عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اینترنت برکیفیت یادگیری دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر قزوین است.و چگونگی تاثیر اینترنت بر ارتقای سطح دانش علمی، انگیزه ،عمق یادگیری و یادگیری خود تنظیم مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری، کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه 3 منطقه شهر قزوین، که حجم آن 1100 نفر است.نمونه آماری براساس جدول مورگان 285 نفر بدست آمده و دانش آموزان از بین مناطق 1،2و3 شهر قزوین بصورت تصادفی و با روش نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شده ان ...

هدف از اين پژوهش، مقايسه ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي قهرمانان وزنه برداري شهر قزوين با افراد غير ورزشكار است. بدين منظور تعداد 20 نفر از قهرمانان وزنه برداري شهر قزوين و 20 نفر نيز بعنوان غير ورزشكار به روش نمونه گيري تصادفي ساده، بعنوان آزمودني انتخاب شدند. به منظور گرد آوري اطلاعات، فرمي محقق ساخته تهيه گرديد و متغيرهائي چون قد، وزن، ضخامت 8 نقطه چين پوستي، وزن چربي، شاخص توده بدني، فشار خون سيستولي و دياستولي، حداكثر اكسيژن مصرفي و تيپ بدني در آن درج شد. همچنين ...

فرهنگ يا به عبارتي راه و روش زندگي جوامع انساني در برگيرنده اقتصاد،معيشت، نحوه زيست، طرز مصرف خوراك و پوشاك، مسكن، سياست، حكومت، نظام هاي سياسي، آداب و رسوم ، نظام ازدواج وخويشاوندي، تفكرات مذهبي و خرافي و متافيزيكي، اعتقادات طبقات اجتماعي و تسهيلات نظامي وهمه امور انساني و غير انساني انسانها همواره به دلايل گوناگون در حال تغيير و تحول است. بررسي هاي انسان شناسي و فرهنگي حاكي از آن است كه عوامل مختلف، چون اختراع و نوآوري يا اشاعه و اقتباس فرهنگي كه در درون يا بيرون يك جامعه ت ...

مطالعه‌‌ی رابطه‌ی متقابل محیط کالبدی شهر‌ها با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار آن موضوعی است که طی چند دهه‌ی اخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده است و چهار‌چوب علمی و عملی برای تحلیل فضایی- مکانی بزهکاری و مطالعه‌ی ناهنجاری در فضای جغرافیایی فراهم آورده است .درپژوهش حاضر که در حوزه‌ی جغرافیایی شهر قزوین انجام شده است از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی جهت تحلیل و شناسایی کانونهای جرم خیز شهر قزوین استفاده شده است. در این پژوهش ضمن مطالعه‌ی پیشینه‌ی تحقیق و ادبیات نظری موض ...

توسعه فیزیکی و کالبدی شهر قزوین از ابتدای پیدایش هسته اولیه شهر در دوره‌های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام تا دوره‌های حکومت پهلوی رشدی آرام، موزون و متعادل داشته است، اما از دهه 1340 به بعد شهر رشد کالبدی شتابان و ناموزونی را پیدا کرده و در نتیجه آثار و پیامدهای نامطلوبی را از نظر مسائل اقتصادی، اجتماعی، به دنبال آورده است. رشد سریع جمعیت شهر قزوین ناشی از مهاجرت روستائیان به شهر و رشد طبیعی جمعیت می‌باشد که خود باعث افزایش تقاضا برای زمین و مسکن و در نتیجه توسعه بی‌روی ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : استان قزوین یکی از مراکز مهم کشاورزی ایران است. دشت قزوین یکی از مناطق با اهمیت کشاورزی استان و کشور محسوب می گردد. با وجود اینکه استان قزوین، کمتر از یک درصد فضای جغرافیایی کشور را داراست اما بیش از 4 درصد تولیدات کشور در حوزه ی کشاورزی در استان قزوین صورت می گیرد. تقریباً نصف باغات استان ، در قزوین واقعند و نسبت به سایر شهرستانهای استان، سطح زیر کشت بالاتری دارند. وسعت باغات قزوین تا چند دهه اخیر حد ...

رساله حاضر تلاشی است در جهت بررسی موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر قزوین در دوره صفوی پس از انتقال پایتخت به اصفهان ، مسئله اساسی این است که اعتبار قزوین در این دوران تا چه حد تحت الشعاع پایتخت جدید اصفهان قرار میگیرد و نیز بررسی اثرات پایتختی در دوره نخست صفوی، مانند ایجاد بناها و اماکن باشکوه که باعث تداوم اعتبار نسبی شهر در دوران بعد شد. همچنین بررسی امکانات و ویژگیهایی که در خود شهر وجود داشت، مانند موقعیت جغرافیایی مطلوب شهر از نظر سیاسی و طبیعی ، که قزوین را به مقر د ...

هزینه‌ها و مشکلات دفع پسماند جامد شهری از قبیل تأسیس سایت دفن پسماند جامد شهری، مبارزه با شیرآبه‌های تولیدی، حجم بالای پسماند جامد شهری، بوی تعفن و مشکلات زیست محیطی در دنیا روز به روز رو به افزایش است. بنابر این برای مدیریت پسماند تحقیق و تفحص در مورد راه‌کارهای نو،کم هزینه و با مشکلات کمتر از دفن پسماند جامد شهری ضروری است.در جهان پژوهش‌های بسیاری در این مورد انجام شده است که به راه‌کارهایی همچون تفکیک پسماند جامد شهری، کمپوست، بیوگاز و سیستم پسماند جامد شهری به انرژی منجر ...

فقدان تصویر مقصد مناسب برای بسیاری از نقاط ایران منجر شده است که سفرهای درون مرزی عده زیادی از مردم ایران، تنها به چند شهر خاص، محدود شود. یکی از این مناطق که با وجود قابلیت‌های فراوان در صنعت گردشگری، هنوز موفقیتهای اولیه و لازم را در جذب گردشگر نیافته است، شهر تاریخی قزوین است. هدف این تحقیق، بررسی تصویر مقصد شهر قزوین و مقایسه آن با شهر اصفهان به عنوان یک مقصد گردشگری موفق است. جنبه نوآوری این تحقیق، در انجام آن به شکل مقایسه‌ای میان دو شهر با تصاویر مقصد متفاوت می‌باشد. ا ...