عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
این پایان‌نامه به إحصاء قرائت‌های منسوب به معصومین:، از ابتدا تا انتهای قرآن، بر اساس نقل کتاب‌های قرائی و تفسیری قدیمی شیعه و سنی پرداخته و هریک را به طور جداگانه از نظر تأثیر بر مفاهیم آیات و بعضاً به لحاظ سندی مورد بررسی قرار داده است.با دقت نظر در تمامی قرائت‌های یادشده، در نهایت می‌توان آن‌ها را به دو بخش کلی تقسیم نمود. اول قرائات بی‌تأثیر در معنا و دوم قرائات موثر در معنا. بخش اول شامل اشباع، اماله یا امثال آن می‌شود و اگرچه ممکن است معتبر یا شاذ باشد، اما تأثیری بر مع ...

یکی از مباحث مهم در حوزه قرآن پژوهی، بحث قرائات قرآن کریم است که بنا به دلایلی، اختلاف در آن راه یافته است و این اختلاف، در تفاسیر قرآن و در احکام فقهی راه یافته است. از جمله قرائات صحیح ، قرائت عاصم بن ابی النجود به روایت حفص بن سلیمان می باشد . در این پژوهش تلاش شده است تا این قرائت در سه تفسیر "جامع البیان" ، "الجامع لاحکام القرآن" و "مفاتیح الغیب" بررسی گردد.رسالة حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است: فصل اول به مفهوم قرائت می پردازد. این فصل به دلایل پیدایش اختلاف قرائات و ...

با توجه به جايگاه والاي قرآن کريم و منزلت ويژه‌ي آن در بين مسلمانان و با نظر به اين که قرآن کريم کتاب هدايت و تبيان براي همه‌ي مردم است، همچنين با توجه به اينکه بسياري از مخاطبان اين کتاب آسماني با زبان عربي بيگانه‌اند و اگر ترجمه نباشد بهره‌ي چنداني از قرآن نخواهند برد، ضرورت دستيابي به ترجمه‌‌اي صحيح که بتواند به درستي بين مخاطب و متن پيوند ايجاد کند ضروري مي‌نمايد. نگاهي به ترجمه‌هاي قرآن کريم وجود اختلاف بين آنها را نمايان مي‌سازد، اين اختلاف در ترجمه‌هاي فارسي قرآن به ع ...

مسئله جمع و تدوین قرآن کریم و اصول حاکم بر آن، از مسائل مهّم علوم قرآنی و اسلامی است. به این موضوع از نظرگاه‌های مختلف نگریسته شده است. این مسئله در همه‌ی ادوار تاریخی، محققان و اندیشمندان اسلامی و حتی در قرن معاصر مستشرقین را به تکاپو در این رابطه وادار نموده است. البّته در آغاز باید توجه نمود که این بحث صرفاً یک بحث علوم قرآنی مستقل نیست، بلکه بحث‌های علوم قرآنی دیگری مانند مسئله توقیفیت آیات و سوره-ها و مسئله تحریف و... را تحت الشعاع خویش قرار داده است. به جرأت می‌توان گفت ...