عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایران کشوری متنوع از نظر قومی است . ویژگی های متمایز کننده اقوام از یک دیگر در ایران بیش تر بر مولفه های زبانی و مذهبی متمرکز می شود . سکونت قومیت های ایرانی عمدتاً در مناطق مرزی و هم جوار با کشور هم زبان خود ، زمینه مناسبی را برای وقوع بحران های قومی ومتاثر ساختن امنیت ملی کشور فراهم می آورد ؛ زیرا تفاوت های قومی با گروه اکثریت می توانند تحت شرایط خاصی در خدمت بسیج گروهی و خلق هویت های واگرا قرار گیرند ؛ از طرفی در مطالعات روابط بین‌الملل استفاده تاکتیکی از قومیت‌ها بسیار ...

استفاده از ظرفیت رسانه برای ارتقاء سرمایه اجتماعی قومیت‌ها به‌ویژه شاخص مشارکت، منجر به شکل‌گیری این پژوهش شد. هدف اصلی یافتن راهکارهای مطلوب رسانه (صداوسیمای مرکز گلستان) در افزایش مشارکت قومیت‌ها برای کمک به تحکیم وحدت ملی بود. با تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه عمیق،50 راهکار مطلوب رسانه‌ای پیشنهاد شد که در دودسته بندی استانی و ملی و سه حوزه اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی قرار گرفت. پس از تجزیه‌وتحلیل و جمع‌بندی، درنهایت این موارد در13 دسته شامل تولیدات رسانه‌ای برگرفته از ...

با توجه به اینکه مساله قومیت‌ها، یکی از عمده‌ترین مسائل کشور است ، می‌توان عنوان کرد که عامل فوق به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاویزهای سیاسی توسط قدرت‌های خارجی یا جناح‌های داخلی برای رسیدن به اهداف خویش می‌باشد. این طرح می‌کوشد تا اقوام مختلف را در استان شناسایی و آن‌ها را از لحاظ تاریخی-جغرافیایی و فرهنگی مورد توجه قرار دهد. از سوی دیگر با توجه به تحولات کشور همسایه (جمهوری آذربایجان) و جدایی‌طلبی تالش‌ها در آنجا و اثر آن بر اقوام این سوی مرز (در ایران) بررسی این اقوام از ضرو ...

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در سالمندان بر اساس قومیت(فارس،کرد،ترک)،صله رحم،حمایت اجتماعی در سطح شهرستانهای جوانرود ، سنقر و کلیایی انجام گرفت.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.به این منظور تعداد 456 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی ساده که با مراجعه به اداره بهزیستی شهرستان جوانرود و همچنین بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سنقر وکلیایی انتخاب شدند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند.ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی– ف ...

این مطالعه به منظور تعیین میزان نقایص لوله عصبی ‏‎(NTDs)‎‏ و انواع آن و ارتباط این ناهنجاری با جنس نوزاد، قومیت، ارتباط فامیلی و سن مادر در گرگان انجام گردید. این مطالعه بر روی کلیه نوزادان زنده و مرده در طی سال های 80-1376 از مجموع 26280 تولد با مقایسه با یک نمونه هزار نفری از نوزادان سالم و به صورت توصیفی تحلیلی و مقطعی از نظرشیوع ‏‎NTD‎‏ نسبت جنسی ، نوع NTD ، ازدواج فامیلی، قومیت و سن مادر در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان انجام گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده ا ...

کتاب حاضر از یک مقدمه، هشت فصل و دو ضمیمه تشکیل شده است. مولف، کتاب حاضر را برمبنای پروژه اقلیت های در خطر (Risk) و با کمک گروهی از محققان و متخصصان مسایل قومی محلی به رشته نگارش درآورده است. در پایان هر فصل نمایه یا نمایه هایی (sketch) هم اضافه شده است که به بررسی اقوام خاصی می پردازد (در مجموع چهارده گروه قومی). در فصل اول نویسنده به بیان مفروضات خویش در مورد قومیت و سیاست مبتنی بر قومیت (Ethnopolitics) می پردازد. وی از میان دیدگاههای ازلی، ابزاری، دیدگاه مصنوع و ساخت گرایی ...
نمایه ها:
قومیت | 
دولت | 

تغییر پارادیوم های بازاریابی از نگاه تولید محور و جمعی به نگاه مشتری محور و فردی، موجبات توجه بیشتر به جزء جزء بازار و خواسته های تنوع و گاه متضاد مشتریان را فراهم آورده است. از طرفی توجه به فرد فرد مشتریان نیاز به مرزهای تفکیکی بیشتر دارد که جزء با توجه به تمام وجوه زندگی افراد و فرایند رشد نیازهای آن ها ممکن نیست، و مهمتر این که پتانسیل های هر کشور نحوه گرایش این توجه را مشخص می کند. با نگاهی بر ایران و اطلاعات جمعیت شناختی آن، یکی از مهمترین وجوه تمایز موجود در این جمعیت ق ...

چکیده: اغلب کشورهای جهان دارای جمعیت‌های ناهمگون می‌باشند. این پدیده وضعیتی خاص را برای کشورهای متکثر قومی پدید آورده است که بارزترین آن منازعات قومی است. از آن‏جا که‏ اکثر واحدهای سیاسی ملی معاصر از مزیت همگنی قومی برخوردار نیستند، طراحی یک سیاست‏ قومی مناسب برای نیل به یک دولت - ملت منسجم‏تر و یکپارچه‏تر از ضروریات میباشد. کشور ایران نیز دربردارنده اقوام و فرهنگ های مختلفی میباشد و از زمانهای دور تاکنون حاکمان و دولتهای ایران سیاستهای مختلفی را در حوزه اقوام به اجرا در آ ...

چکیده یکی از مسائل بسیار مهمی که در زندگی همه ی ما انسان ها و در کنار کار و فعالیت های روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است اوقات فراغت و چگونگی گذران این اوقات در زمان بیکاری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ی گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور تهران با تأکید بر فعالیت جسمانی و قومیت آن ها می باشد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بوده که نمونه آماری آن شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سا ...