عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعیین پارامترهای فیزیکی خاک از قبیل منحنی رطوبتی خاک ، هدایت آبی اشباع و منحنی نفوذ آب به خاک در مطالعات آبیاری و زهکشی، هیدرولوژی، مدیریت آب و کلیه پروژه‌های آب و خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. تعیین پارامترهای فوق‌الذکر مستلزم عملیات صحرایی و آزمایشگاهی، صرف زمان و هزینه می‌باشد. بدین جهت کوششهای زیادی در راه مدل سازی و پیشگویی این پارامترها از روی سایر خصوصیات فیزیکی خاک که معمولا در دسترس بوده و اندازه‌گیری آنها معمول است (از قبیل بافت خاک و وزن مخصوص ظاهری) صورت ...

انتقال یک سیال در چوب شامل جریان توده‌ای سیال می‌باشد. ابتدا دستگاه اندازه‌گیری نفوذپذیری مایع ساخته خواهد شد و میزان نفوذپذیری گونه انتخابی بر اساس معادلات و قوانین موجود در این زمینه (قانون دارسی قانون پویزل) محاسبه خواهد شد. تاثیر طول نمونه بر نفوذپذیری و چگونگی انتقال مایع در نمونه بررسی خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از اندازه‌گیریها در آزمایشگاه مدلی بر اساس مدل نفوذ Percolayion سازگار با چوب در جهت طولی تهیه خواهد شد. در نهایت نتایج حاصل از مدل و نتایج آزمایشگاه مقایسه خ ...
 
این طرح به منظور تعیین تلفات آبی از منطقه ریشه گیاهان زراعی و به صورت غیراشباع جریان نفوذ آب با استفاده از قانون دارسی بدست می‌آید. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

به منظور جلوگیری از نفوذ آب در بسیاری از سازه های زیرزمینی و زمینی باید لایه های مناسب نفوذ ناپذیر طراحی و اجرا شوند همچنین تامین آب سالم برای مصارف خانگی کشاورزی و صنعتی از مسایل روز در سراسر دنیا است منابع ذخیره آب باید در مخازن سدها و کانال های آبرسانی با حداقل تلفات ممکن حفظ شود بعلاوه مساله دفع زباله های جامد امروزه گریبانگیر اکثر جوامع شهر است. در مراکز دفن زباله برای جلوگیری از نفوذ شیرابه ها به خاک و آلوده شدن منابع آب و خاک باید از لایه های مناسب نفوذ پذیر در زیر و ر ...

سدهای سنگریزه ای یکی از پرکاربردترین سدها هستند که در بیستر موارد می توانند جوابگوی طرح باشند . جریان آب درچنین محیطهای متخلخلی به صورت آشفته با دروضعیت انتقالی بوده و قانون دارسی و در نتیجه معادله لاپلاس برای بیان ریاضی آن صادق نیست . رابطه بین گرادیان بلندای پیزومتری و سرعت ظاهری درجریان آشفته داخل مصالح متخلخل به صورت ‏‎i=aVn‎‏ می باشد . به کاربردن رابطه فوق ومعادله پیوستگی یک معادله دیفرانسیلی برای پیداکردن بلندای پیزومتری ‏‎h‎‏ بدست می آید که این معادله دیفرانسیلی با بکا ...

این پژوهش به منظور بررسی آزمایشگاهی آب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار انجام گرفت. هدایت هیدرولیکی با آزمایش بار ثابت اندازه‌گیری شد. جهت ساخت ستون‌های خاک، 12 عدد لوله‌ پلیکای فشار قوی مورد استفاده قرار گرفت. جهت استقرار ستون‌ها در ارتفاع مناسبی از سطح زمین (برای جمع‌آوری زهاب خروجی از انتهای آن‌ها)، یک میز کار فلزی با 12جایگاه قرارگیری نمونه طراحی و ساخته شد. خاک مورد نیاز با بافت لوم از مزرعه تحقیقاتی شماره 1 گروه آبیا ...

حرکت آبهای زیرزمینی در یک لایه اشباع از آب شور و شیرین که دارای سطح مشترک مشخص می‌باشند در اثر وجود شرایط مرزی مختلف از جمله : چاههای پمپاژ ، تغذیه طبیعی و تغذیه مصنوعی ، تابعی از زمان است . برای بررسی چگونگی امر از مدل ریاضی کامپیوتری مناسبی استفاده شد که در آن محیط جریان به المانهای کوچک تقسیم‌بندی شده و سطح مشترک نیز توسط یک سری المان با گره‌های مشخص به هم متصل ، نمایش داده شد. با تغییر مکان سطح مشترک ، موقعیت گره‌ها نیز تغییر کرده و در نتیجه موقعیت مکانی کل شبکه نیز با زم ...