عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 124

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای تعیین علل کوتاهی قد دختران 11 تا 14 ساله شیرازی 2000 دختر در سال تحصیلی 74-1373 از مدارس راهنمایی از نواحی چهارگانه شهرستان شیراز انتخاب شدند و از نظر قد مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 174 نفر (8/7 درصد) بیشتر از دو انحراف استاندارد از متوسط قد پایین تر بودند. این دختران تحت بررسی بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفتند و طی 12 تا 18 ماه پیگیری شدند. قد والدین این کودکان نیز توسط پژوهشگران اندازه‌گیری می‌شد. از 174 دختر، 104 نفر(60 درصد) کوتاه قدی خانوادگی و 36 نفر (35 درص ...

سکته مغزی (استروک) از بیماریهای شایع بخشهای مغز و اعصاب است که علاوه بر خطر مرگ و میر می تواند موجب ناتوانی افراد مبتلا نیز بشود. از آنجایی که این بیماری هم کشنده و هم به میزان زیادی ناتوان کننده می باشد و همه ساله موجب صرف وقت و هزینه های فراوان می شود شناخت عوامل خطر و ارتباطات عوامل مختلف در ایجاد این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا بحال عواملی مانند پرفشاری خون بیماری دیابت بیماریهای قلبی مصرف سیگار هیپرلیپیدمی و به عنوان عوامل خطر در ایجاد سکته مغزی شناخته شده ا ...

موضوع این تحقیق، اندازه‌گیری قد، وزن و دور سر شیرخواران کمتر از یکسال شهر یزد می‌باشد تا از طرفی منحنی‌های نرمال بین 3 درصد و 97 درصد این اندازه‌ها شناسایی و رفع شده و از طرفی دیگر، اطلاعات جانبی مثل اثر تغذیه، شغل مادر، تحصیلات و جنسیت را بر این اندازه و همچنین مقایسه، آنها با تحقیقات کشورهای دیگر را بدست آوریم تا بتوانیم علل انحراف از این Norm را در جامعه شناسایی و از آن جلوگیری کنیم.برای این منظور 2515 شیرخوار که به مراکز بهداشتی شهر یزد مراجعه کرده بودند و دارای سن مشخص و ...
نمایه ها:
سر | 
کودک | 
یزد | 
قد | 
وزن | 
بدن | 

این پژوهش یک مطالعه همبستگی (همخوانی) است که به منظور بررسی سن شروع قاعدگی و ارتباط آن با وزن، قد و فعالیتهای فیزیکی دانش‌آموزان مدارس شهر اردبیل انجام پذیرفته است . در این پژوهش جمعا 964 دختر که قاعده شده و یا سه ماه از شروع قاعدگی‌شان می‌گذشت شرکت داشتند و تمامی جامعه پژوهش بعنوان نمونه انتخاب گردیدند. سپس نمونه‌ها با لباس نازکی وزن شده و قد آنها نیز در همان زمان با سانتیمتر اندازه گرفته شد. از میزان فعالیت فیزیکی دانش‌آموزان در طول روز و هفته (مدت + چند بار) س ...
نمایه ها:
قد | 
1373 | 
وزن | 

بمنظور مطالعات وضعیت تغذیه در افراد آلوده به آسکاریس مطالعه‌ای مقطعی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان صورت گرفت . بدین منظور در تعداد 906 نفر از کودکان 6-15 ساله ساکن در 9 روستا بطور تصادفی آزمایشات انگل‌شناسی انجام گردید. این آزمایشات بطرق کیفی و کمی به ترتیب بروش فرمل - اتر و استول اصلاح شده بود. ضمنا از تعداد 305 نفر افراد آلوده به آسکاریس و شاهد (بدون آلودگی) آزمایشات بیوشیمیایی خون برای تعیین پروتئین تام سرم، آلبومین و روی و همچنین اندازه‌گیریهای تن سنجی بعمل آمد. درص ...
نمایه ها:
وزن | 
انسان | 
قد | 
سن | 
همدان | 
تغذیه | 

در اردیبهشت سال 1372 یک بررسی مقطعی به صوتر خوشه‌ای - تصادفی روی دانش آموزان 11 ساله شهرستان کاشان در 86 مدرسه با حجم 3169 نفر (1567 دخت و 1602 پسر) انجام گرفت . در اندازه گیری، قد بدون کفش و وزن بدون کفش و با حداقل لباس بوده وکلیه امور اندازه گیری، ثبت نام و بقیه داده‌ها توسط یک گروه 4 نفره که هر کسی مسئولیت کار مشخصی را به عهده داشته انجام گردیده است . قد و وزن دختران و پسران کاشانی از دختران و پسران گیلانی و اصفهانی بیشتر است . میانگین قد و وزن دانش آموزان کاشانی از دانش آ ...
نمایه ها:
کاشان | 
قد | 

مطالعه شاخص‌های قد و وزن کودکان، معیار مناسبی جهت ارزیابی وضعیت تغذیه آنها است بخصوص در سنین اولیه زندگی که دامنه تغذیه کودک محدود می‌باشد. در این مطالعه شاخص‌های قد و وزن 157 کودک اهوازی که در بیمارستان‌های این شهر متولد شده بودند از بدو تولد تا یکسالگی اندازه‌گیری شده است . نمونه شامل 79 نفر پسر و 78 نفر دختر بوده و مطالعه به صورت آینده‌نگر انجام گرفته است . از آزمون صدک‌ها (Quantile test)، (test) جهت مقایسه داده‌ها استفاده گردیده است . نتایج نشان می‌دهد که در بدو تولد اختل ...
نمایه ها:
تغذیه | 
انسان | 
اهواز | 
وزن | 
قد | 

زیادی چربی خون یا هیپرلیپدمی، زیادی فشارخون یا هیپرتانسیون و کشیدن سیگار از مهمترین علت‌های(فاکتورهای اتیولوژیک) بیماریهای رگهای ویژه قلب یعنی عروق کرونر به شمار می‌رود. قطر این رگها(عروق کرونر) با قد بیماران در ارتباط می‌باشد. تعدادی از مطالعات آینده‌نگر رابطه معکوسی بین قد بیماران و بروز بیماریهای عروق کرونر ثابت کرده است . بهمین منظور یک مطالعه مورد-شاهدی بر روی 1311 بیمار و 1790 فرد سالم بعمل آمده است . هر دو بر حسب متغیرهای سنی و جنسی که از عوامل اصلی سختی سرخرگها(فاکتور ...

اندازه‌گیری قد و وزن ازمنابع اطلاعاتی بسیار مهمی است که در امور مربوط به رشد و نمو، بلوغ و تعیین وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران برای اهداف بالینی از منحنی آمریکاییها (NCHS) استفاده می‌شود. در سال 1376 بررسی آنتروپومتریک در دانش آموزان دختر 6-18 ساله شهر اسفهان توسط این مرکز انجام شد. هدف بدست آوردن منحنی‌های طبیعی قد وزن برای کودکان و نوجوانان شهر اصفهان و مقایسه آن با NCHS و مطالعات مشابه در ایران بود تا بتوان در بررسی ردش از آن استفاده نمو ...