عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پایان نامه، رابطه تمرکز قدرت و توسعه سیاسی است . فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری "توسعه " و تعریف دو متغیر " توسعه و تمرکز" است که به خلاصه تکامل مفهوم توسعه در علوم سیاسی می‌پردازد. همچنین شامل سوالهای اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمرکز قدرت است . فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحبنظران برجسته می‌پردازد و این دیدگاهها را نقد می‌کند. بخش دوم که بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است . فصل اول شامل طرح مباحث ...
نمایه ها:
ایران | 
تمرکز | 

در این پایان نامه به برسی تاثیرساخت حقوقی قدرت برنهادمندی احزاب سیاسی دوران پهلوی دوم (57-42) پرداخته است. دراین تحقیق رابطه قانون وقدرت وتاثیر آنها بر یکدیگر وهمچنین چالش‌های قانون اساسی درتعدیل قدرت سیاسی وعدم شکل‌گیری نهادهای خودجوش ومردمی، مورد مطا لعه قرارگرفته ا ست. این تحقیق نشان می دهد چگونه با تمرکز قدرت در دست شاه، احزاب بسوی عدم نهادمندی و وابستگی به دولت حرکت کرده است. بنابراین درنگاه به پیدایش واستقرار احزاب سیاسی علاوه برپیش زمینه‌های دیگر، ساخت حقوقی قدرت از ...

جوامع انسانی از ابتدای خلقت بشر تا به امروز متأثّر از قدرت سیاسی بوده، بطوری که گروه های مختلفی جهت کسب و سلطة بر قدرت تلاش نمودند. کسب قدرت سیاسی توانمندی هایی را در اختیار بشر قرار می دهد، که اگر کنترل نگردد زمینة گرایش حاکمان به سوءاستفاده از قدرت را فراهم می آورد، لذا اندیشمندان جهان با نگرش های متفاوت به قدرت سیاسی، جهت کنترل آن ابزارهای مختلفی چون قانون، تفکیک قوا و غیره را مطرح نموده اند. در اسلام نیز مسئله کنترل قدرت سیاسی با تأکید بیشتری مورد توجه قرار گرفته، که علاو ...

ایدئولوژی و قدرت سیاسی از مهمترین مفاهیم در رشته ی علوم سیاسی می باشند. ایدئولوژی ها از ارزش های ثابتی بهره می برند و هر گاه قدرت ها، ایدئولوژی ها را تحریف کنند؛ جنبش های اجتماعی و انقلابات رخ می دهند. همچنین، قدرت سیاسی، ایدئولوژی را در خدمت خود می گیرد و ایدئولوژی قدرت را مشروعیت می دهد. هدف از این پژوهش، نقد و بررسی نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی، در جمهوری اسلامی ایران، می باشد. از نظر هابرماس، ایدئولوژی، شکلی از ارتباط منظّماً تحریف شده، یعنی، ای ...

موضوع این رساله مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی دراسلام و غرب است. یکی از فروعات مهم تئوری دولت در غرب تعیین ساز و کارهای کنترل قدرت سیاسی از قبیل تحدید اختیارات رهبران ، مسئولیت حاکم، حکومت قانون، اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و قانون اساسی و ... می باشد. سیستم سیاسی اسلام یک سیستم کنترل شده است و مهمترین مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی در اسلام سه تا است: امر به معروف و نهی از منکر، انتخابات و شورا. فرضیه اصلی رساله این است : در اندیشه سیاسی اسلام مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی بی ...
نمایه ها:
اسلام | 
غرب | 
اروپا | 

مسأله اصلی در تحقیق حاضر اینست که نقش بیعت در شکل‌گیری قدرت سیاسی در اسلام چیست (صدر اسلام تا پایان دوران امام علی) برای یافتن پاسخ این سوال 4 فرضیه مطرح کرده‌ایم که فرضیه اصلی عبارتست از اینکه"از صدر اسلام تا پایان دوران امام علی تنها در دوران پیامبر و امام علی بیعت نقش اساسی در شکل‌گیری قدرت داشته است" مراد ما از نقش، اثرات و نتایج بیعت‌های پیامبر است؛بدین معنی که ما ابتدا بیعت‌های پیامبران را از متون معتبر تاریخی نقل نموده و تحلیل کرده‌ایم و یک سری اثرات و نتایجی را از بیع ...

حکومت سامانیان مهمترین حکومتی بود که پس از هجوم مسلمانان به ایران توانستند فرهنگ و آداب ایرانی را با اسلام بیامیزد و در این میان،به‌دنیای علم و فرهنگ خدمات گرانبهایی بکنند. سامانیان در دوران قدرت خود نه تنها بر جامعه و سیاست تسلط کافی داشتند بلکه برای رشد فرهنگ و علم نیز تلاش نمودند و امنیت موجود در جامعه موجب رفاه عمومی و پرورش بزرگان علم و ادب شد. ولی این ثبات سیاسی و اجتماعی پایدار نبود در دوران سامانیان عنصر جدیدی وارد دنیای اسلام شد که نه تنها سرنوشت سیاسی سامانیان را تغ ...
نمایه ها:
سیاست | 
حکومت | 

سابقهء تاریخی اختلاف و درگیری میان ایران و همسایهء غربی‌اش (عثمانی و سپس عراق) حدودا به 7 قرن قبل باز می‌گردد. وقوع انقلاب اسلامی در ایران، یک بار دیگر زمینهء چالش و درگیری میان ایران و عراق را مهیا ساخت . نظام سیاسی جدید در ایران که بر اندیشه دینی و انقلابی پایه‌ریزی می‌شد، به طور طبیعی برای مسلمانان منطقه و عراق حامل پیام بود. از این رو عنصر ایدئولوژی نیز به اختلاف دوکشور افزوده شد. راه جدیدی که در ایران مطرح شد با خط مشی و منافع حکومت‌های منطقه خلیج‌فارس و به خصوص عراق مغا ...