عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

داستان آفرینش انسان از گل، شیوه‌ی نمادینی را از خلقت بشر به نمایش می‌گذارد که در ادیان وحیانی با روایتی نسبتاً مشابه بیان گردیده است. پیش از ظهور ادیان آسمانی، مردمان باستان با نقل روایاتی در پی پاسخگویی به پرسش‌های خویش در باب مبدأ شکل‌گیری بشر برآمدند. اما در جهان‌بینی دینی، منشأ حیات و هستی انسان در زمره‌ی مسائل بنیادی قرار می‌گیرد، و هر مذهب ملزم است پاسخی مناسب برای پیروان خود داشته باشد. تورات جزو نخستین کتب آسمانی است که به طور یک‌جا به این موضوع پرداخت، سپس در انجیل ب ...

عرفان اسلامی مبتنی بر اعتقادات اسلامی و سرشار از آموزه های اجتماعی و اخلاقی است که نگاه تک بعدی و یک جانبه گرایانه به آن بیانگر عدم شناخت عرفان ناب اسلامی است . لذا اين پژوهش به بررسی عرفان اجتماعی و شناخت جنبه های مردمی آن در متون منثور عرفانی قرن پنجم تا قرن هفتم هجری مي پردازد و اخلاق اجتماعی عرفا را در بینش عرفانی و سیر و سلوک عملی شان بررسی می کند . این رساله با بررسی عزلت و نفي تداوم آن در سير و سلوک عرفا آن را مقدمة ورود عرفاني عارف به جامعه می داند و با تبیین اهد ...

اخلاق وتربیت دوعنصرکلیدی درتعیین رفتارانسانها است.ازاینرودرمقوله ادبیات نیز به آن توجه شده ودستاویزخوبی برای شاعران ونویسندگان بزرگی چون مولانا وسعدی برای نشرفضایل وجلوگیری ازرذایل بوده است.این پژوهش درصددبررسی وتبیین اشعار شعرای قرن هفتم ازنظرمفاهیم تربیتی واخلاقی وانسانی باهدف بررسی وشناسایی تعالیم تربیتی ، اخلاقی و انسانی دراشعارمولانا وسعدی وارائه راهکارهای علمی وعملی به متصدیان ومربیان تعلیم وتربیت انجام شده است ودرراستای اهداف پژوهش دوسوال اساسی مطرح گردیده است.جامعه آم ...

اسب از دیرزمان با ایرانیان یار بوده چنانکه موجودی اساطیری و موهبتی آسمانی تلقی می شده و در عین حال در امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و نظامی نیز کاربرد داشته است. از جانبی این حیوان نجیب و زیبا موضوع موثر در آثار هنری هنرمندان در دوره های مختلف تاریخی بوده و هست. هنرمندان ایرانی به هنرآفرینی های بی بدیلی دست‌زده‌اند که در آثار برجای مانده خود گویاست. داستانها و حکایات نقل شده در تاریخ ادبیات ایران منبع عظیمی است که هنرمندان نگارگر، در آثار خود از آن استفاده نموده اند. اسب ...

ازآنجائیکه اوضاع سیاسی و اجتماعی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند. اقتدار و زوال حکومت ها بر وضعیت اجتماعی و ساختارشهری بسیار تاثیر دارد که موضوع این تحقیق بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی نواحی مرکزی ایران ازآغاز قرن پنجم تا پایان قرن هفتم هجری است که مراد از شهرهای نواحی مرکزی ایران درقرون مذکور اصفهان، ری، یزد و کاشان می باشد. این شهرها که بخشی ازعراق عجم بوده است و عراق عجم نام تاریخی ناحیه ایی در مرکز ایران است . کرمانشاه ، همدان، اصفهان ،ری، قزوین، کاشان ، قم، تفرش، ازشهرهای ...

اگر به تاریخ کلام به عنوان شاخه ای از علم کلام بنگریم مطالعه تاریخی رخدادهای کلامی در این میان، جایگاه استواری خواهد داشت. در این پژوهش، سیستانِ تاریخی به عنوان یک ظرف مکانی از جهت فعالیت های کلامی مورد توجه قرار گرفته است. این سرزمین از قرن اول (هجری قمری)، فعالیت کلامیش آغاز شده و تا قرن هفتم ادامه داشته است؛ هدف این پایان نامه چنین است مکاتب کلامی که در این قرون در سیستان فعالیت داشته را بررسی کند و چگونگی پیدایش و رشد این مکاتب را مورد کنکاش قرار دهد؛ هدف دیگر از پژوهش حا ...

قرن هفتم هجری در شهر حلّه، نقطۀ عطف تاریخ تفكر شیعی است. شیعیان قبل از این دوره با پشت سر گذاشتن ركود علمی و خفقان سیاسی به مرحلّه‌ای رسیدند كه توانستند مؤلفه‌ها و عوامل بسترساز فرهنگ و تمدن را در این شهر ایجاد كنند و قرن هفتم هجری را عصر پویایی فرهنگ و تمدن شیعی قرار دهند. از این‌رو در این پژوهش برآنیم تا با روش تاریخی ـ توصیفی، به بیان مؤلفه‌ها و عناصر سازندۀ فرهنگ و تمدن در حلّه (قرن هتفم هجری) به عنوان سؤآل اصلی پژوهش بپردازیم. از آنجا كه قرن هفتم هجری، عصر پویایی فرهن ...

موضوع این پژوهش «بررسی سیر تاریخی نگاه مورخان اهل سنت به حضرت فاطمه(س) از آغاز تا قرن هفتم هجری» است. در این رساله کوشش شده است تا با جستجو در منابع به پرسش اصلی پژوهش که «سیر تاریخی نگاه مورخان برجسته اهل سنت به حضرت زهرا(س) از آغاز تا قرن هفتم هجری چگونه بوده است؟» پاسخ دهد. از آن‌جا که تاریخ‌نگاری اسلامی مانند بسیاری از علوم انسانی متأثر از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بوده است لذا نگارنده در این پژوهش با توجه به نکته فوق، با این مفروض که «مورخان اهل سنت به جهت گرایشات س ...

« فرح» از مباحث بسیار مهم در عرفان اسلامی و به ویژه عرفان خراسان است و در سیر و سلوک عارفان و نیل به مقصود نقش اساسی ایفا می کند. در منظومه تفکّر عرفانی، فرح به حق تعالی در سیر الی الله از اثر ارتقاءبخش و تعالی دهنده عظیمی برخوردار است و سالک را به دریافت حقایقی نائل می کند که با سالها عبادت و مجاهدت به دست نمی آید. رویکرد عرفا به موضوع فرح، نشأت گرفته از آیات الهی قرآن و روایات است. در منابع دینی، فرح پسندیده، توجه به مُنعم و سپاسگزاری از او و رضایت خداوند را در پی دارد اما ...