عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 456

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مبانی فهم و تفسیر قرآن، اندیشه های بنیادین و تاثیرگذار در تفسیر هستند که از چرایی و خاستگاه نظری فرایندهای تفسیری مانند اصول و روشها سخن گفته و در تبیین و تعیین آنها نقش محوری دارند. این مبانی از حیث نتایج و معلولات به مبانی مشترک و مختص و از حیث منابع و خاستگاه معرفتی به مبانی نقلی و عقلی تقسیم می گردند. اهمیت و ضرورت پردازش این موضوع از دو حیث قابل تامل است:1) نقش محوری مبانی تفسیری در چگونگی فهم و برداشت از قرآن 2) بررسی موضوع از منظر امیرمومنان علی که خود افزون بر ناطق قر ...

موضوع پژوهش حاضر چگونگی پاسخگویی قرآن به نیازها و مقتضیان زمان می باشد انسان موجودی است نیازمند که با توجه به اقتضائات زمان حاجتها ونیازهای متحول و رو به رشدی دارد، با توجه به اینکه زمان در حال تغییر و تحول استو هر زمانی اقتضائات خودش را دارد، لذا نیازهای بشر نیز همگام با اقتضائات زمان روبه رشد و در حال دگرگونی و تحولمیباشد واز آنجا که قرآن کتاب هدایت وراهگشای انسان معرفی گردیده است، باید دی ، د کتابی که در آن جامعیت،جاودانگی وتغییر ناپذیری فرض است ،چگونه پاسخگوی نیازهای متحو ...

قرآن در یک کلام پیامبر را الگو واسوه معرفی میکند و می فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله أسوه حسنه (احزاب/ 21در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی برای شماست .سیره پیامبر (ص) الهام بخش فقیهان در استنباط احکام شرعیسرمشق زنگی برای مومنان و پیروان ،ترسیم کننده خطوط سیاسی کلی برای سیاستمداران بیانگر اصول وارزشهایاخلاقی برای سالکان است. در این مقاله سیره پیامبر از منظر قرآن در موضوعات ولادت پیامبر وتعدد همسران ایشانوجنگهای پیامبر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این نوشتار تحلیل و بررسی دی ...
نمایه ها:
سیره | 
قرآن | 

انسان موجود چند بعدی و پیچیده است که شناسایی دقیق شخصیت او به بررسی‏های همه‏ جانبه نیاز دارد که البته این مهم، بدون تمسّک به تعالیم وحی و کلام بزرگان دین، میسّر نمی‏شود. در رسال? حاضر، ضمن طرح دیدگاه‏های گوناگون روان‏شناسی و قرآن در مورد انسان و نقد و بررسی این دیدگاه‏ها در مورد مطالعه ابعاد شخصیت انسان، بر اساس تعالیم دینی، نتیجه منطقی خاصی به دست آمده است که امروزه بحث آن بسیار صورت می‏گیرد. امروزه تأثیر شخصیت بر تعبیر و تفسیر پدیده‏ها، یکی از مسلمات روانشناسی اس ...

قرآن کریم در آیات فراوان از ‌"سمع" و "بصر" و ‌"قلب" به عنوان ابزارهای شناخت نام برده‌ است. نگاهی به آیات بیانگر آن است که "قلب" از منظر قرآن کریم، ابزاری برای تعقّل و تفقّه مطرح شده است و عمل فهم و ادراک به قلب نسبت داده شده است. قلب مرکز فهم و تدبّر صحیح و ابزار درک واقعیات و حقایق است. قرآن قلب را کانون ایمان، خشوع و محلّ الفت، رأفت و رحمت، رعب، نفاق، تکبّر و دیگر ارزش‌ها و ضدارزش‌ها معرّفی می‌کند. آن گونه که از آیات قرآن برمی‌آید، "قلب" در قرآن، از جایگاه ویژه‌ای برخور ...

در ترجمه قرآن عوامل زبانی و فرا زبانی متعددی چون واژگان، ساختار کلام، سیاق، شرایط زمانی و مکانی نزول آیه و پیش انگاره های اجتماعی، اعتقادی، سیأسی و فقهی و قرائات مختلف از آیه نقش مهمی‌ایفا می‌نمایند. در میان آیات قرآن، بخشی که به حکم آیه 7 سوره آل‏عمران «وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات» متشابهند و اغلب مربوط به صفات خدا، رویت و آمدن خداوند، عصمت انبیا، ، امامت و ... هستند، بیشتر مورد اختلاف مترجمان قرار گرفته است؛ زیرا مترجم فضایی برای انعکاس اندیشه ها و اعتقادات خود پیدا کرده است تا ...
نمایه ها:
قرآن | 
تفسیر | 

شیعه در لغت به معنی پیرو و یاور، و تشیع یعنی ادعای پیروی نمودن است. این کلمه در مفهوم اصطلاحی خود به پیروان و یاوران وطرفداران هر شخصی اطلاق می گردد، اما در کاربرد اختصاصی در تاریخ اسلام، اسم علم به خود گرفته است که به پیروان و معتقدان به امامت حضرت علی بن ابیطالب (ع) و فرزندان معصوم او (ع) اطلاق گردیده است. گرچه بر طرفداران و پشتیبانان آن حضرت در بعد سیاسی و حکومتی در برهه ای از تاریخ اسلام هم شیعه ی علی اطلاق گردیده است. و اینکه اطلاق کلمه ی شیعه بر پیروان علی بن ابیطالب ...

چکیده: اعتقاد به سایر پیامبران الهی به مانند اعتقاد به پیامبر اسلام(ص) از اصول دین اسلام می باشد. عُزیر(ع) یکی پیامبرانی است که در قران کریم از او نام برده شده و مفسران در باره او بحث کرده اند. نام این شخصیت در عهدین عزرا است. از دیدگاه عهدین او از کسانی است که بعد از حمله بخت النصر به بیت المقدس و نابودی تورات، این کتاب را دوباره نوشت و اعتقادات یهود را زنده کرد؛ تا جایی که برخی یهودیان او را پسر خدا نامیدند. هرچند قرآن کریم و عهدین تصریح به پیامبری او نکرده اند، اما از ...
نمایه ها:
عزیر | 
عزرا | 
قرآن | 
عهدین | 

چکیده بی شک صلح و امنیت در پرتو همزیستی مسالمت‏آمیز بشریت به ارمغان خواهد آمد.یکی از مهمترین وجوه تشکیل جامعه اسلامی ناب مد نظر خداوند، ایجاد شرایط تشریک مساعی مسلمانان در جامعه اسلامی با پیروان سایر ادیان می باشد. این مهم با شکل گیری پیمان ذمه و نزول آیات مرتبط با حقوق اهل ذمه به صورت شفاف مشخص شده است. همزیستی مسلمانان با پیروان ادیان خود مستلزم برقراری شرایط مبنایی است نظیر ایجاد عدالت و برابری بین مسلمان و غیر مسلمان، آزادی سکونت، رفت و آمد، فعالیت های اقتصادی، آزادی بیا ...