عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی است. ایجاد اشتغال، دست یابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت دوسویه فرهنگی در راستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت می باشد. شهرستان قروه یکی از شهرستان های استان کردستان می باشد که علیرغم پتانسیل بسیار بالایی که در جذب گردشگر دارد در بین شهرستان استان از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. در این مقاله به دنبال ارائه ی پیشنهاد ایجاد و تشکیل یک منطقه ی نمونه ی گردشگری روستایی در نیمه ی شرقی شهر ...

استان کردستان با توجه به موقعیت زمین‌شناسی خود جزء منلطق مستعد معدنی کشور است که یکی از بخشهای مهم آن نیز در این رابطه شامل محدوه بهارلو قروه می‌باشد. محدوده مذکور شامل رخنمونهای متعدد آذرین و رسوبی است . توده‌های آذرین منطقه شامل مجموعه‌های پلوتونیک و آتشفشانی از لحاظ مطالعات سنگ‌شناسی و تیرولوژیکی حائز اهمیت بوده و بویژه در ارتباط با کاسار آنتیموان داش‌کسن بهارلو از موارد مطرح و مورد توجه در کشور می‌باشد. ...

این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان قروه توسط دریافت کنندگان خدمات در سال 1378 به روش مقطعی انجام گرفت. به این منظور از بین زنان ساکن در روستاهای محل استقرار خانه بهداشت که حداقل یک فرزند کمتر از 24 ماهه داشتند‏‎‎‏، 257 نفر به طور تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که حدود 54% از عملکرد خانه های بهداشت و 35% از عملکرد مراکز بهداشتی درمانی اظهار رضایت نمودند. در این پژوهش تعدادی از عوامل احتمالا مرتبط با ...

مقدمه: برای دست یافتن به اهداف بهداشت روان در جامعه، مطالعه اختلالات رفتاری کودکان جامعه ضروری است اهداف اصلی از این پژوهش بررسی روایی و پایایی فرم راتر معلم در سنجش اختلالات رفتاری و مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی شهرستان قروه می باشد. مواد و روشها: مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جهت نمونه گیری از روش Multi stage stratified cluster random sampling استفاده شده است. نتایج: یک مرحله از بررسی به تعیین اعتبار و پایایی فرم راتر معلم اختصاص دارد که در ...

اغلب شهرهای جهان، از جمله شهرهای کشور ما را زمینهای کشاورزی یا قابل کشت و باغها احاطه کرده است. در غالب موارد اساساً وجود این زمینها و وجود آب موجب احداث شهر و گسترش بعدی آن شده، و هر قدر این زمینها وسیعتر و مقدار آب موجود بیشتر بو ده است شهر نیز گسترش بیشتر یافته و بر جمعیت آن افزوده شده است. شکل گرفتن شهرقروه در مرکز ثقل اراضی کشاورزی و ثقل آفرینی آن به عنوان مرکز خدمات ناحیه ای برای حوزه پیرامونی و به تبع آن هجوم مهاجرین در ابعاد مختلف باعث گسترش کالبدی شهر در جهات مختلف ...

توده آذزین درونی بازیک کوه دروازه با ترکیب سنگ‌شناسی الیوین کابرونوریت تا هورنبلند گابرو در جنوب روستای قلعه در ناحیه قروه و در امتداد توده‌های آذزین زون معروف به سنندج سیرجان قرار دارد. این توده آذزین بخشی از مجموعه‌هایی بزرگتر میباشد که در راستای شمال غرب جنوب شرق، ارتفاعات جنوب شهر قروه را تشکیل داده و خود نیز توسط مجموعه‌های آذزین و دگرگونی با وسعتی کوچکتر و ارتفاعی کمتر در برگرفته شده است . سنگ شناسی این توده از مرکز به حاشیه با نظم مشخص تغییر میکند و روند تغییرات از الی ...

منطقه قروه درحد فاصل دو استان کردستان و همدان ناحیه ای است مرتقع و شهرستان قروه از باختر در 95 کیلومتری سنندج و از خاور در 85 کیلومتری همدان قرار دارد و از لحاظ ساختاری در زون سنندج سیرجان واقع شده است . و توده های سنگهای آذرین نفوذی با ترکیب سنگ شناسی گوناگون که در زمانهای مختلف در منطقه ترزیق شده اند به همراه مجموعه کاملی از سنگهای دگرکونه نوار دگرگونی سنندج سیرجان تشکیل دهنده کوههای مرتفع جنوب قروه می باشد سنگهای دگرگونی ناحیه ای جنوب قروه را میتوان به دو سری دگرگونی درجه ...

چکیده ندارد.

در امتداد خطی مابین قروه و تکاب و به موازات تراست بزرگالبرز تراست بزرگ البرز چندین مرکز آتشفشانی مشاهده میگردد که بنظر میرسد بی ارتباط با سایر فعالیتهای ماگمایی فلات ایران و روراندگی بزرگ زاگرس نمیباشد.مطالعه این آتشفشان ها علاوه برشناسائی اختصاصات سنگشناسی این منطقه بسیاری از مسائل زمین شناسی ازجمله رابطه ماگمایی این آتشفشانها را (از نظر منشا و زمان فعالیت )با سایر مراکز آتشفشانی ایران روشن میسازد.ضمنا چون تخریب و تجزیه تدریجی مواد آتشفشانی سبب تشکیل رسوبات جدید و خاکهای مست ...