل باشد. لزوم قراردادها طرفین را ملزم می سازد به عهد و پیمان خود پایبند باشند و نهایت سعی خود را برای اجرای قرارداد مبذول دارند. با اینوجود گاهی اوقات اوضاع و احوال حین انعقاد عقد آنچنان دستخوش تغییر می‌شود که اجرای قرارداد برای یک طرف قرارداد بسیار پر مشقت و پر هزینه می‌شود. در این وضعیت نظریه تغییر اوضاع و احوال سعی در یافتن راه حلی دارد تا طرف قرارداد را از این دشوار ...

چکیده خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس میشود. اینک در کشور ما بیمه مسوولیت جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ????و خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک وسیله نقلیه تحمیل میشود. مگر این که دارنده، اثبات کند که وقوع یک عامل خارجی علت حادثه بوده که سبب قطع رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه شده، به موجب قا ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها یعنی بحث عدم امکان اجرای قرارداد است. در یک سری موارد استثنائی این امر پذیرفته شده است که متعهد از اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن معاف گردد. در نظام های حقوقی و کشورهای مختلف با هدف قاعده مند کردن این موارد نظریه هایی رشد و توسعه پیدا کرده است. از جمله در انگلیس و آمریکا به عنوان دو کشور مطرح در نظام حقوقی کامن لا نظریاتی از سوی قضات و حقوقدانان برجسته در بیان شرایط و احکام همچنین آثار عدم امکان اجرای ق ...

این رساله با هدف بررسی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری و در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول ماهیت و مبنای فسخ قراردادهای اداری مورد بررسی است.این بخش در چهار فصل بطور مجزا ابتدا به کلیاتی در ارتباط با تعهدات و سقوط آنها بوسیله فسخ و سپس به ماهیت قراردادهای اداری می پردازد وماهیت و مبنای فسخ این دسته از قراردادها رامورد بحث می گذارد. بخش دوم به شرایط وعوامل منجر به فسخ قراردادهای اداری اختصاص یافته است.این بخش در سه فصل، شرایط فسخ قراردادهای اداری وعواملی که منجر به ...