عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله حاضر كه با عنوان «ريشه‌ها و مباني فكري اندرزنامه‌نويسي سياسي در دو قرن اول هجري» تدوين و نگارش شده است، به بررسي جريان فكري اندرزنامه‌نويسي سياسي در ايران عصر خلفاي دو قرن اول هجري و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد. پرسش‌هايي كه پيش روي پژوهشگر قرار گرفته به اين شرح است كه: «منحني ريشه‌ها و مباني فكري اندرزنامه‌نويسي سياسي در نمودار جريان اندرزنامه‌نويسي سياسي دو قرن اول هجري شامل چه عناصر فكري مي‌شده، و علت استمرار و نتايج حاصل از جريان ياد شده چه بود؟». فرضيه اصلي تحقيق ...

در کتب رجال و تراجم معمولا پس از ذکر نام و معرفی مردانی که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) به نقل روایت پرداخته اند، از بانوانی نام برده شده است، که به نقل احادیثی از معصومین (علیهم السلام) پرداخته اند و در بعضی از مواقع ایشان را در زمره اصحاب معصومین (علیهم السلام) معرفی نموده اند. در کتب رجالی فریقین در میان هر طبقه از روات به نام و شرح حال تعدادی از این بانوان بر می خوریم، که منسوب به حب اهل بیت (علیهم السلام) می باشند. رساله حاضر به بررسی ...

با ورود اسلام به ایران خاندانهای مهم عصر ساسانی در رویارویی با مسلمانان به ستیز یا سازش پرداختند،خاندانهای که ستیز نمودند مانند خاندانهای مهم طبرستان، که مخالفتشان با مسلمانان تا قرنها ادامه داشت و بعضی دیگر از خاندانهای عصر ساسانی با گسترش فتوحات مسلمانان حیات سیاسی خود را از دست دادندو یا مهاجرت نمودند، اما خاندانهای که سازش نمودند توانستند به حیات خود ادامه دهند، مانند( دهقانان)که با مسلمانان صلح و بعضاً اسلام پذیرفتند، با پیروزی عباسیان بر امویان شاهد حضور خاندانهای مهم ا ...

علی بن ابیطالب ، سر سلسله علویان ، و زبیربن عوام ، بزرگ خاندان زبیریان ، دوتن از صحابه کبار پیامبر بودند که خود و فرزندانشان منشأ تحولات عمده ای در تاریخ سده نخست اسلامی شدند. در عصر نبوی، روابط میان علی و زبیر توأم با همگرایی و تشریک مساعی در برابر دشمن مشترک بود؛ اما پس از رحلت پیامبر(ص) روابط آنها رو به واگرایی و رویارویی نظامی و تخاصم نهاد. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی می کوشد تا ضمن تبار شناسی علی(ع) و زبیر ، روابط میان علویان و زبیریان را مورد مداقه قرار ده ...

اگر به تاریخ کلام به عنوان شاخه ای از علم کلام بنگریم مطالعه تاریخی رخدادهای کلامی در این میان، جایگاه استواری خواهد داشت. در این پژوهش، سیستانِ تاریخی به عنوان یک ظرف مکانی از جهت فعالیت های کلامی مورد توجه قرار گرفته است. این سرزمین از قرن اول (هجری قمری)، فعالیت کلامیش آغاز شده و تا قرن هفتم ادامه داشته است؛ هدف این پایان نامه چنین است مکاتب کلامی که در این قرون در سیستان فعالیت داشته را بررسی کند و چگونگی پیدایش و رشد این مکاتب را مورد کنکاش قرار دهد؛ هدف دیگر از پژوهش حا ...

امروزه تاریخ تفسیر قرآن کریم هم‌چون بسیاری از علوم شکل گرفته در خصوص قرآن، دربرگیرنده‌ی گزارش‌های منابع اهل سنت می‌باشد. از جمله دلایل این اتفاق، فضای باز موجود برای رشد آثار مربوط به اهل حدیث (سلفی‌ها) و اشاعره و به نوعی مکتب خلفا می‌تواند ‌باشد که علل آن در جای خود قابل بررسی است. پایان نامه حاضر که تحت عنوان " مکتب تفسیری مدینه در قرن اول و دوم هجری "، به رشته‌ی تحریر درآمده است، تحلیلی- بنیادی بوده و با بازنگری در جنبه‌های مکنون تاریخ، سعی دارد عناصر مهم موجود در تاریخ م ...

با ظهور اسلام، اعراب پراکنده و متفرق در قالب حکومت مرکزی، به شکلی متحد و یکپارچه درآمدند. پس از دوره پیامبر (ص) قدرت متمرکز عرب به دلایل مختلف، به مرزها و نواحی همجوار جزیره‌العرب دست-اندازی کرد که از آن تحت عنوان فتوحات یاد می‌شود. از جمله نواحی مورد هجوم، ایران- همسایه شرقی جزیره‌العرب- بود. در حین فتوحات و پس از آن گروهی از قبایل عرب به ایران مهاجرت کردند و در نواحی مختلفی نظیر خوزستان، کرمان، آذربایجان، قم، سیستان، خراسان ساکن شدند.بررسی تأثیر شکل و ساختار زندگی قبیله‌ای ...

تاکنون گرچه قدم های ارزشمندی در راستای میراث گران قدرامام حسین(ع)در عرصه های مختلف ازجمله تفسیرآن حضرت برداشته شده امابه نظر می رسدحق مطلب انجام نگرفته وآنچه که شایسته آن حضرت باشددرعرصه قرآن پژوهی صورت نپذیرفته است. هدفی که ازاین پایانامه دنبال می شود،بیان این نکته است که روش تفسیری امام حسین علیه السلام روشی جامع محسوب می شودوآن حضرت ازمناهج مختلف تفسیری چون شیوه عقلی،قرآن به قرآن و....بهره جسته است.مجموعه ای که ملاحظه می شودسیری گام به گام درراستای همین هدف بوده است.درفصل ...

تاریخ اسلام سرشار از رخدادها و تحولات گوناگونی است که بررسی زوایای خاصی از آن مثل جنبه های اجتماعی ، می تواند به درک و تحلیل بهتر سیر دگرگونی های این مقطع از تاریخ کمک نماید. از این روست که بررسی و تبیین اوضاع اجتماعی یکی از کانون های حادثه خیز تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام یعنی شهر کوفه ضرورت تام می یابد. شهر کوفه به عنوان خاستگاه منازعات فرقه ای و چالش های اجتماعی ، از زمان تاسیس در سال 17 ه. ق ، تا پایان دوره رونق سیاسی خود در دوره عباسیان ، مکانی برای عرض اندام کوشندگان سی ...