عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، مذهبی، تاریخی و جغرافیایی کشورهای آسای میانه و قفقاز هر کدام بطور جداگانه و در بخش‌های مختلف در خصوص وضعیت کلی هر کشور از نظر مساحت سرزمین، تعداد جمعیت ، عقاید سیاسی مذهبی، اقتصادی، فرهنگ ، آموزش و پرورش ، عادات و رسوم، نهضتهای اسلامی و انقلابی و تاثیر انقلاب اسلام در کشورهای تازه استقلال‌یافته آسیای میانه و همچنین تاثیر آنها در فروپاشی روسیه سابق. ...

فروپاشی اتحاد جاهیر شوروی به عنوان یک ابر قدرت و تشکیل کشورهای مستقل در بخش شمالی مرزهای کشورمان (ایران) و نیز وجود روابط دیرینه سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، و مذهبی این جمهوری با فرهنگ اسلامی - ایرانی اهمیت بسزایی دارد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی قدرتهای غربی تلاش گسترده‌ای را برای ایجاد سلطه سیاسی اقتصادی بر این کشورها به عمل آوردند. اما باید در نظر داشت که جهت‌گیریهای سیاسی - اقتصادی - اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جهت امنیت منطقه‌ای ایران واجد اهمیتی خاص است . این پ ...

سرزمینهایی که در قدیم با نام ماورالنهر و ترکستان معروفیت داشتند و امروزه آسیای مرکزی خوانده می‌شوند و سرزمینهای منطقه قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، گرجستان) گذشته از پیشینه تاریخی مشترک با ایران دارای گذشته تاریخی عظیمی هستند که اهمیت آنها را در تاریخ تمدن بشری و تحولات سیاسی جهان مشخص می‌سازد، عنایت به این پیشینه فرهنگی - تاریخی روابط و مبانی فکری و اجتماعی ایران و این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است ، بررسی تاریخ تمدن، وجوه مشترک تاریخی، فرهنگی این مناطق با سابقه‌ای دو هزا ...

سرزمینهایی که در قدیم با نام ماوراالنهر و ترکستان معروفیت داشتند و امروزه آسیای مرکزی خوانده می شود و سرزمینهای منطقه قفقاز ( آذربایجان ، ارمنستان، گرجستان) گذشته از پیشینه تاریخی مشترک با ایران دارایگذشته تاریخی عظیمی هستند که اهمیت آنها را در تاریخ تمدن بشری و تحولات سیاسی جهان مشخص می سازد ، عنایت به این پیشینه فرهنگی - تاریخی روابط و مبانی فکری و اجتماعی ایران و این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است، بررسی تاریخ تمدن ، وجوه مشترک تاریخی ، فرهنگی این مناطق با سابقه ای دو ...

سرزمینهائی که در قدیم با ماوراءالنهر و ترکستان معروفیت داشتند و امروزه آسیای مرکزی خواهنده می‌شوند و سرزمینهای منطقهء قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، گرجستان) گذشته از پیشینه تاریخی مشترک با ایران دارای گذشتهء تاریخی عظمی هستند که اهمیت آنها را در تاریخ تمدن بشری و تحولات سیاسی جهان مشخص می‌سازد، عنایت به این پیشینهء فرهنگی - تاریخی روابط و مبانی فکری و اجتماعی ایران و این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است ، بررسی تاریخ تمدن، وجوه مشترک تاریخی، فرهنگی این مناطق با سابقه‌ای دوهزا ...
نمایه ها:
قفقاز | 
تاریخ | 

هدف تحقیق بررسی اهداف قدرتهای سیاسی - اقتصادی معاصر در آسیای مرکزی و قفقاز، عوامل تاثیرگذار بر گرایش‌ها و روابط منطقه‌ای جمهوریهای استقلال یافته و نیز امکانات و تنگناهای مربوط به توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها است . روش تحقیق تاریخی است و از اسناد و متون استفاده شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز در عین دارا بودن امکانات متعدد و نیازهای گوناگونی دارند. نیروهای سیاسی و مردم تلاش وسیعی را برای حفظ شرایط جدید و تحکیم مبانی استقلال ملی ...

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز فصل نوینی در روابط این کشورها با همسایگانش آغاز گردید، و این منطقه به صحنه رقابت کشورهای منطقه‌ای تبدیل شد. یکی از مهمترین کشورهایی که سیاست‌های توسعه جویانه‌ای را در منطقه دنبال می‌کرد اسرائیل بود. بازتاب نیاز اقتصادی، امنیتی جمهوری‌های مسلمان اتحاد جماهیر شوروی و حضور فعال اسرائیل در مبانی رفتاری سیاست خارجی کشورهای تازه استقلال یافته تاثیر بسزایی داشت به گونه‌ای که برخی از کشورها در سیاس ...
نمایه ها:
قفقاز | 
ایران | 
سیاست | 

بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، مذهبی، تاریخی و جغرافیایی کشورهای آسیای میانه و قفقاز هر کدام بطور جداگانه و در بخشهای مختلف در خصوص وضعیت کلی هر کشور از نظر مساحت سرزمین، تعداد جمعیت ، عقاید سیاسی و مذهبی، اقتصادی، فرهنگ ، آموزش و پرورش ، عادات و رسوم، نهضتهای اسلامی و انقلابی و تاثیر انقلاب اسلامی در کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه و همچنین تاثیر آنها در فروش روسیه سابق. ...

قفقاز بر سر تقاطعی قرارداد که در طول تاریخ خود از همه سو مجاور با امپراتوری ها و دولت های بزرگ بوده. با چنین شرایطی بحث سیاست و وفاداری سیاسی چه در میان اقوام بومی منطقه و چه از منظر قدرت های مجاور ایشان همیشه مورد رصد و قضاوت دائمی قرار داشته. به عنوان یکی از برجسته ترین اقوام قفقازی ارامنه همیشه در سطح اول سیاست قفقاز و قدرت های همجوار منطقه حضور داشته اند، حضور پر رنگی که به نظر در تطابق با جمعیت و جغرافیای محدود ایشان نیست. دغدغه این رساله روشن ساختن مولفه های سیاست ورزی ...