عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت‌های بازیابی اطلاعات در 10نرم‌افزار علوم اسلامی مرکز تحقیقات کامپیوتری نورتوسط کاربران بر اساس معیارهای ارزیابی استخراج شده از متون مرتبط فارسی و انگلیسی است. این پژوهش از طریق میدانی و با روش ارزیابانه و با استفاده از سیاهه وارسی (37 مولفه ) و پرسشنامه(107 سوال) وبا مشارکت200نفر از کاربران (136 مردو64 زن) در رشته های فقه،علوم قرآن وحدیث صورت گرفته است. 78/9% از کل افراد دارای تحصیلات حوزوی و 31/2% از شرکت‌کنندگان در این پژوهش را اساتید و اعضا ...