عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امنیت عرضه برق مهم‌ترین ویژگی بهره‌برداری سیستم قدرت است که باید در بازه‌های مختلف زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد. به طوری که به منظور حفظ تعادل تولید و مصرف در بلندمدت ضروری است توسعه تولید با رشد نیاز مصرف هماهنگ باشد. با ورود صنعت تولید برق به فضاهای رقابتی که باهدف بهبود راندمان اقتصادی انجام شده است، برنامه‌ریزی توسعه تولید به دلیل ماهیت تصمیم‌گیری نا متمرکز که در آن اتخاذ تصمیم توسط بازیگران بازار (تولیدکنندگان) در بازه‌های زمانی کوتاه مدت (بهره‌برداری) و ...