عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاله حاضر گزارش مجمل از طراحی یک "سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری" برای یک کارخانه قالبسازی است . این سیستم که طراحی و پیاده‌سازی آن هیجده ماه به طول انجامیده، از سال 1369 بطور کامل به اجرا گذاشته شده است . این مقاله توضیحات کلی درباره سطوح مختلف سیستمهای اطلاعاتی و همچنین مشخصه‌های صنعت قالبسازی ارائه می‌کند بصورت فشرده به تشریح سیستم می‌پردازد و در پایان به نقاط قوت و ضعف سیستم اشاره می‌کند. ...

فلززدائی الکتروشیمیائی یکی از جدیدترین و پرقدرت ترین روش مفید درماشین کاریهای غیرسنتی است .دراین طرح،هدف جمع‌آوری اطلاعات راجع به تکنولوژی ماشینهائی که دراین زمینه کار می کنند و طرح ساده ای ازاین ماشین براساس اطلاعات جمع‌آوری شده ودرنهایت بررسی جهت ساخت یک ماشین آزمایشگاهی است ،که کاربرد آن در مقیاس صنعتی در کارهای قالبسازی - ساخت جنگافزارها و براده برداری است . ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
طراحی | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
لپینگ | 

چکیده ندارد.

در این مقاله سعی داریم بطور عمومی و کلی، مروری بر پروسه فروجینگ داشته باشیم و این روش کارآ و نسبتا" سریع را نقد و بررسی کنیم و در عین حال انواع روشهای فروجینگ را رد دنیای صنعت امروزه بطور ساده و ابتدایی تشریح کنیم. گفتنی است که بخشی از مقاله بر اساس اطلاعات انترنتی و بخش دیگر آن از نگارنده تهیه شده است و تمامی عکس‌ها از سایت‌های اینترنتی مدکرو کپی شده است . آدرس سایت مذکور به قرار زی است HTTP:/WWW. FORGING. ORG در این نوشتار جهت ساده شدن مطالب تلاش دشه است تا از دادن آمار و ا ...
 
چکیده ندارد.