عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه استفاده از سرامیکهای مهندسی یا ساختاری در موتور اتومبیل مورد توجه قرار گرفته است . مواد سرامکی در مقایسه با فلزات دارای وزن مخصوص کمتر و مقاومت بیشتر در مقابل حرارت و سایش بوده که این خواص عامل مهمی برای گسترش کاربرد آنها به عنوان جایگزین قطعات فلزی در موتور و بدنه اتومبیل میباشند. قطعات سرامیکی نسبت هب قطعات فلزی دارای محاسن و معایبی هستند که باید فبل از جایگزینی یک قطعه فلزی توسط سرامیک با دقت بسیار مورد مطالعه قرار گیرند. در این مقاله ابتدا انواع سرامیکها به طور بسی ...

چکیده ندارد.