عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله شامل یک مقدمه و 11 فصل می‌باشد. فصل اول «کلیات» شامل مباحث: علوم قرآن، معرفی تفسیر قرطبی و مولف آن و معرفی تفسیر منهج الصادقین و مولف آن می‌باشد. فصل دوم تا یازدهم شامل مباحث علوم قرآنی دو تفسیر مذکور با عناوین زیر می‌باشد: نزول قرآن، محکم و متشابه، اعجاز، قرائت، نسخ، جمع و تدوین، سبب نزول، تحریف، تفسیرو فواتح سور. در بیان مطالب دو مفسر سعی شده است که عین کلام به صورت کامل ذکر شود و جهت تکمیل و تایید و یا احیاناً ردّ نظرات دو مفسر، از کلام صاحبنظرانی چون آیت ال ...

یکی از مباحث مهم در حوزه قرآن پژوهی، بحث قرائات قرآن کریم است که بنا به دلایلی، اختلاف در آن راه یافته است و این اختلاف، در تفاسیر قرآن و در احکام فقهی راه یافته است. از جمله قرائات صحیح ، قرائت عاصم بن ابی النجود به روایت حفص بن سلیمان می باشد . در این پژوهش تلاش شده است تا این قرائت در سه تفسیر "جامع البیان" ، "الجامع لاحکام القرآن" و "مفاتیح الغیب" بررسی گردد.رسالة حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است: فصل اول به مفهوم قرائت می پردازد. این فصل به دلایل پیدایش اختلاف قرائات و ...

بحث در دلالت الفاظ زبان عربي، تحوّل و تطور معنايي و علل آن ها، شناخت قوانين اين زبان و سنّت هاي حاكم بر آن، ما را در فهم عميق زبان قرآن ياري مي رساند. از اين رو بازشناسي ريشه و بُن واژه ها و تفاوت هاي معنايي كه اشتقاقات مختلف پديد مي آورد، هوشمندي در تمييز و تشخيص معنا در مشتركات لفظي، اضداد و مترادفات، عوامل مهمي در امر تفسير محسوب مي شوند. پژوهش حاضر در نظر دارد به « بررسي جنبه هاي لغوي تفسير قرطبي » بپردازد. لذا مي كوشد تاضمن بيان اهميت لغت در تفاسير، به تشريح ميزان ارتباط ...