عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شخصیت به معنای قابلیت برخورداری شخص از حقوق و تکالیف، اساسی‌ترین ویژگی لازم و ضروری در انجام اعمال حقوقی می‌باشد. قرارداد یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد و انتقال حق و تکلیف و انعقاد آن از شایع‌ترین و متداول‌ترین اعمال حقوقی است و ایجاد آن مستلزم وجود اعتباری دو شخص به عنوان طرف‌های عقد می‌باشد. اگرچه بر اساس مکتب مادی یا موضوعی تعهد، عنصر اصلی تعهد منفعت مادی است که عاید طلبکار می‌شود و آن‌چه اساساً باید محل تحقق و ثبو0ت آثار مالی عقد باشد، اموال طرف عقد است نه شخصیت او؛ اما شخص ...

از گذشته تا کنون، قراردادها چه در اسناد بین المللی و چه در سطح داخلی از مهم ترین اعمال تجاری به حساب می آمده است. داعی اصلی یک طرف قرارداد از ایجاد رابطه حقوقی، علی الاصول، منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی (در معنای عام) بود، که طرف مقابل به عهده می گرفت. این تعهدات متقابل، از چنان پیوستگی ای برخوردار اند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل، متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد. در روزگاران گذشته در سطح داخلی برای جلوگیری از ضرر ناروای یکی از دو طرف عقد ی ...

نیاز های اقتصادی و اجتماعی جامعه و همچنین پیشرفت روزافزون تکنولوژی ،موجبات رشد نهادها و اعمال حقوقی مستحدثه را فراهم آورده است. و درپی آن،حقوقدانان و قانونگذاران سعی درنهادینه کردن تاسیسات حقوقی جدید نموده اند و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از انعقاد قراردادهای جدید ، با ارائه ی راه حل های حقوقی و تدوین مقررات و قوانین سعی در جلوگیری از مشکلات آن نموده اند.قراردادهای رزرو نیز از این قبیل اعمال حقوقی می باشد که با توجه به نیاز اساسی جامعه به این نوع قراردادها ...

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل محکم وخدشه ناپذیر حکم به لزوم واجرای قراردادها می نماید. اما گاهی دشواری ومشقت غیرمعقول در اجرای قراردادهای مستمر یا طولانی مدت موجب خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می گردد. از این رو حقوقدانان از دیرباز به دنبال این نظریه بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها درصورت پدید آمدن چنین وضعیتی می توانند در قراردادها تغییری ایجاد نمایند ؟ آیا می توان حکم به تعدیل ویا اصلاح قرارداد نمود. طرفداران این عقیده کوشیده اند با توجیهاتی نظیر شرط ضم ...

یکسان سازی حقوق روندی است که در ذات حقوق و بویژه حقوق بین الملل نهفته است. روندی که ناشی از نیاز جامعه بین المللی برای برقراری و تنظیم ارتباط است؛ در همین راستا تدوین و توسعه حقوق بین الملل به عنوان یکی از وظایف سازمان ملل بر دوش کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. یکی از زمینه های بسیار مهم ارتباطات بین المللی تجارت بین الملل است و سازمان ملل نیز به لحاظ اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل را برای هماهنگ سازی حقوق تجارت بین المللی میان کشورها مامور به انجام وظیف ...

کشورهای دارای منابع نفتی در طول تاریخ به علت نداشتن دانش علمی و فنی جهت بهره برداری از منابع خود، با شرکت های متخصص در این زمینه قراردادهایی را منعقد نموده که ابتدایی‌ترین آن «قراردادهای حق الامتیازی» است که شرکت عامل مالک منابع و تولید می‌گردد؛ دیگر قراردادهای نفتی، «قرارداد های مشارکت» می باشد که در آنها شرکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید مالکیت دارد و نوع تحول یافته تر دیگر این قراردادها « قراردادهای خدماتی» است که شرکت عامل به عنوان یک پیمانکار عمل می نماید ...

توصیف قرارداد در واقع تعیین ماهیت و عنوان و نوع قرارداد می باشد و یکی از مراحل مهم در حقوق قراردادهاست.زیرا در این مرحله است که با توصیف قرارداد مقصود طرفین، قانون در حمایت از خواست طرفین، آثار مقصوده را بر ماهیت مورد نظر طرفین مترتب می کند و هریک از طرفین با برگزیدن ماهیت مورد نظر به مقصود خویش می رسند. توصیف قرارداد با توجه به اینکه یکی از مراحل بسیار ظریف و حساس در حقوق قراردادهاست،بایستی به گونه ای انجام گردد که موجب خلط مبحث با تفسیر قرارداد و تعدیل و سایر نهادهای مشابه ...

قبض در عقود رضایی از آثار عقد محسوب می‌گردد و حتی درصورت عدم تحقق آن به مقتضای ذات عقد که انتقال مالکیت است، خدشه‌ای وارد نمی‌شود اما در برخی قراردادها نظیر بیع صرف، رهن، هبه علاوه بر ایجاب و قبول، قبض موضوع عقد نیز حائز اهمیت و لازم است چرا که ممکن است در بعضی شرط صحت و انعقاد و در برخی شرط لزوم عقد باشد. همچنین قبض علاوه بر اینکه موجب وفای به عهد و اجرای قرارداد و عامل تشخیص ما‌فی‌الذمه و موجب تعیین مصداق می‌گردد دارای آثار دیگری از جمله انتقال ضمان معاوضی از دافع به قابض، ...

حقوق علامت تجاری از مهمترین مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است و تولید کنندگان کالا و بازرگان و ارئه دهندگان خدمات، از علامت تجاری جهت شناساندن محصولات خود به مصرف کنندگان استفاده می کنند که انواع مختلفی از قبیل علامت جمعی و تاییدی با کارکردی نسبتا متفاوت را نیز شامل میگردد. لذا نظر به جایگاه علامت تجاری در بازار تاثیر ان در تجارت، امروزه هم از نظر عرفی وهم از نظر اقتصادی علامت دارای ارزش بوده و مال محسوب می شود. بنابر این علامت نیز مانند هر مال دیگری قابلیت نقل و انتقال از شخصی به ...