عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3717

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده قراردادهای ساخت به دلیل تاثیری که بر کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی دارند، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. قراردادهای ساخت انواع مختلفی دارند که یکی از آنها قرارداد استصناع است که قراردادی فقهی و با پیشینه بسیار طولانی است. قرارداد بی.او.تی نیز نوعی جدید از قراردادهای ساخت است که به حقوق سرمایه‌گذاری بین المللی تعلق دارد. این دو قرارداد از جنبه‌های مختلفی قابل مقایسه هستند. با مقایسه ماهیت این دو قرارداد، علاوه بر روشن‌تر شدن ماهیت هر دو قرارداد، ن ...
نمایه ها:
ساخت | 

قرارداد پیش‌فروش آپارتمان از جمله قرارداد‌هایی است که همگام با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع رشد روز‌افزونی داشته است. مساله‌ی مهم در مورد این قرارداد‌ها، بحث ماهیت قرارداد می‌باشد که در کشور ما، علی‌رغم تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 12/10/1389، ابهامات در مورد ماهیت قرارداد مزبور کماکان به قوت خود باقی است. دلیل این امر شکلی بودن قانون پیش‌فروش ساختمان می‌باشد که اساساّ به بحث ماهیت این قرارداد‌ها اشاره‌ای نداشته است. در این تحقیق، به بررسی تئوری ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساخت ...

پیش از توافق نهایی و انعقاد قرارداد، طرفین در خصوص شرایط عقد آینده و حدود تعهدات هر طرف به مذاکره، بحث و تبادل نظر می پردازند. این مذاکرات و گفتگوهای مقدماتی ممکن است به «توافق نهایی» و انعقاد قرارداد منجر گردد. اما، در مواردی هم ممکن است بدلیل لزوم انجام پاره ای مقدمات و تشریفات و یا به سبب اهمیت قرارداد، دو طرف تمایلی به انعقاد قرارداد در آن لحظه نداشته باشند، اما بخواهند آن قرارداد را در آینده واقع سازند. در این موارد طرفین پس از حصول «توافق مقدماتی»، پیش قراردادی را به من ...

در مواردیکه اثر قرارداد، ایجاد تعهد است و مسالهء اجرا مطرح می‌گردد، به عنوان یک اصل، متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند، اما این تعهد، مطلق نبوده، منوط به امکان اجراست . در مواردیکه اجرای قرارداد، به دلایل اجتناب‌ناپذیر خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می‌گردد، بتقریب در تمام سیستمهای حقوقی، قاعده کم و بیش یکسانی وجود دارد که براساس آن، تعهد متعذر ساقط شده، متعهد از مسوولیت خواهد رست . در این باره، در حقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعد عمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی ...

هرگاه قسمتی از قرارداد اجرا نشود «تجزیه ی قرارداد» رخ داده است و این پرسش به میان می آید که آیا متعهد قانوناً حق تجزیه ی قرارداد را دارد یا خیر و از زاویه ی دیگر، آیا متعهدله حق دارد آن را نپذیرفته، اقدام به فسخ کل قرارداد نماید و قبل از این ها، آیا طرفین می توانند حکم این موارد را در قرارداد خود، بگنجانند یا خیر؟ در حقوق ایران، مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین-1980)، احکام مربوط به تجزیه از قواعد آمره نبوده، امکان تراضی برخلاف آن وجود دارد. در موارد سکوت قرارداد، د ...

قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. طبق این قرارداد طلبکاران با دادن مهلت پرداخت دیون یا ابراز قسمتی از طلب خود، به تاجر ورشکسته اجازه می دهند تا دوباره به فعالیت تجاری بپردازد و در مقابل تاجر بدهکار نیز در مقابل متعهد می شود در سر رسیدهای مشخص نسبت به تادیه دیون خود اقدام نماید. با توجه به نواقص حقوق تجارت ایران در این مورد از یک طرف و از طرف دیگر اهمیت موضوع از لحاظ حقوقی و اقتصادی در نجات واحدها ...
نمایه ها:
حقوق | 
ایران | 

فرانشیز رابطه قراردادی است که در آن گیرنده امتیاز به طور مستقل در قبال پرداخت حق فرانشیز مقطوع و حق فرانشیز مستمر این حق را کسب می‌کند که در مقام فروش یا عرضه کالا یا خدمات از نظام تجاری خاصی که تحت علامت یا نام تجاری اعطاکننده فرانشیز ثبت شده است؛ با رعایت استانداردها و رویه‌های صاحب امتیاز، استفاده کند در راستای استفاده بهینه از نظام تجاری، اعطاء کننده امتیاز، طرف دیگر قرارداد را با ارائه دانش فنی لازم و آموزش‌های مقتضی یاری و مساعدت می-کند. قرارداد فرانشیز از حیث زمینه و ح ...

یکی از مهم ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الکترونیکی است. فناوری اطلاعات این مکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری داد و سندها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. قراردادهای الکترونیکی مانند هر رابطه حقوقی میان اشخاص ضوابطی دارند که برخی از این اصول با قواعد عمومی قراردادها مشترک است. در عقود الکترونیکی بر ...

توصیف قرارداد در واقع تعیین ماهیت و عنوان و نوع قرارداد می باشد و یکی از مراحل مهم در حقوق قراردادهاست.زیرا در این مرحله است که با توصیف قرارداد مقصود طرفین، قانون در حمایت از خواست طرفین، آثار مقصوده را بر ماهیت مورد نظر طرفین مترتب می کند و هریک از طرفین با برگزیدن ماهیت مورد نظر به مقصود خویش می رسند. توصیف قرارداد با توجه به اینکه یکی از مراحل بسیار ظریف و حساس در حقوق قراردادهاست،بایستی به گونه ای انجام گردد که موجب خلط مبحث با تفسیر قرارداد و تعدیل و سایر نهادهای مشابه ...