عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بازار رقابتی برق ،مصرف کنندگان هزینه انرژی را در چارچوب تعرفه های ثابت به نهادهای تامین بار یا خرده فروشان پرداخت می‌کنند.خرده فروشان نیز جهت تامین بار مورد تعهد خود برق را از طریق قرارداهای دوجانبه با تولیدکنندگان و با قیمت توافقی یا از طریق بازار لحظه ای و قیمت تسویه لحظه ای خریداری می-کنند.با توجه به انواع مختلف روشهای خرید برق توسط خرده‌فروشان ،این نهادها با وظیفه تخمین سود و پوشش بهینه ریسک ، با توجه به چگونگی خرید انرژی نظر به میزان ریسک پذیری خود ،مواجه می‌باشند.با ...

چکیده ندارد.

کنترل بار فرکانس یکی از ضروریات هر سیستم قدرت می‌باشد، که با اجرای آن بین میزان تولید و مصرف توان تعادل بوجود می‌آید، و نتیجه آن حفظ فرکانس و توان تبادلی بین نواحی در مقادیر نامی و برنامه‌ریزی‌شده می‌باشد. کنترل بار فرکانس یکی از مسایل اساسی در طراحی و بهره‌برداری از سیستم می‌باشد، که امروزه با بزرگتر و پیچیده‌تر شدن و همچنین ایجاد تجدید ساختار در سیستم‌های قدرت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این پایان‌نامه در هر یک از فصل‌ها به جنبه‌های مختلف کنترل بار فرکانس پرداخته خواهد ...

در قسمت اول تحت عنوان کلیات در سه فصل به بررسی کلیات موضوع از جمله مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی، شیوه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، شیوه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نقش معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری، پیشینه تاریخی و دلیل رواج این معاهدات پرداخته و سپس تلاشهای جامعه بین‌المللی در زمینه انعقاد یک معاهده چند جانبه سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.در قسمت دوم که بخش اصلی این پایان‌نامه را تشکیل میدهد ذیل عنوان چهار فصل به بررسی تحلیلی مفاد معاهدات دو ...

بحرین یکی از مهم ترین سرزمین های خلیج فارس است.حق حاکمیت ایران بر این خطه که تا ایامی جزئی از خاک ایران بوده بارها توسط بیگانگان نقض شد .در دوره معاصر با توجه با تغییرات معنی داری که به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی در نظام بین المللی به وجود آمد،معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه خاورمیانه دچار تغییراتی گردید.اعلام خبر خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس باعث به وجود آمدن مسائل جدیدی در معادلات سیاسی منطقه شد و این امر نشان دهنده ترتیبات امنیتی جدید بود.یکی از مهم ترین این مسائل ادعای ت ...