عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
حکومت | 
ایران | 
قرن 20 | 
قرن 19 | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
قرن 20 | 
اتریش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
قرن 20 | 
آینده | 
رابطه | 

مفهوم پوچی که اولین بار در لغت نامه های قرن شانزدهم مطرح شد، بیانگر نوعی نقص در روح انسان و عیبی در خرد آدمی است.پوچی نوعی بیماری است که عقل و فهم آدمی باید خود را از آن محافظت کند اما هیچ مدرکی وجود ندارد که آن را غیر قابل درمان بداند. این مفهوم اغلب برای توصیف نوع خاصی از ادبیات مورد استفاده قرار میگیرد.نویسندگانی نظیر سارتر، کامو، بکت، یونسکو و سلین کوشیده اند تا تصویر دقیقی از این مفهوم را در زندگی ارائه دهند.از میان رمان های شناخته شده ای که به بررسی این مفهوم میپردازد ...
نمایه ها:
پوچی | 
سلین | 
قرن 20 | 

این مقاله ضمن بررسی همه جانبه جنگلهای اول و دوم جهانی از نظر لجستیکی پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی موثر برروند تحلولات لجستیک تا زمان حاضر را بررسی می‌کند. ...
نمایه ها:
قرن 20 | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.