عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سازه‌های آبی با صرف هزینه‌های بسیار زیاد به‌منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک اجرا می‌گردند. اما اکثر سازه‌های آبی در مناطقی با کیفیت آب نامناسب ساخته می‌شوند. ویژگی مهندسی خاک‌های ریزدانه به ‌ویژه خاک‌های رسی تابع عوامل متعدد زیادی از جمله نوع املاح موجود در آب منفذی است. به طوری‌که تغییر در این ویژگی‌ها باعث تغییر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها گردیده و درنتیجه سازه‌های بنا شده بر روی خاک‌ دچار تغییر و یا تهدیداتی می‌گردند. علیرغم انجام پژوهش‌های گسترده در خصو ...

با توجه به معیار‌های توصیه شده در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، برای اینکه خاکی قابل آزمایش در دستگاه برش باشد بایستی حداکثر اندازه سنگدانه‌های آن از حدی بیشتر نباشد. با توجه به عدم وجود دستگاه برش مستقیم با مقیاس بزرگ در همه آزمایشگاه‌ها، تمایل به انجام آزمایشات برش مستقیم برای خاک‌های حاوی ذرات درشت ‌دانه با جعبه کوچک وجود دارد. از این رو بایستی خاک حاوی ذرات درشت دانه به گونه اصلاح گردد که قابل آزمایش در دستگاه برش با جعبه کوچک باشد. مطالعه حاضر به بررسی روش‌های اصلاح دانه ...

خاکهای ریزدانه معمولاً دارای مقاومت و ظرفیت باربری کم و مشکلات تورمی هستند. یکی از راههای مقابله با مشکلات این نوع خاکها، تثبیت خاک ریزدانه است. تثبیت خاک شامل فعالیتهایی است که در نتیجه آنها مشخصات مهندسی خاک بهبود یافته و به ویژگیهای مورد نظر نزدیک می شود. این اقدامات باعث افزایش مقاومت، کاهش تورم، کاهش نفوذپذیری، افزایش کارایی و اثرات بسیار سودمند دیگر میشود.در تثبیت به وسیله مواد شیمیایی استفاده از آهک و سیمان بسیار متداول است. آهک به دلیل دامنه وسیع برای انواع خاکها، قیم ...

امروزه با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر در توسعه‌ کشاورزی دقیق، مدیریت تولید محصول در ارتباط با خصوصیات فیزیکی خاک به چند سال اخیر برمی‌گردد که یکی از مهم‌ترین این خصوصیات، مقاومت مکانیکی خاک است که عموماً با نقشه‌های شاخص مخروطی خاک بیان می‌شود. در این تحقیق برای اندازه‌گیری و تعیین عوامل موثر بر مقدار شاخص مخروطی خاک، آزمایش‌های مزرعه‌ای در سه نوع خاک و در داخل هر نوع خاک از آزمایش فاکتوریل بر پایه-ی طرح بلوک کامل تصادفی و با پنج تکرار استفاده شد. در داخل هر بافت خاک سطوح مختلف ر ...

این تحقیق به منظور بررسی میزان بازیابی خصوصیات خاک تراکم یافته در طی دوره 20 ساله و تاثیر آن بر میزان زادآوری در مسیرهای چوبکشی، در جنگل‌های اسالم استان گیلان انجام گرفت. بدین منظور مسیرهای چوبکشی در سه پارسل از سری یک و دو ناو اسالم انتخاب گردید و در هر مسیر، دو کلاس شیب (بیشتر از 20 درصد و کمتر از 20 درصد) و در هر کلاس شیب دو کلاس ترافیک (زیاد و کم) مشخص شد. سپس در هر کلاس ترافیک پلاتی به ابعاد 5 ×12 مترمربع تعیین شد و در هر پلات، نمونه‌برداری در مسیرهای چوبکشی و شاهد انج ...

بهبود خصوصیات خاکهای رسی در وضعیت در جا با استفاده از مواد افزودنی به پایدار کردن یا تثبیت خاک معروف است. این روش بیشتر برای خاکهای ریزدانه مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع تثبیت خاک فرایندی است که طی آن مواد طبیعی و مصنوعی با عنوان مواد افزودنی به خاک اضافه شده و باعث بهبود مشخصات خاک می شود. یکی از روشهای تثبیت استفاده از سیمان می باشد، اثرات سیمان به عنوان ماده تثبیت کننده بر خواص خاکهای رسی به تفصیل در تحقیقات پیشین مورد پژوهش قرار گرفته است. در تحقیق حاضر اثرات میکر ...

با توجه به اینکه بطری‌های آب تولید شده از پلی‌اتیلن-ترفتالات یا PET سریعترین رشد را در صنعت نوشیدنی دارند، بازیافت ضایعات پلاستیکی در سراسر جهان به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. در مطالعه حاضر روشی برای استفاده مجدد از ضایعات پلاستیکی جهت اصلاح و بهبود خصوصیات خاک ارائه شده است. آزمایش سه‌محوری تحکیم-یافته زهکشی‌شده به منظور تعیین خصوصیات تنش-کرنش و اتساع خاک ماسه‌ای مسلح‌شده با PET به ازای تنش همه-جانبه 50، 100 و 200 کیلوپاسکال انجام شده است. همچنین اثر لنز خاک محدود به‌صورت ل ...

در مسائل مهندسی پی، پذیرفتن این واقعیت که عکس‌العمل خاک به تغییر مکان شمع و به عبارت دیگر تغییر مکان شمع به پاسخ خاک بستگی دارد، تحلیل شمع تحت بار جانبی را با مشکلاتی مواجه کرده است. رایج‌ترین روش طراحی شمع تحت بار جانبی استفاده از مفهوم فنرهای وینکلر با منحنی‌های غیرخطی p-y می‌باشد. به هر حال استفاده از این منحنی‌ها برای شمع‌های با قطر زیاد سوال برانگیز است زیرا آنها بر اساس قطرهای نسبتاً کوچک توسعه یافته‌اند. ضریب عکس‌العمل بستر، ثابت خاک نمی‌باشد بلکه یک رابطه مفهومی بین ف ...

ریشه گیاهان با افزایش مقاومت برشی خاک، باعث مسلح سازی و در نتیجه افزایش پایداری دامنه ها می شود. میزان مسلح سازی بستگی به خصوصیات زیست فنی(نسبت سطح ریشه به سطح خاک و مقاومت کششی) ریشه ها دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ریشه گونه توسکا در تثبیت دامنه های لغزشی بود. برای تعیین ویژگی های سیستم ریشه‌ای روش دیواره پروفیل مورد استفاده قرار گرفت و تعداد و قطرهمه ریشه ها درهر افق اندازه گیری شد، برای اندازه گیری مقاومت کششی ریشه ها از دستگاه اینسترون استاندارد استفاده شد و برای ب ...