عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد نامحدود و غیرقابل کنترل سلول‌ها باعث پیداش تومور در مغز می‌شود. اگر تومورهای مغزی به سرعت شناسایی و بطور مناسب درمان نشوند، می‌توانند باعث آسیب مغزی دائم و یا حتی مرگ بیمار شوند. در سال‌های اخیر تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) نسبت به سایر روش‌های تصویربرداری پزشکی، برای معاینه و تشخیص کمکی تومورهای مغزی بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است که علاوه بر داشتن کنتراست بالا برای بافت‌های نرم، هیچ یک از آسیب‌های اشعه‌ی رادیواکتیو را برای انسان ندارد. پزشکان با قطعه‌بندی ت ...

بر اثر فعالیت‌های انسانی و پدیده‌های طبیعی، همواره چهره زمین دستخوش تغییرات می‌شود. شناسایی این تغییرات به‌خصوص در شبکه راه‌ها که به عنوان یکی از مهمترین عوارض ساخته دست‌ بشر تلقی می‌شوند، از جمله نیازهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری به‌شمار می‌آید. انعطاف‌پذیری و قابلیت‌های بالای روش‌های طبقه‌بندی باعث شده است تا به عنوان یکی از مهمترین روش‌های آشکارسازی تغییرات عوارض، از جمله راه‌ها، در تصاویر ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گیرند. روش‌های طبقه‌بندی شئ‌گرا به دلیل درنظر گرفتن وی ...

شناخت الگو یکی از علومی است که بکمک مطالعه در روشهای ادراکی ارگانیزمهای هوشمند و پس از اختراع و رشد سریع تکنولوژی کامپیوتر در چند دهه اخیر پایه ریزی شده و توسعه یافته است . الگوهایی نظیر الگوی رفتاری یک فرد یا جامعه، صوت یا تصویر، پیام عصبی یک ارگانیزم زنده را می‌توان بعنوان مثالهایی از الگوهای گوناگون و متنوعی که توسط ماشین قابل بررسی و شناخت هستند ذکر کرد. در روشهای کلاسیک شناخت الگو این فرآیند به چند مرحله مجزا که در هر مرحله قضاوت بصورتی قطعی و غیرقابل برگشت میباشد تقسیم ...
نمایه ها:
الگو | 

شناسایی اجزای چشم (رگ‌های خونی، اعصاب اپتیک و لکه‌های موجود در شبکیه) یک گام اساسی در تشخیص اتوماتیک برخی از بیماری‌های چشم است. این تصاویر نقش موثری در تشخیص مراحل اولیه بیماری‌ها نظیر دیابت بازی می‌کند. این تشخیص با مقایسه‌ی حالت رگ‌های خونی در طول زمان انجام می‌شود. مشخصات ذاتی تصاویر شبکیه به نوعی است که عمل تشخیص رگ‌های خونی را با مشکل همراه می‌سازد. دلیل انتخاب مسئله قطعه‌بندی عروق در پایان‌نامه حاضر، اهمیت و تأثیر بالای این موضوع در تشخیص بیماری‌های چشمی بوده، افزایش د ...

شناخت الگو یکی از علومی‌است که به کمک مطالعه در روشهای ادراکی ارگانیزمهای هوشمند و پس ازاختراع و رشد سریع تکنولوژی کامپیوتر درچند دهه‌اخیر پایه‌ریزی شده‌وتوسعه یافته‌است . الگوهایی نظیرالگوی رفتاری یک فرد یا جامعه، صوت یاتصویر، پیام عصبی یک ارگانیزم زنده رامی‌توان به‌عنوان مثالهایی ازالگوهای گوناگون و متنوعی که‌توسط ماشین قابل بررسی و شناخت هستند، ذکر کرد. در روشهای کلاسیک شناخت الگو این فرآیند به‌چند مرحله مجزا که‌درهرمرحله‌قضاوت به‌صورتی قطعی وغیر قابل بازگشت می‌باشد، تقسی ...
نمایه ها:
شناخت | 
الگو | 

ناحیه‌بندی و انجام تحلیل کمی روی تصاویر تشدید مغناطیسی (MR) برای کاربردهای تشخیصی و بهبود کیفیت و کنترل روند درمان، امری لازم و ضروری است . وجود نویز و آرتفکتهای متعدد در تصاویر MR، سبب شده است که ناحیه‌بندی بدون نظارت این تصاویر کاری دشوار باشد. در این رساله، در راستای توجه به نویز و آرتیفکهای میدان ضربی و جز حجم پنج روش جدید برای ناحیه‌بندی و تحلیل کمی روی تصاویر MR عرضه شده است . تعداد روشها به دلیل توجه به ترکیبات مختلفی از عوامل مذکور در حالات مختلف می‌باشد. همه روشهای ع ...

در این تحقیق روشی برای درک ساختار هندسی تصویر یک صفحه متن چاپی فارسی ارائه شده است . ابتدا تصویر صفحه با روش اصلاح شده آغشته‌سازی، به خطوط متن و بلوکهای تصویر یا گرافیک ، قطعه‌بندی می‌شود. برای افزایش سرعت ، آغشته‌سازی فقط در اطراف خط زمینه و تنها در دو مرحله انجام می‌شود و برای افزایش دقت ، تمام آستانه‌ها برای آغشته‌سازی بصورت وفقی تعیین می‌شوند. سپس با استفاده از ویژگیهایی مثل چگالی نقاط سیاه، عرض قلم و تغییراتی از سفید به سیاه در راستاهای افقی و عمودی برای هر بلوک ...

بخش بندی تصاویر معمولا براساس فرض استقلال بین پیکسل ها انجام می شود. ولی در برخی موارد با در نظر گرفتن فرض همبستگی بین پیکسل ها به نتایج بهتری می رسیم. در بخش بندی تصاویر فوق طیفی چون از یک شی ء تصاویری در طول موج های مختلف داریم، در برخی موارد علاوه بر فرض همبستگی بین پیکسل ها، تصاویر نیز به هم وابسته اند. هدف از این پایان نامه بدست اوردن پیوند و بخش بندی توام تصاویر نیز به هم می باشد. برای این منظور از روش های بیزی یعنی با در نظر گرفتن دانش پیشین باری پارامترهای مجهول استف ...

این مقاله عملکرد الگوریتم قطعه بندی کلمات فارسی بهبود می بخشد تقسیم بندی با تجزیه و تحلیل ویژگی های هندسی و اتصالی کاراکترها که نقاط قوی برای قطعه بندی کلمات پیوسته است انجام می شود بعدازپیش پردازش یک معیارساده برای بدست آوردن نقاط ریزقطعه بندی برپایه تجزیه و تحلیل شکل کاراکتر ها اتخاذ گردید درنهایت نقاط ریزقطعه بندی به منظور اعتبارسنجی وافزایش دقت و صحت قطعه بندی به شبکه های عصبی آموزش دیده داده میشود. براساس تجزیه و تحلیل دقیق و مقایسه میتوان مشاهده کرد که رویکرد پیشنهادی ب ...