عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشور ایران در جنوب غرب آسیا واقع شده است، جزایر متعدد آن یکی از جلوههای قابل توجه این کشور پهناور می باشند که هر کدام از توانمندیهای بالقوه ای برای توسعه برخوردار میباشند. جزیرهی قشم بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است که دارای مساحتی حدود 1500 کیلومتر مربع میباشد و در تنگه هرمز قرار دارد. این جزیره دارای توانمندیهای طبیعی، فرهنگی و مردم شناختی با ارزشی است. قشم به عنوان بزرگ ترین جزیره کشور، به تنهایی از 23 کشور دنیا بزرگتر، است. با این حال متأسفانه هنوز تا توسعه پایدار فاصله دارد ...
نمایه ها:
قشم | 
توسعه | 
swot | 

حیات بشری در دوران حاضر شاهد پدیده های فراگیری است که زندگی یکایک آدمیان را دستخوش تأثیر و تحول قرار داده است. یکی از این پدیده ها، سیر و سفر و گردشگری است. همگام با پیشرفت های علمی و صنعتی بشر و بهره مندی روزافزون از مواهب و تسهیلات زندگی مادی و پس از تأمین نیازهای اولیه، گرایش انسان به سفر با انگیزه های تفریح و تجربه اندوزی و عبرت گیری افزایش یافته است و قشم به جهت داشتن ظرفیت ها متعدد، جاذبه های طبیعی، اقتصادی دارای زمینه جذب گردشگری می باشد که در صورت مدیریت صحیح و اختصاص ...
نمایه ها:
قشم | 

جزیره قشم با آب و هوای گرم و مرطوب و موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت در خلیج همیشه فارس ایران بزرگ جزیره قشم ماخوذ از قشم به معنای جزیره برخت،ابرکاروان و ... دارای پیشینه ای تاریخی ا ست و از عصر هخامنشیان،ساسانی و اسلام با مقاصد تجاری ، توریستی و اقامتی از آن استفاده شده است. ابگیرها ومخازن عهد هخامنشی، وجود خط کوفی در مسجد داخل جزیره اهمیت تاریخی آنرا دوچندان مینماید و قشم بعنوان طویل ترین حزیره برابر شواهد و اثار باستانی قبل از میلاد مسیح (ع) محل سکونت بوده و با توجه به شرایط ...
نمایه ها:
قشم | 
جزیره | 
ایران | 

کشور ایران دارای امکانات و ویژگی های ارزشمند در زمینه صنعت گردشگری می باشد این صنعت با بکارگیری روش هایی سعی در افزایش تعداد گردشگران در این زمینه دارد که امری کاملا منطقی و اقتصادی به نظر م یرسد .گردشگری در کشور ما طی سال های گذشته ب هعنوان یک منبع در آمدی مهم در جهت بازسازی مناطق گردشگری و توسعه این نواحی در کنار اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی مانند کسب درآمد و اشتغا لزایی و آشنایی مردم با مناطق گردشگری اهمیت و جایگاه خاصی داشته است با توجه به اینکه این صنعت بیشترین سطح درآمد ...
نمایه ها:
توسعه | 
قشم | 

تأمین امنیت ملی، یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر یک از کشورهاست و راز وجود امنیت ملی داشتن مرزهای مطمئن است. تنگه هرمز به عنوان بخشی از مرز ایران و یکی از پنج تنگه ژئواستراتژیک جهان می باشد که تسلط برآن مساوی با امتیاز تسلط بر مدخل ورودی کالاهای تولید شده و جریان انتقال موادی می باشد که حیات جهان صنعتی به آن وابسته است. این تنگه در اختیار هریک از قدرت های جهانی که باشد می تواند موازنه استراتژیک و قدرت جهانی را به نفع خود تغییر دهد. این امر همواره باعث توجه کشورهای استعمار ...
نمایه ها:
نقش | 
قشم | 
امنیت | 

کمتر منطقه جغرافیایی درجهان وجود دارد که مانند منطقه خلیج فارس اهمیتی اقتصادی، سیاسی واستراتژیک داشته باشد. ویژگی منحصر به فرد منطقه خلیج فارس وجایگاه آن در پازل اقتصادی وامنیتی جهان باعث شده تا برخی ازاستراتژیستها در توصیف آن ازاصطلاح هارتلند (قلب زمین) استفاده کنند. همین اهمیت و وجود ذخایر عظیم نفت وگاز، موجب شده تا از دیر باز امنیت وترتیبات امنیتی این منطقه یکی از دغدغهها ونگرانیهای کشورهای منطقه والبته قدرتهای فرامنطقهای باشد. تجربه سالیان گذشته به روشنی حکایت از این دارد ...

اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت جهانگردی است. چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت از کانونها و جاذبههای توریستپذیر این نوع از جهانگردی است، لذا اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است. خلیج فارس بیتردید طی دهههای گذشته یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان به شمار رفته و بررسیهای انجام گرفته گویای حفظ این اهمیت در دهههای آتی میباشد. این اهمیت از یک سو به دلیل منابع انرژی مستقر در حواشی خلیج فارس و از سوی دیگر منبعث از موقعیت خاص این ...

استقرار درست پایانه ها ی حمل و نقل (فرودگاه و اسکله) در شهرهای ساحلی و گردشگری نسبت به کاربری های مرتبط با گردشگری و شبکه حمل و نقل شهری یک راهکار مهم درارتقاء جایگاه این مناطق در برنامه ریزی گردشگری ملی محسوب می شود.گسترش شبکه حمل و نقل شهری و افزایش جاده ها عوارض متبت و منفی پر شماری را به همراه دارد.نظر به نقش حساس دسترسی ها در ارتقاء جذابیت های گردشگری در مناطق ساحلی ، این عنصر به عنوان کلید تحقیق برگزیده شده است. هدف تحقیق ساخت ابزاری برای بررسی مناطق قابل توسعه برای شبک ...
نمایه ها:
اسکله | 
قشم | 
gis | 

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در برگرفته است به طور یکه از نظر کسب درآمد تا سال 2020 در راس تمامی فعالیت ها قرار خواهد گرفت. فعالیتی است که منشاء عمی قترین اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی م یباشد. از اثرات تخریبی زیست محیطی فارغ بوده و منبع تمام نشدنی است و به عنوان صادرات نامرئی کشورها مطرح گردیده است. استفاده از منابع طبیعی جهت تقویت روح و روان جایگاه ویژه ای در سلامتی انسان ها دارد به طوری که در برنامه ریزی ش ...