عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با موضوع ((بررسی جرایم ومجازاتهای مربوط به حقوق کار )) ، در سه فصل گرداوری شده که در ابتدا به منظور اماده نمودن ذهن خوانندگان به موضوعاتی کلی در مورد حقوق کار پرداخته شده است. پس از اشنایی خواننده با مباحثی کلی از حقوق کار، در مبحث دوم از فصل اول مطالبی در ارتباط با موضوع اصلی تحقیق از جمله مفهوم جرم از دیدگاه حقوق کار وتفاوت ان با مسئولیت مدنی وتخلف انتظامی، فلسفه جرم انگاری قوانین مربوط به کارگران وکارفرمایان، سیاست جنایی وجنبه حمایتی ان نسبت به کارگران ، مورد ...

در این رساله موضوع چالش‌ها و مشکلات خصوصی‌سازی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول ابتدا به تعریف خصوصی‌سازی و ذکر مبانی نظری موجود واهداف وروش‌های تجربه شده در جهان در زمینه خصوصی‌سازی ‌ پرداخته شده است. در فصل دوم نیز سعی گردیده مشکلات و نارسایی‌های موجود در قوانین خصوصی ‌سازی وسایر قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کار وتجارت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز در این بخش روش‌های بکار گرفته شده در اجرای خصوصی سازی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ذکر گردیده ...

اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است . در سال های اخیر دولتمردان کشورمان سعی در ارائه تصویری مطلوب از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته اند و تلاش های موصوف تا حدودی مفید فایده واقع شده است، اما در این رهگذر مهمترین نکته همانا تأمین امنیت و ثبات مطلوب از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ...

سازمان بین‌المللی کار برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین‌المللی در زمینه کار فعالیت می‌نماید. این سازمان ملاک‌های جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی معین می‌کند. 8 مورداز مقاوله‌نامه‌ها‌ی سازمان بین‌المللی کارجنبه حقوق بشری دارند و بنیادین می‌باشند که حتی اگر کشوری به آنها ملحق نشده باشند ملزم به اجرای آنها می‌باشند. ایران از اعضای سازمان بین‌المللی کار می‌باشد و13 مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته که از مقاوله‌ن ...

بشر از بدو خلقت تا کنون در راه پیشرفت و روزآمد شدن است و در هر مرحله از زندگی با توجه به شرایط ، سعی در ایجاد شرایط مناسب و متناسب با محیط و زمان و مکان زندگی خود دارد . شاید بتوان گفت قانون مهم ترین ابزار و از لوازم اولیه زندگی امروز است . قانون نیز با توجه به تغییر شرایط و سبک زندگی ابنا بشر در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می گیرد و جامعه هر از چند گاهی شاهد تغییراتی در قوانین مدون می باشد . مواجه شدن با تغییرات قانونی و یا شنیدن اخباری مبنی بر تغییر قانون ، این تفکر را به ذهن ...

مرخصی یکی از نیازهای مهم واساسی جامعه قشر کارگر و کارمند در محیط کار به شمار می رود. حقیقتا مرخصی، حق مسلمی است که کارفرما برای کارگر و کارمند خود نسبت به ترک کار در ساعات اداری و یا در روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته است. در این رساله سعی برآن شده که انواع مرخصی در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. مرخصی های موجود در هریک از دو قانون مذکور به چند نوع تقسیم می شود که مهمترین آنها، مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان ...

این پژوهش به روش توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای با هدف مطالعه و بررسی عقد صلح و استفاده بیشتر از ظرفیت عقد صلح در روابط کارگر و کارفرما و در نهایت بررسی وضعیت موجود و مطلوب قانون کار در مراجع حل اختلاف، با طرح پرسشها و فرضیه های زیر صورت گرفت. پرسشها : 1- دامنه شمول عقد صلح چه میزان است؟ 2- کاربرد عقد صلح در مراجع حل اختلاف تا چه حد است؟ 3- آیا از تمام ظرفیت عقد صلح در مراجع حل اختلاف استفاده می شود؟ فرضیه ها: 1- مصالحه و سازش میان کارگر و کارفرما پیش از الزام محاکم در را ...

بیکاری را می توان مهمترین عامل فقر و شکاف طبقاتی در جامعه دانست که پیامدهای منفی برای شخص بیکار و اجتماع به بار می آورد. از جنبه فردی بیکاری باعث افزایش خودکشی، انزوای اجتماعی، از خود بیگانگی و... و از جنبه اجتماعی باعث نا آمنی، رکود اقتصادی، تحلیل مهارت های کارگران و ... می شود. از اینرو عدالت اجتماعی اقتضا می کند که دولت با دخالت خود از آثار نامطلوب آن بر فرد و اجتماع بکاهد. عدالت اجتماعی به معنای ایجاد حداقلی از برابری اقتصادی بین افراد جامعه به منظور اینکه همه افراد جا ...

امروزه سه جانبه گرایی از اصول اساسی استانداردسازی سازمان بین المللی کار در زمینه روابط کار می باشد. میزان اهمیت برخورداری از این اصل بستگی به آزادی و حمایت های این سازمان از طریق تدوین مقررات و استانداردهای رعایت این اصل در سطوح ملی کشورهای عضو این سازمان می باشد . این تحقیق سعی دارد بیان نماید که ، صرف تنظیم مقرراتی که نحوه تشکیل سازمان های سندیکایی را تدوین نماید ، مشکلی را از پیش پای اعضای این سازمان برنخواهد داشت بلکه چنین اثری موکول به شناسایی دقیق و شفاف حقوق مربوط به ...