عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 316

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تقسیم است. روش های درونی مهار قدرت عبارتند از: فطرت، عقل، اخلاق، درک شهودی نسبت به خو ...

قدرت آمیزه ای خاص از استراتژی ها و تکنیکهای خاص سازنده و مخرب بوده که توسط افراد عامل بر افراد هدف پیاده میشود.روابط قدرت در شکل گیری فضای گردشگری نیز همانند دیگر کار و بارهای بشری حضوری همه جانبه دارد، قدرت در گردشگری حضور همه جانبه دارد وهمه ابعاد ومحورهای گردشگری را دربرمی گیرد و درهر نقطه ازجامعه بین زن ومرد،اعضای یک خانواده ومدیر و شاگردانش ارتباط قدرت وجود دارد ، قدرت درهمه سازمانها ازجمله سیستم های گردشگری وشبکه ها نیز قدرت یافت می شود . روابط قدرت در گردشگری به شکل ع ...
نمایه ها:
قدرت | 
توسعه | 

هدف اصلی در این تحقیق بررسی ساختار قدرت در سرزمین حجاز پیش از ظهور اسلام است. در واقع بحث و بررسی اصلی در این تحقیق آن است که سرزمین حجاز، با این که در آستانه ظهور اسلام از دولت واحد و متمرکز برخوردار نبود، اما درهرنقطه از این سرزمین ساختار قدرت به صورت پراکنده وجودداشت وازچارچوب خاصی همچون صاحبان قدرت ،موضوع اعمال حکم (مردم)ونظام حکمرانی که مطابق آن احکام اعمال قدرت می کرد،پیروی میکرد. این ساختار قدرت رامی توان چه درسطح درون قبیله وچه در سطح برون قبیله مشاهده کرد. در درون ق ...

در پژوهش مورد نظر به تبیین رابطه رویت پذیری – گزاره پذیری قدرت در فرآیند برنامه ریزی شهری تهران پرداخته شد. ابتدا مفهوم قدرت نزد فوکو که متفاوت از مفهوم قدرت نزد دیگر فیلسوفان و اندیشمندان می باشد را بررسی شد. قدرت نسبتی از نیرو‌هاست، یا به عبارت بهتر، هر نسبتی از نیروها یک نسبت از قدرت است. فوکو هدف خود را در تحلیل قدرت خود این چنین معرفی می کند : نقد عملکرد‌هایی که به ظاهر خنثی و مستقل می‌آیند؛ نقد آن‌ها به ترتیبی که خشونت سیاسی که به شکلی مبهم از مجرای آن‌ها اعمال می‌شود، ...
نمایه ها:
قدرت | 

مفهوم قدرت بر تسلیم به عنوان یکی از شرایط اساسی مورد تعهد مطرح می باشد. با وجود ذکر آن در ماده 348 قانون مدنی که در مورد شرایط مبیع صحبت می کند لازم الرعایه بودن این شرط در تمامی تعهدات اعم از مالی، غیر مالی، عقود و ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است. شرط قدرت بر تسلیم مانع انعقاد تعهدات مافوق توانایی و قدرت عادی اشخاص می گردد. اثر فقدان این شرط در ماده 348 همان قانون بطلان تعهد در نظر گرفته شده است. این در حالیست که در برخی تعهدات همچون عقد نکاح، اثر نات ...

چکیده با جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها این امکان وجود دارد که مدیران تصمیم‌هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سرمایه‌گذاران باشد لذا کیفیت افشای اطلاعات می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند و عملکرد شرکت را بهبود بخشد. با توجه به این موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت مدیر اجرایی و کیفیت افشا بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در راستای تحقق این هدف، 5 فرضیه طراحی و با انتخاب 73 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته ش ...

گفتمان قدرت برآمده از انقلاب اسلامی به رفرماسیون شتاب بخشیده است. طرفداران نهضت اصلاح دین بر عقلانی شدن دین تاکید دارند ...
نمایه ها:
قدرت | 

موضوع تحقیق، با عنوان (بررسی انواع قدرت رهبری و همبستگی آن با عملکرد مدیران مدارس نمونه دولتی) انتخاب گردید تا ضمن شناخت انواع رهبری، تاثیر آن در عملکرد مدیران اینگونه مدارس مورد بررسی قرار گرفته و از نتایج حاصله در بهبود و افزایش کارائی و اثربخشی عملکرد مدیران آموزشی استفاده شود. در مورد موضوع تحقیق سوالاتی به شرح ذیل مطرح گردید. -1آیا استفاده از قدرت قانونی بر عملکرد مدیران مدارس نمونه دولتی تاثیر دارد؟ -2آیا استفاده از قدرت تخصصی بر عملکرد مدیران مدارس نمونه دولتی تاثیر دا ...

قدرت از دیر باز ،همواره مورد بحث اندیشمندان و صاحبان فکر بوده است . و اینکه آیا قدرت ماهیتاً فساد انگیز است یا فساد عارض بر ذات قدرت می شود ،نظرات مختلفی ایراد شده است. قدرت در رساله حاضر به معنای توانایی بر انجام کار یا ایجاد پدیده ای است در لغت، ودر اصطلاح؛ وسیله و ابزار اعمال قانون یا اعمال اختیاراتی است ،که قانون به صاحبان قدرت می دهد.اساسا قدرت پدیده ای آسیب زا و آسیب پذیر است ،از جمله این آسیب ها که به محض به دست آوردن قدرت گریبان گیر صاحبان آن می شود ،احساس برتری ،بی ن ...