عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1395

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آرتور جفری در استرالیا دیده به جهان گشود. در جوانی به کلیسای متدیست پیوست ودر دانشگاه ملبورن به تحصیل پرداخت، جایی که مدرک دانشگاهیش را دریافت کرد (مدرک لیسانس در سال ۱۹۱۸ و فوق لیسانس در سال ۱۹۲۰)، و یک مدرک در الهیات (لیسانس الهیات در ۱۹۲۶). در سال ۱۹۲۹ مدرک دکترای خود را ازدانشگاه ادینبورگ انگلستان دریافت نمود (با افتخارات ویژه). جفری به عنوان کشیشی وابسته به کلیسای متدیست زندگی خود را وقف تبلیغ کرده بود. یکی از همکاران دانشگاهی او نوشته است که دانش پژوهی او هدف مسیحی داشت ...
نمایه ها:
قرآن | 

مبانی فهم و تفسیر قرآن، اندیشه های بنیادین و تاثیرگذار در تفسیر هستند که از چرایی و خاستگاه نظری فرایندهای تفسیری مانند اصول و روشها سخن گفته و در تبیین و تعیین آنها نقش محوری دارند. این مبانی از حیث نتایج و معلولات به مبانی مشترک و مختص و از حیث منابع و خاستگاه معرفتی به مبانی نقلی و عقلی تقسیم می گردند. اهمیت و ضرورت پردازش این موضوع از دو حیث قابل تامل است:1) نقش محوری مبانی تفسیری در چگونگی فهم و برداشت از قرآن 2) بررسی موضوع از منظر امیرمومنان علی که خود افزون بر ناطق قر ...

مقدمه: ظهور و تثبیت اسلام در شبه جزیره عرب، مخاطبینش را در چند دسته بندی قرار داد: مسلمانان، مومنان، منافقان، اهل کتاب و مشرکان. در این میان، دو گروه مومنان و منافقان بصورت فراوان در فضای گفتمانی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفتند و به مرور تأثیر تاریخی پر رنگ تری را نیز بر چهره جوامع اسلامی درج کردند. از همین رو، قرآن کریم توصیف و تبیین دقیقی نسبت به ایشان ارائه نموده است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که مومنان و منافقان در قرآن کریم، با چه ویژگی ها و خصوصیا ...
نمایه ها:
قرآن | 

موضوع: در طول تاریخ اسلام قرآن کریم جایگاه، احترام و تقدس ویژه ای در میان مسلمانان داشته است؛ به همین خاطر نحله ها وگروههای مختلف عقیدتی و سیاسی برای اینکه بتوانند مردم را به سوی خود جذب کنند، اندیشه های خود را به قرآن نسبت می دادند و سعی می کردند که مجوزی از قرآن برای اندیشه های خود پیدا کنند. اما در قرآن برای همه ی اندیشه های بعضا متناقض آنها تائیدیه وجود نداشت؛ به همین خاطر در طول تاریخ یک اندیشه مطرح شد که قرآن کریم دارای یک نظام چند معنایی است و معانی گوناگون درون آن نه ...

تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر اندیشهای نص محور و درونگراست که با اعتقاد به جامعیت و خودکفایی قرآن راه حل سیاست امروزین را در بازگشت بازفهمانه به قرآن میداند و از همین دیدگاه به نقد دوگانه سنت (تحجرگرایی دینی) و تجدد (ایدئولوژیهای سکولار) میپردازد. اتخاذ روش درون قرآنی، گسستگرایی از مفسران گذشته، توجه به واقعیتهای سیاسی- اجتماعی، پرهیز از اسرائیلیات و احادیث ضعیف، تأکید بر تاریخ صدر اسلام و عقلگرایی از شاخصههای مهم قرآنگرایان محسوب میشود. تفسیر سیاسی قرآن پس از شکست تجارب گو ...

با توجه به جايگاه والاي قرآن کريم و منزلت ويژه‌ي آن در بين مسلمانان و با نظر به اين که قرآن کريم کتاب هدايت و تبيان براي همه‌ي مردم است، همچنين با توجه به اينکه بسياري از مخاطبان اين کتاب آسماني با زبان عربي بيگانه‌اند و اگر ترجمه نباشد بهره‌ي چنداني از قرآن نخواهند برد، ضرورت دستيابي به ترجمه‌‌اي صحيح که بتواند به درستي بين مخاطب و متن پيوند ايجاد کند ضروري مي‌نمايد. نگاهي به ترجمه‌هاي قرآن کريم وجود اختلاف بين آنها را نمايان مي‌سازد، اين اختلاف در ترجمه‌هاي فارسي قرآن به ع ...

تصویرسازی های قرآن از قرآن، تصویری از معرفی خود قرآن کریم به عنوان یک پدیده که درعلم پدیدارشناسی مورد بحث قرار می گیرد. عنوان تصویر و تصویرسازی؛ جزء عناوینی است که به تازگی مطرح شده اند و در میان محققان علوم دینی معاصر اولین شخصی که به طوری واضح و روشن به این مسئله پرداخته است «سید قطب» درکتاب التصویرالفنی فی القرآن است. این پژوهش به گونه های مختلفی از این تصویرسازی ها در نظام کامل و جامع ارتباطات بین آن ها پرداخته است. قرآن کریم چه ساز و کاری را برای تصویرگری خویش در ذهن مخا ...

درمطالعه حاضر،اعجاز علمی قرآن،طی مباحثی شامل یک مقدمه و پنج فصل به‌شرح زیر،بررسی و تدوین گردیده است. در فصل اول، کلیاتی پیرامون تفسیر و اعجاز علمی قرآن، اعم از مفاهیم، تاریخچه، معیارهای صحیح، نظرات دانشمندان، آسیب شناسی، و اثرات و فواید این‌دو، مطرح، و نتیجه گیری شده است‌که بررسی اعجاز علمی قرآن، نه تنها مذموم نیست، بلکه تحت شرایط صحیح، خدمتی گرانبها به‌قرآن کریم می‌باشد.در فصل دوم ، آیات قرآن در رابطه با سه موضوع منشاء پیدایش جهان ،انبساط عا‌لم و آینده جهان ، از نظر تفسیری ب ...
نمایه ها:
گرانی | 
جهان | 
معجزه | 
ماه | 
قرآن | 

تحقق وحی در برهه ای از تاریخ و استفاده از ادبیات رایج عصر بعثت از یک سو و نقد کتابهای مقدس از سوی دیگر، این شبهه را در ذهن بعضی از مستشرقان و روشنفکران ایجاد کرده اند که قرآن، محصول و مخلوق زمان خویش است و در برهه ای از تاریخ با صبغه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی خاص و متناسب با آگاهیها و شرایط معین مخاطب آن تحقق یافته است و در بیان عقاید نیز به جنبه هایی از عقاید و دیدگاههای عصر خود توجه می کند و لازمه این کلام، نفی جاودانگی احکام و آموزه های قرآنی است؛ درحالی که قرآن آمده است ...
نمایه ها:
ازلیت | 
تاریخ | 
قرآن |