عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت و مناسبترین میزان بذرکاری رقم قدس با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده در 4 تکرار اجراء شد که در کرتهای اصلی 4 تاریخ کاشت (20 مهر - 15 آبان - 30 آبان - 5 آذر) و در کرتهای فرعی 5 میزان بذر (300 - 350 - 400 - 450 و 500 دانه در مترمربع) مورد بررسی قرار گرفته که نتایج بشرح زیر می‌باشد: الف - بدون در نظر گرفتن تاریخ کاشت بیشترین عملکرد مربوط به میزان بذر 500 دانه در مترمربع با متوسط عملکرد 5605 کیلوگرم دانه در هکتار است . ب - بدون در نظ ...

چکیده در نوشتار حاضر، ضمن بیان روند شهرک سازی و تبیین چالش های دولت صهیونیستی سعی شده تا در چارچوب نظریات کلاسیک ژئوپلتیک، به این مسئله محوری پرداخته شود که راهبرد شهرک سازی، چه نقشی در تامین امنیت پایدار اسرائیل داشته است؟ اگر چه دولت صهیونیستی، پس ازشکل گیری سیاست های امنیتی خود در جهت ایجاد امنیت پایدار از طریق شهرک سازی با ایجاد فضای حیاتی امنیتی باز تعریف کرد و با اتخاذ سیاست مهاجرت اجباری و یهودی سازی در کرانه باختری و قدس شرقی، به دنبال توسعه ارضی، اقتصاد و تغییر بافت ...

از آنجائیکه تاکنون تحقیقی در رابطه با معرفی مطبوعات خراسان(چه از جهت کمی و چه از جهت کیفی) در شکل یک گزارش کامل بعمل نیامده است احساس این خلاء بخوبی محسوس بود بر آن شدیم تا ضمن معرفی کلیه مطبوعات استان پهناور خراسان در یک گزارش دست به تحقیق در جهت شناخت و معرفی هر چه بهتر آنها بزنیم. نقش روزافزون ارتباطات جمعی در زندگی اجتماعی معاصر برای بررسی محتوای پیام‌های ارتباطی، اهمیت و اعتباری خاص پدیده آورده است بطوریکه تجزیه و تحلیل محتوای ارتباطات اکنون از روش‌های مهم تحقیق در علوم ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
امام | 
آزادی | 
قدس | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
امام | 
دفاع | 
قدس | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
امام | 
دفاع | 
قدس | 

در میان عناصری که تمدن را می سازند، نقش دین را نباید نادیده انگاشت . در واقع، هر تمدنی ، ی زیرساخت دینی دارد که روشنگر فرهنگ آن است . با شروع قرن جدید، آتش جنگ ، همچنان در اغلب نقاط جهان شعله‌ور است و تمدن و فرهنگ را مورد تهدید قرار می دهد. این مساله، وظیفه ادیان و بویژه ادیان الهی را سنگینتر از پیش ساخته است . با توجه به موضوع مهم "گفتگوی تمدنها"، ضرورت گفتگوی ادیان آشکارتر می‌شود. پیروان ادیان گوناگون به جای دامن زدن بر اختلافات باید بکوشند بر اشتراکات تکیه کنند و باب گفتگو ...

دراین تحقیق پس از معرفی روش تولید صنعتی در ساختمان‌سازی به بررسی کارآئی این روش در ابعاد اقتصادی پرداخته شده و ملاحظه گردیده که روش صنعتی قادراست با طولانی‌تر کردن عمر ساختمان اولا نرخ استهلاک ساختمان را حداقل به 2 درصد برساند و از این طریق با استفاده‌طولانی‌تر از مصالح ساختمانی و امکانات تولید، از منابع ملی استفاده بهینه و صرفه‌جوئی بعمل آید. ثانیا با طولانی‌تر شدن عمر ساختمان بازده اقتصادی در طی زمان در روشهای صنعتی افزایش بیشتری نسبت به روشهای سنتی نشان می‌دهد. بعلاوه روشه ...