عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 226

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تقسیم است. روش های درونی مهار قدرت عبارتند از: فطرت، عقل، اخلاق، درک شهودی نسبت به خو ...

مفاهیم قدرت و توانمندسازی از اهمیت بسیاری در تمامی عرصه‌های زندگی برخوردارند. در زندگی روزمره، بزرگتر‌ها همواره کودکان را به هر نحوی تحت سلطه‌ی خود قرار می‌دهند و به این ترتیب از قدرت خود سوءاستفاده کرده، کودکان را مطابق میل و سلیقه‌ی خود همچون موم نرم به هر شکل و حالتی در می‌آورند. این مفاهیم در ادبیات کودک به وضوح بیشتری یافت می‌شوند چرا که نویسندگان ادبیات کودک—که خود نیز اغلب بزرگسال هستند—در آثار خود این مفاهیم را به‌کار می‌برند. گاهی نویسندگان ادبیات کودک در آثار خود رو ...

فضای جغرافیایی و به تبع آن ارزش‌های فضا نقشی مهم در رفتار کشورها دارد و الگوهای رفتاری متفاوتی مانند همکاری، تعامل، رقابت و ستیز را می‌آفریند. این تحقیق به بررسی نقش فضای جغرافیایی آسیای مرکزی در رقابت قدرت‌ها پرداخته است. روش انجام تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای (اسنادی) و پرسشنامه‌ای می‌باشد. نتیجه تحقیق حاضر با تکیه بر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که موقعیت جغرافیایی آسیای مرکزی در هر سه سطح منطقه‌ای، فرامنطقه‌ ...

زن و قدرت در خانواده, تحلیل محتوای کیفی شش رمان پرفروش دهه اخیر، در سال های 1378 الی 1388 موضوع پژوهش حاضر است.در این پژوهش کوشش شده است به این سوالات پاسخ داده شود که در رمانهای زنان نویسنده دهه اخیر, قدرت زنان چگونه بازنمایی شده و این رمان ها چه نوع مناسباتی از روابط بین زن و خانواده را بازنمایی می کنند, و تجربه زن در خانواده به چه صورت تصویر شده است. چارچوب مفهومی پژوهش حاضر با مطالعه جامعه شناسی رمان , جایگاه ادبیات عامه پسند در مطالعات فرهنگی و هم چنین رابطه زنان و رم ...

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و منابع قدرت مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر تهران می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان زن و مرد دوره ی متوسطه نظری (عادی-دولتی) شهر تهران بود که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 100 مدیر و 300 معلم انتخاب شدند. متغیرهای پیش بینی کننده، ویژگی های شخصیتی و منابع قدرت و متغیر ملاک سلامت سازمانی مدارس بود. برای جمع آوری داده ها از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد. در این مطالعه جهت سنجش متغیره ...

قدرت به دلیل محوریت در علوم سیاسی موضوع علم سیاست شده است که با تمامی مولفه هایش متشکل از اندیشه سیاسی است و پرداختن به آن بسیار قابل تأمل است. این مفهوم که در میان مفاهیم موجود در اندیشه سیاسی بسیار پررنگ و برجسته جلوه می کند، موضوع این رساله است که در کلیله و دمنه بررسی می شود. بنابراین قرار است مهمترین مولفه های گفتمان قدرت سیاسی، اجتماعی و دینی در آن مورد مداقّه قرار گرفته که هدف از آن شناخت و تحلیل ابعاد گفتمان قدرت با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و دینی بوجود آورنده متن ...

با توجه به اهمیت قدرت نرم در روابط بین الملل و تأثیر کاربرد قدرت نرم بر پرستیژ بین المللی نهادهای سیاسی، پرداختن به موضوع قدرت نرم یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی، روابط بین الملل و حتی مطالعات آکادمیک می باشد. بر این اساس پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که، با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و اهمیت عراق جدید در محیط راهبردی ایران، منابع قدرت نرم افزاری ایران در این کشور چه مولفه هایی را در بر می گیرد؟ فرضیه مطرح شده برای سوال اصلی این پژوهش حاکی از ...

قدرت وجه اجتناب ناپذیر هر رابطه انسانی است. قدرت توان نفوذ است؛ منبعی است که رهبر را توانا می‌سازد تا دیگران را به فرمان برداری یا قبول مسئولیت وا دارد. پژوهش‌های گوناگون در حیطه ورزش بیانگر آن است که ادراک بازیکنان از قدرت مورد استفاده مربیان می‌تواند بر نگرش‌های روانی بازیکنان، از جمله بر رضایتمندی آن‌ها تأثیر گذارد. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی منابع قدرت مورد استفاده مربیان از دیدگاه بازیکنان و ارتباط آن با میزان رضایتمندی ورزشکاران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی-ه ...

قدرت، از دیرباز، نقش بسزایی در انتشار دانش داشته است و متقابلاً دانش نیز تمام همت خویش را در تولید قدرت به کار برده است. برهمکنش و تولید متقابل این دو قدرت پایدار و جاودان شرایطی را پدید می آورد که در آن بسیاری از دانش های جمعی ظاهراً اعتباری بدیهی و اصیل بدست آوردند. رساله ی حاضر در صدد است خوانشی انتقادی از دو نمایشنامه تام استاپارد تحت عنوان آرکاریا و رزنکرنتس و گیلدنسترن مردند را در چهارچوب نظریات میشل فوکو در باب گفتمان ، روابط قدرت-دانش، انسانهای مطیع، سراسربینی، قدرت ...