عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایران کشوری است با اقوام متعدد که در چهار گوشه کشور قرار دارند و نقش مهمی در امنیت کشور و همبستگی ملی ایفا میکند.لازمه وحدت ملی در ایران وحدت و یکپارچگی بین اقوام و دولت مرکزی است .ایرانیان ترکمن که در شمال شرقی کشور (استانهای گلستان و شمال غربی استان خراسان) زندگی میکنند به لحاظ نژادی، زبانی و ساخت اجتماعی تفاوتهایی با دیگر هموطنان خود دارند اما این تفاوتها نتوانسته است مانعی فرا راه تعاملات این قوم با سایر ایرانیان پدید آورد به جز در مواردی که عوامل خارجی یا داخلی ...
نمایه ها:
قوم | 
ترکمن | 
ایران | 

قوم بلوچ، یکی از اقوام ایرانی است که از دیر باز در گوشه جنوب شرقی فلات ایران ، یعنی واحد جغرافیایی بلوچستان، سکونت داشته است. این قوم از نظر پیشینه تاریخی و ساختار اجتماعی -فرهنگی و جایگاه جغرافیایی، نسبت به سایر اقوام ایرانی از ویژگی خاصی برخوردار است. این گفتار قصد دارد با بهره گیری از روشهای تاریخی و توصیفی تحلیلی ضمن اشاره به پیشینه تاریخی و منشا نژادی قوم بلوچ، ساختار فرهنگی -اجتماعی آن ر بررسی کرده، نیازهای این قوم را نمایان سازد و توجه بیشتر برنامه ریزان اجتماعی فرهنگ ...

با توجه به اینکه در جامعه‌ی جهانی، همواره بعضی از اقوام، خود را برتر از دیگران دانسته و اقوام دیگر را پست می‌شمرند و همین مسأله، علت اصلی بسیاری از جنگ ها بین افراد و ملّت ها شده است، بررسی دیدگاه قرآن کریم در زمینه‌ی تعصبات قومی و قبیله ای ضروری می‌باشد. تعصبات قومی و قبیله ای به معنای این است که شخص، قوم و خویشاوندان خود را چه ظالم و چه مظلوم در برابر اقوام دیگر یاری رساند. در قرآن و روایات معمولاً از تعصب به "حمیه" یاد شده است. تعصب با دو واژه‌ی حمیت و غیرت قریب المعناست، ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تالش | 
قوم | 
کرد | 
تات | 
ترک | 
بررسی | 

در این رساله - چنانکه از اسمش پیداست - به بیان مفصل فرهنگ عامه قوم لک پرداخته شده است و تقریبا" کاری است جدید. لک‌ها قومی هستند که از نظر تقسیمات سیاسی کشور، در شمال غربی و غرب استان لرستان مقیمند ضمن آنکه تعداد زیادی از آنها در دیگر استانهای کشور نظیر کرمانشاهان، ایلام، همدان و .... به سر می‌برند. در خصوص لرستان و لرها کتابهای زیادی به وسیله پژوهشگران داخلی و خارجی نوشته شده است ولی اوضاع و احوال لک‌ها چنانکه باید در آن کتابها نیامده است . در این رساله ضمن معرفی کامل پیشینه ...
نمایه ها:
لرها | 
لک | 
قوم | 

یکی از عوامل مهمی که باید در برنامه‌ریزیهای توسعه مدنظر قرار گیرد.، فرهنگ حاکم بر آن جامعه است . بی‌توجهی به این عامل می‌تواند برنامه‌های توسعه را با ناکامی روبرو سازد. بر همین اساس رساله حاضر با عنوان "نقش اقوام جنوب خراسان در توسعه ناحیه، نمونه اعراب شهرستانهای بیرجند، قاینات و نهبندان" تهیه شده است و با طرح این فرضیه که اعراب ناحیه با ویژگیهای فرهنگی خاص خود تا زمان حاضر شیوه معیشت سنتی خود را ادامه داده و بدین وسیله از توانهای محیطی در جهت حفظ فرهنگ خود سود جسته‌اند، بر ل ...

این پایان‌نامه درباره علل توجه ترکان به سرزمین ایران و چگونگی تشکیل سلسله‌های ترک نسب غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی را بحث می‌کند. پس از بررسی توکیوها و چگونگی ارتباطشان با ساسانیان به بررسی توجهشان به سرزمین ماوراءالنهر و ترک نمودن آن سرزمین می‌پردازیم. بعد از آن چگونگی گرایش آنان به اسلام را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و شکسته‌شدن سد عظیم و استواری را که از ورود ترکان به ایران زمین ممانعت می‌کرد بررسی می‌نماییم. بررسی کشمکش‌های سیاسی بین امرای سامانی به عنوان یکی از عوامل ...
نمایه ها:
ترک | 
قوم | 
ایران | 

دستباف های عشایر بختیارى، به عنوان گروهى از اجتماع که نوع زندگیشان بى‌تردید در گذر زمان دستخوش تغییرات گوناگون شده و خواهد شد. مجموعه ای از معدود دست ساخت های آنان است که در طول سالیان متمادی باورها، اعتقادات و آنچه نسل به نسل به آنان رسیده است را در خود جاى داده است، تک تک تصاویر نقش بسته بر بافته ها به همراه شیوه‌هاى بافت به دختران بختیارى آموخته مى شود وبر ملزومات زندگى که خود باتوجه به نیازهایشان و با مواد اولیه اى که خودشان دارند مى بافند، نقش مى بندد، این رساله علاوه بر ...

قومیت‌گرایی نوعی دیدگاه فرهنگی است که از خصائص جوامع چند قومی محسوب می‌شود و بر اساس آن، اعضای یک قوم ارزش‌ها و هنجارهای خود را برتر از دیگر اقوام می‌دانند و با دیدگاه‌های قالبی خویش درباره دیگر اقوام قضاوت می‌کنند. این پدیده در اثر تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرد که منشاء بالقوه‌ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام ملی جوامع محسوب می‌شود. بدین ترتیب این تفاوت‌ها به دلیل ناهمخوانی‌ها، تضادها و ناهمگونی‌هایی که اقوام با یکدیگر و یا با فرهنگ مسلط بر جا ...