عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مطالعات تجربي پيرامون ساختار صنايع و بازارها براي قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار در هر بازار، معمولاً از مفهوم تمرکز استفاده مي شود. بسياري از محققين به کمک اندازه تمرکز، راجع به قدرت انحصاري هر بازار قضاوت مي نمايند. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي ساختار بازار از طريق محاسبه ي تمرکز در صنعت فولاد ايران مي باشد. تحليل تمرکز بازار زمينه مناسب براي درک بهتر ارتباط عناصر ساختي و عملکردي بازار را فراهم مي کند و با بررسي بازارها از اين ديدگاه بهتر مي توان علل بروز رفتارهاي رقاب ...

مدیریت تراکم سیستم انتقال از مهمترین مسائل در سیستم های تجدید ساختار یافته به شمار می رود. وقوع تراکم در شبکه، باعث می شود که قیمت انرژی در باسهای مختلف با یکدیگر متفاوت گردد و بازیگران بازار در معرض پرداخت هزینه های اضافی قرار بگیرند. حقوق مالی انتقال از جمله اقداماتی است که به منظور حفاظت بازیگران بازار در مقابل تغییرات در قیمتهای انرژی در باسهای مختلف، به دلیل ایجاد تراکم در شبکه انتقال، معرفی گردیده است. وقتی که در یک بازار انرژی الکتریکی قدرت بازار وجود داشته باشد، تخصی ...

این مطالعه با هدف تحلیل ساختار بازار جهانی زعفران و ارزیابی قدرت بازار ایران در بازار صادراتی زعفران صورت گرفت. برای ارزیابی ساختار بازار جهانی زعفران از شاخص‌های هرفیندال- هیرشمن، سهم بزرگترین صادرکننده و سهم چهار صادرکننده بزرگ استفاده شد. این شاخص ها بر اساس مقدار و ارزش صادرات زعفران محاسبه گردید. در تحلیل قدرت بازار ایران نیز از شاخص لرنر و همچنین تصریح قیمت صادراتی زعفران ایران استفاده شد. شاخص لرنر نیز تحت دو فرض برابری هزینه نهایی با قیمت داخلی و همچنین ساختار بازارکو ...

در سرتاسر جهان، صنعت برق که در دوره‌ای طولانی با شرکت‌های یکپارچه با ساختار عمودی اداره شده است، دستخوش تغییرات شگرفی شده است. صنعت برق به صنعت رقابتی و توزیع‌شده‌ای در حال تبدیل است که در آن قدرت‌های بازار، تعیین‌کننده قیمت برق هستند، لذا شناسایی قدرت بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه‌ی برق کشور به ترتیب در سال‌های 82 و 83 تشکیل شدند. از مهم‌ترین اهداف تجدید ساختار بازار برق ایران ایجاد محیط رقابتی است. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان رقابت ...
نمایه ها:

در ادبیات رایج بازار برق، از قدرت بازار و عدم رقابت‌پذیری به عنوان محورهای بنیادین و دلایل اصلی ناکارآمدی بازارهای برق یاد شده است. به بیان دیگر، بازیگرانی که سهم عمده‌‌ای از بازار را در اختیار خود گرفته‌اند، شرایط اقتصادی و فنی بازار را با در پیش گرفتن رفتارهای راهبردی به سمت و سوی خاصی هدایت می‌کنند؛ که این مسیر منطبق با آرمان‌های موعود آزادسازی و رقابت در صنعت برق نمی‌باشد. از سوی دیگر، بازیگرانی با ابعاد کوچک را می‌توان تصور نمود که اراده‌ی آن‌ها در شرایط عادی قادر به متا ...

تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می آورد. هدف از این مطالعه بررسی میزان تمرکز و قدرت بازار در میان خریداران سیب شهرستان سمیرم بوده است. ...

در این پایان‌نامه، تأثیر تغییرات ساختاری سیستم قدرت بر پتانسیل قدرت بازار در دو دوره کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. با لحاظ کردن تغییرات توپولوژی شبکه انتقال‌، کاهش یا افزایش واحدها و مالکین واحدهای تولیدی‌، رقابت-پذیری بازار برق مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در این تحقیق به این مسأله پرداخته می‌شود که چگونه ساختار سیستم قدرت و سیاست‌هایی مانند پراکنده‌سازی و جداسازی شرکت‌های تولیدی بر شاخص‌های ارزیابی کننده رقابتی بودن سیستم تأثیر می‌گذار ...

نیروگاهها بخش بسیار مهمی از شبکه برق را تشکیل می‌دهند. بنابراین برنامه‌ریزی تعمیرات پیشگیرانه در این بخش می‌تواند تاثیر زیادی هم در هزینه‌های بهره‌برداری از نیروگاهها و هم در قابلیت اطمینان کل شبکه داشته باشد. در ساختار سنتی صنعت برق تمامی واحدهای نیروگاهی تحت یک مدیریت واحد قرار داشتند. از این رو برنامه‌ریزی تعمیرات پیشگیرانه همه‌ی واحدهای نیروگاهی به صورت متمرکز و توسط بهره‌بردار سیستم انجام شده و برنامه‌ی نهایی به نیروگاهها اعلام می‌شد و نیروگاهها موظف به اجرای آن بودند. ا ...

بازار برق، به دلیل ویژگیهای خود نمی‌تواند به شکل یک بازار رقابت کامل در نظر گرفته شود. به ویژه به دلیل تعداد نسبتا کم تولیدکنندگان می‌توان آن را یک بازار رقابت چندجانبه نامید. در این حالت قدرت عوامل تشکیل دهنده، قیمت بازار را از مقدار رقابتی افزایش می دهد. از طرفی امکان تبانی بین واحدهای بازار نیز وجود دارد که موجب خواهد شد تا قیمت‌ها در بازار بالاتر رود. بنابراین هدف و وظیفه بهره‌بردار مستقل در مانیتورینگ و پایش بازار این است که از ایمنی و قابلیت اطمینان شبکه برق مطمئن باشد ...
نمایه ها: