عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2138

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ادیان ابراهیمی، پیامبران به‌عنوان آفریدگانی زمینی که دارندگان پیام‌های آسمانی هستند، جایگاهی بسیار والا دارند؛ گرچه سر بر آستان آسمان می‌سایند، امّا گام بر زمین می‌زنند، و با زمینیان می‌زیند. هم‌ازاین‌روی؛ چون همه‌ی زمینیان، در مردمان پیرامون خود، کسانی دارند که با ایشان در پیوند بستگی و خویشاوندی هستند. از همینجا، زمینه‌ی پیدایش چنین پژوهشی فراهم می‌گردد. از سویی، به‌عنوان یک مسلمان، می‌دانم که؛ در آیین اسلام و به‌نزد مسلمانان، خاندان پیامبر(ص) از جایگاه بسیار بالایی برخو ...

بررسی کلمات قرآن ازدوجهت یکی ساختار کلمات درچهارچوب مباحث صرف وعلم بیان (Morphology) ودیگری ازجهت اصول معنایی واژگان (Etymology) است .سپس ،طبقه بندی کلمات برمبنای تقسیمات واژگانی زبان عربی ،باتوجه خاص نسبت به حروفالمعانی ...

با توجه به جايگاه والاي قرآن کريم و منزلت ويژه‌ي آن در بين مسلمانان و با نظر به اين که قرآن کريم کتاب هدايت و تبيان براي همه‌ي مردم است، همچنين با توجه به اينکه بسياري از مخاطبان اين کتاب آسماني با زبان عربي بيگانه‌اند و اگر ترجمه نباشد بهره‌ي چنداني از قرآن نخواهند برد، ضرورت دستيابي به ترجمه‌‌اي صحيح که بتواند به درستي بين مخاطب و متن پيوند ايجاد کند ضروري مي‌نمايد. نگاهي به ترجمه‌هاي قرآن کريم وجود اختلاف بين آنها را نمايان مي‌سازد، اين اختلاف در ترجمه‌هاي فارسي قرآن به ع ...

تصویرسازی های قرآن از قرآن، تصویری از معرفی خود قرآن کریم به عنوان یک پدیده که درعلم پدیدارشناسی مورد بحث قرار می گیرد. عنوان تصویر و تصویرسازی؛ جزء عناوینی است که به تازگی مطرح شده اند و در میان محققان علوم دینی معاصر اولین شخصی که به طوری واضح و روشن به این مسئله پرداخته است «سید قطب» درکتاب التصویرالفنی فی القرآن است. این پژوهش به گونه های مختلفی از این تصویرسازی ها در نظام کامل و جامع ارتباطات بین آن ها پرداخته است. قرآن کریم چه ساز و کاری را برای تصویرگری خویش در ذهن مخا ...

تحقق وحی در برهه ای از تاریخ و استفاده از ادبیات رایج عصر بعثت از یک سو و نقد کتابهای مقدس از سوی دیگر، این شبهه را در ذهن بعضی از مستشرقان و روشنفکران ایجاد کرده اند که قرآن، محصول و مخلوق زمان خویش است و در برهه ای از تاریخ با صبغه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی خاص و متناسب با آگاهیها و شرایط معین مخاطب آن تحقق یافته است و در بیان عقاید نیز به جنبه هایی از عقاید و دیدگاههای عصر خود توجه می کند و لازمه این کلام، نفی جاودانگی احکام و آموزه های قرآنی است؛ درحالی که قرآن آمده است ...
نمایه ها:
ازلیت | 
تاریخ | 
قرآن | 

خداوند در چند آیه، اعجاز قرآن را به رخ بشر می‌کشاند و به همه انسانها اعلام می‌کند که اگر در وحیانی بودن این مجموعه هدایت تردید دارید و فکر می‌کنید می‌توانید مانند آن را تهیه کنید پس کتابی همانند آن بیاورید. بلندی فصاحت و بلاغت قرآن از تصور هر انسان خردمندی بالاتر و برتر است؛ تا آنجا که چهارده قرن است فریاد مبارزه طلبی و اعجازآمیز بودن آن در جهان طنین‌انداز است و به همه جهانیان اعلام کرده که اگر جن و انس دست به دست هم داده و همه امکانات را به کار گیرند نظیری برای قرآن نمی‌توان ...
نمایه ها:
قرآن | 
معجزه | 
تحدی | 
سوره | 
فصاحت | 
بلاغت | 

قرآن‌کریم معجزه جاودان نبی‌اکرم (ص) است که در آن هیچگونه کژی و دگرگونی روی نداده و از دستبرد تحریف مبرا و دور مانده است و در آیات و عبارات آن هیچگونه اختلاف و تناقضی دیده نمی‌شود، از این روست که هدایتگر جهانیان خوانده شده است . با این وصف ، عده‌ای با انگیزه‌های مختلف و بعضا به جهت مخالفت و جلوگیری از توسعه و گسترش اسلام، درصدد آن برآمده‌اند تا در قداست و الهی بودن این کلام الهی خدشه نمایند و با این اهداف ، شبهه موهوم و بی‌اساس وجود تناقض در قرآن را مطرح نموده‌اند، نیز جمعی دی ...
نمایه ها:
قرآن | 
تناقض | 

انفاق یکی از تکالیف الهی است که قرآن به شیوه های گوناگون ، با تاکید بسیار زیادی بر آن داشته است . ارائه تعریف دقیق انفاق و راهبردهای ترویج فرهنگ آن از دیدگاه قرآن ، یکی از نیازهای مهم جامعه امروز است . بحث ازاین مهم و تبیین جایگاه آن می تواند نقش بسزایی درد گسترش فرهنگ آن و ارتقا سطح مادی -معنوی و همچنین فردی - اجتماعی افراد جامعه داشته باشد. انفاق واژه گسترده و عامی است که در برگیرنده و مرتبط با برخی واژه ها و مفاهیم مترادف یا جزیی تر است. به طور کلی انفاق در قرآن عبارت است ...
نمایه ها:
قرآن | 
انفاق | 
اخلاق | 

قرآن به عنوان مجموعه ای و حیانی و آخرین کتاب آسمانی خدای علیم، دربردارنده اصول اساسی مورد نیاز همه انسانها در تمامی دوران می باشد. تمسک به قرآن و پذیرفتن دین اسلام آنگاه میسور است و عقلانی می نماید که نقصان یا بطلان سایر مذاهب و ادیان روشن گردد. نزول آخرین کتاب و ارسال آخرین پیامبر به این معنا است که هر آنچه مورد نیاز بشر است بیان شده است. و این تکلفی خود بشر است که باید با استفاده از عقل فطری و خدادادی خویش به استنباط و کندوکاو در امور اساسی خویش بپردازد و خویشتن را به سرچشم ...
نمایه ها:
قرآن |