عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهر قم، شهری واقع در حاشیۀ کویر مرکزی ایران و با آب هوایی گرم و خشک و دارای محدودیت های طبیعی و جغرافیایی گوناگونی است . لیکن علی رغم وجود ویژگی های یاد شده شاهد توسعۀ فیزیکی و گسترش افقی این شهر می باشیم . در باب علل توسعۀ شهر قم ، عوامل گوناگونی ذکر می شود که در فرضیات پژوهش حاضر مهمترین دلایل این توسعۀ کالبدی ، ماهیت فرهنگی – مذهبی شهر و وجود حرم مطهّر حضرت معصومه (س) می باشد . در این پژوهش برای نیل به اهداف تحقیق که عبارت است از شناسایی نقش دو عامل مذکور در تحو ...

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مبنای تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و حفظ و انتقال درست و به‌موقع آن اندیشه، موجب بقا و استمرار حاکمیّت نظامِ بر آمده از آن می‌شود؛ بنابراین، « بررسی میزان آشنایی نسل سوم انقلاب اسلامی ایران با اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» حایز اهمیّت است؛ چون مرحله آشنایی، مقدمه و پایه مرحله التزام و رفتار است؛ پس لازم است بدانیم، نسل سوم انقلاب اسلامی که فرزندان نسل دوم انقلاب هستند و دوران مبارزه با رژیم پهلوی و دفاع مقدس را درک نکرده‌اند، به چه میزان ب ...

هدف : بررسی ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی - بهزیستی روانی مادران وشیوه های فرزند پروری آنان با عمل به باور های دینی دختران در شهر قم . روش : طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر دو جامعه می باشد که متشکل از کلیه دانش آموزان دختر پایه تحصیلی اول تاسوم دبیرستان های دولتی شهر قم در سال تحصیلی 90-1389 و همچنین مادران این دانش آموزان است.بدین منظور364دانش آموز دختر به همراه مادرانشان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند.ابزارپژوهش،پرسشنامه ش ...

گوناگونی و تنوع کاربری‌ها از جمله عناصر کلیدی برنامه‌ریزی شهری معاصر به شمار می‌آید که به سبب مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن، از سوی الگواره‌های نوین توسعه پایدار شهری (نظیر جنبش نوشهرسازی و رشد هوشمند شهری) مورد استقبال و تاکید فراوان قرارگرفته است. با این حال، در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران به این اصل توجه چندانی نشده است و چنین غلفتی نه تنها باعث کاهش سطح زیست‌پذیری محلات شده بلکه در ابعاد وسیع‌تر بر ناپایداری آنها نیز دامن زده است. از آنجایی که ابعاد این موضوع تا ...

شهر قم به عنوان مهمترین شهر مذهبی جهان تشیع، دارای کارکرد های فراملی مختلفی در خارج از مرز ایران می باشد. کارکرد سیاسی فراملی شهر قم مستتر در کارکرد های فراملی؛ آموزشی و فرهنگی و تبلیغی و نشر و رسانه ای و خبری، شهر قم می باشد. داشتن نگاه راهبردی و تدوین استراتژی های بلند مدت موثر توسط مدیران شهر قم برای تعالی و پیشرفت شهر قم و مدیران وزارت خارجه جهت گسترش حوزه نفوذ ایران در قلمرو جغرافیایی شیعه، بدون در نظر گرفتن کارکرد سیاسی فراملی شهر قم، امکان پذیر نمی باشد. لذا در این پژو ...

هدف این پژوهش بررسی تاثیر گروه درمانی یکپارچه توحیدی و شناختی- رفتاری بر عزت نفس و نگرش های زناشویی زندانیان مرد شهر قم بود. فرضیه پژوهش این بود که گروه درمانی یکپارچه توحیدی و شناختی- رفتاری بر عزت نفس و نگرش های زناشویی در زندانیان مرد شهر قم موثراست. روش این تحقیق نیمه تجربی بوده و از طرح پیش آزمون – پس آزمون- پی گیری با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش زندانیان متاهل زندان مرکزی قم بودند. برای انتخاب نمونه 72 نفر از زندانیان به دو پرسش نامه عزت نفس و نگ ...

سبک زندگی دامنه ی بسیار گسترده و عمیقی در زندگی انسان دارد و بر ابعاد کمّی و کیفی حیات تاثیر گذار است. تغییر سبک زندگی یا ارتقاء آن به انتخاب خود شخص و یا به طور غیر مستقیم و با القائات محیطی اتفاق می افتد. تغییر سبک زندگی نشانه ی تغییر در فرهنگ و نوع نگرش فرد به زندگی است و مسلما هر نگرش و اندیشه ای شیوه ی زندگی خاص خود را می طلبد. نقش محیط و دریافتهای محیطی در این روند بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که کیفیت زندگی اجتماعی بازتابی از کیفیت زندگی فردی ست و عرصه ی ظهور بسیاری ا ...

تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنیم، پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود.این تحقیق نیز بطورموردی به رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت خدمات بانکی مبینی برالگوی سروکوال در شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر قم می پردازد:برای انجام این تحقیق در ابتدا سعی بر این ...

یکی از وجوه و ابعاد سلامتی،سلامت روان است که کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سلامت فکر و روان را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب عنوان می کنند و معتقدند سلامت روان،تنها نداشتن بیماری های روانی نیست بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربیات زندگی به صورت قابل انعطاف و معنی دار است.پژوهش حاضر به منظور تبیین نقش یکی از مهمترین عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت روان یعنی میزان دین دا ...