عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ما در این پایان‌نامه به مطالعهء جبرهای توابع روی قرص واحد D در صفحهء مختصات می‌پردازیم و به شرح برخی قضایای معروف دربارهء جبرهای توابع روی دایرهء واحد aD که بوسیله اکسلر و شیلدز بیان شده‌اند می‌پردازیم. فرض کنید L(aD) نمایش فضای توابع اندازه‌پذیر و کراندار روی aD باشد و H(D) نمایش جبر توابع کراندار و تحلیلی روی D باشد و همچنین فرض کنید H(aD) نمایش زیر جبر L(D) شامل توابع مقدار مرزی در H (D) باشد. قضیه‌ای از هافمن نشان می‌دهد که اگر f تابعی از L(aD) باشد که در H(D) نباشد آنگاه ...