عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده با وجود آگاهی جهانی نسبت به محیط‌زیست و رشد سریع روی آوردن به محصولات سبز در جهان، شواهد نشان می‌دهد در ایران آگاهی نسبت به محصولات سبز بسیار اندک بوده و گرایش کمی به خرید این محصولات وجود دارد. بنابراین، تحقیق حاضر با استفاده از روش معادلات ساختاری-تفسیری به شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید موادغذایی سبز پرداخته و بدنبال تبیین مدلی جامع برای نشان دادن ارتباطات میان این عوامل است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی-پیمایشی است که ش ...

الگوهای مصرف ناپایدار در سراسر جهان منجر به مسائل جدی زیست‌محیطی، همچون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دنیا مشکلات و مسائل زیست‌محیطی متعددی وجود دارد که عمدتاً به واسطه‌ی مصرف‌گرایی ناهنجار و فعالیت‌های ناپایدار ایجاد شده است. از این‌رو، اصلاح الگوی مصرف و سوق دادن جامعه به سمت مصرف محصولات سبز می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای این موضوع مطرح شود. توسعه و ترویج مصرف محصولات سبز در جامعه هم از دید سیاست‌گذاران کشور در جهت فائ ...

از آنجایی که دغدغه های زیست محیطی مصرف کنندگان همواره در حال رشد است توجه به این مهم می تواند مـنجر به ایجاد نتایج استراتژیکی برای سازمان ها شود. سازمانـهای بزرگ به طـور قابل توجـهی در زمینه پاسـخ به نگرانـی های زیست محیطی مصرف کنندگان سرمایه گذاری می کنند. تمایل به سرمایه گذاری در این امر نشان می دهد که این یک هزینه، محدودیت یا کار درستی که باید انجام داد، نیست بلکه منبعی برای کسب مزیت رقابتی است. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی رابطه نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگا ...

افزايش نگرانی وآگاهی های عمومی نسبت به سلامت وحفاظت از محيط زيست منجر به اين شده است كه مصرف كنندگان در خريدهای خود مسائل زيست محيطی را مدنظر قرار دهند. همزمان با افزايش اهميت مسائل زيست محيطی و مفهوم مسئوليت اجتماعی در ميان مصرف كنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خريد محصولات سبز توسط مصرف كنندگان ضروری به نظر مي رسد. این پژوهش، مطالعه‌ای کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. داده هاي مورد نياز پژوهش از طريق توزيع پرسشنامه اي ساختاريافته ميان نمونه اي 420 نفری از مصرف کنندگان ...

افزایش نگرانی‌ و آگاهی‌های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. به همین منظور مفهوم بازاریابی سبز برای کمک به تولید کنندگان و رفع این نیاز مصرف کنندگان، در صنعت بازاریابی ظهور پیدا کرده است. در این پژوهش به تاثیر ارزش ادراک شده مشتری و عوامل برانگیزاننده مصرف بر قصد خرید محصولات سبز پرداخته می شود. به همین منظور با روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی در دسترس حجم نمونه ای 204 نفری با استفاده ا ...