عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است، تأمین شده ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوت‌هایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. بحث ما در این نوشتار حق طلاق و نیز حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت به مبانی فقهی و قانونی می‏باشد. در واقع، هدف عمده ارئه‌ی یک نظر اجتهادی نیست، بلکه ایجاد روحیه‌ی تأمل و حس بازنگری در نوع نگرش به مسئله‌ی حق طلاق است. برای این مهم ابتدا به بررسی طلاق در قرآن، روایات، ...

در سال‌های اخیر حجم قابل‌توجهی از پورنو گرافی به پورنو گرافی کودک اختصاص‌یافته است و محققان در تحقیقات خود و قوانین کشورها نیز بیشترین توجه خود را به پورنو گرافی کودکان اختصاص داده‌اند زیرا کودکان در میان دیگر بزه دیدگان موقعیت ویژه‌ای دارند. در این تحقیق قوانین ایران و اسناد بین‌المللی را که در این زمینه مورد تصویب قرارگرفته بررسی کرده، خلأهای آن را بیان می‌نماییم ...
نمایه ها:

یکی از مهمترین جرایم جنسی علیه کودکان توصیف و ترسیم و به نمایش گذاشتن هرزه نگارانۀ آنهاست که یکی از گونه های زشت سوءاستفاده ی جنسی از کودکان به شمار میرود. مطالعات جدید جرم شناسی در نیمه ی دوم قرن بیستم نشان داد که برای کسب معرفت از پدیده ی بزهکاری صرفاً نبایستی که به شخص بزهکار توجه نمود بلکه باید قربانی جرم و شرایط وی را نیز مورد مطالعه قرارداد. کودکان به عنوان بخش مهمی از قربانیان جرایم جنسی اکثراً توسط هرزه نگاران از طریق فریب مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و به دلیل مرعوب ...