عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر و آثار مخرب ناشی از آن در جامعه ،در این پایان نامه آسیب شناسی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر در ایران از ابعاد مختلف تقنینی ،قضایی و اجرایی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته که راجع به هریک بطور مشروح توضیح داده میشود. در خصوص آسیب شناسی تقنینی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر باید اشاره نمود.سیاست کیفری مبارزه با مواد مخدر دولتها بطور کلی دارای منابع فرا ملی نیز میباشد.منابعی که گاها به لحاظ تعهد آور و الزامی بودن آنها برای دولتها قوانی ...

قاچاق عبارت است از فرار دادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده یا ورود و خروج و تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیر مجاز اعلام شده باشد. قاچاق کالا و مواد مخدر از مهمترین تهدیداتی است که کشورها عموما با آن مواجه هستند و از این نظر امنیت کشورها از ابعاد مختلف سیاسی- نظامی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی دچار آسیب های جدی می شود. مجاورت استان خراسان رضوی با کشور افغانستان به عنوان کانون جهانی تولید و قاچاق مواد مخدر از یک سو ...

طی سالهای اخیر مطالعه و پژوهش پیرامون رابطۀ متقابل محیط کالبدی شهرها با ناهنجاری های اجتماعی و بزهکاری اهمیت زیادی یافته است. این مطالعات چارچوب علمی و عملی را برای تحلیل های فضایی بزهکاری در فضای جغرافیایی به وجود آورده است. پژوهش حاضر که با موضوع شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای بزه سؤء مصرف و قاچاق مواد مخدر شهر کرمانشاه صورت گرفته است از توانمندی های سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم مرتبط با مواد مخدر در محدوده شهر کرمانشاه به عنوان جامعه آماری م ...

مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذینفعان مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به کارگیری متدولوژی سیستم نرم یاSSM در حل مسائل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این متدولوژی در فاز مدلسازی و شناسایی تغییرات مطلوب و امکان پذیر، انگیزه ای برای بهره گیری از نقشه‌شناختی یا CM و رویکرد پویایی شناسی سیستمیاSD ایجاد نموده است. در این تحقیق با بهره‌گیری از الگوریتم ترکیبیSD و SSM نواقص بکارگیری منفرد هر مدل را در فاز مدلسازی مسئله برطرف نموده و با ا ...

آثار زیان‌بار و شوم مواد مخدر و قاچاق بین‌المللی آن، همه کشورهای جهان را تهدید می‌کند و در برخی کشورها معضل ایجاد کرده است. تهدید حاکمیت و امنیت کشورها، بنیان‌های اساسی جوامع و سازمان یافتن قاچاق مواد مخدر در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و ترانزیت آن از جمله عوامل و مشترکات دولت‌ها برای مبارزه با این پدیده و معاضدت قضایی و همکاری سیاسی با یکدیگر است. چراکه در سطح ملی، کشورها به تنهایی قادر به مقابله با آن نیستند. به همین دلیل تلاش‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارز ...

مواد مخدر و اعتیاد به آن،پدیده ای شوم و مُهلک و بلیّه ی بزرگ جهانی در عصر حاضر،به شمار می آید.این بلای اجتماعی که آفتی سهمگین بر پیکره ی جامعه ی بشری محسوب می شود،هم اکنون،شرق و غرب عالم را فراگرفته و به صورت یک بیماری شایع و فراگیر- بدون توجه به جنسیت،سن،نژاد،فرهنگ،قومیت و...- جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده است. مواد مخدر،علاوه بر صدمات روحی و جسمانی شدید،آثار مخرّب و بسیار خطرناک دیگری نیز دارد که در ابعاد گوناگون اجتماعی،فرهنگی،اخلاقی،سیاسی، اقتصادی و... نمود یافته و ...

امروزه مشکل مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن معضل اساسی بسیاری از کشورهای جهان است. ویژگی سازمان یافته و فراملی این جرائم موجب شده هیچ کشوری نتواند خود را مصون از تبعات آنها بداند. مقابله با آن از ضروریات همه کشورهاست. این مبارزه نیازمند قوانین کارآمد می باشد. قوانین می بایستی براساس اصول و اهداف درستی تصویب گردد. مبانی و اهداف قانون گذاران در سیستم ها و حکومتهای مختلف، متفاوت است. در جوامع دینی و غیردینی و یا مبتنی برعرف تفاوت چشمگیری مشاهده می شود. در جوامع دینی و بالاخص اسلام ...

عصر جدید که به عنوان عصر فناوری و عصر مدرن مطرح است، نوید دهنده دنیایی جدید با شیوه های نوین در بکارگیری جهت تسریع در دادرسی بسیار حائز اهمیت است. با فرایند پیشرفت تکنولو‍ژی به همان نسبت نیز ارتکاب جرایم پیچیده تر و برای احقاق حق و اجرای عدالت نیاز به سیستم قضائی مدرن می باشد. در این پژوهش با هدف شناسایی اطاله دادرسی قبل و بعد از رسیدگی و اجرای حکم در شهرستان زاهدان در قالب سه بعد (قانون،سیستم قضائی و عوامل خارج از سیستم قضائی) صورت پذیرفته است. ضرورت انجام پژوهش با توجه به ا ...

یکی از اساسی ترین مقوله های حیات بشری مسئله ی زنان است. زنان تربیت یافته ، فرهیخته و آگاه ، سلامت جامعه را تأمین می نمایند. و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم بمانند و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزهکاری زنان که رابطه ی مستقیمی با بزه دیدگی آنان دارد، یکی از آفاتی است که به علل زیستی-روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی آنان، به وجود می آید.عدم احقاق حقوق مالی و غیر مالی زنان نقش تعیین کننده ای در بز ...