عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنوان پایان نامه: واکاوی قاعده‌ی لزوم حفظ نفس نویسنده: فاطمه ابراهیمی کلاتی نام استاد راهنما: دکتر محمدحسن حائری نام استاد مشاور: دکتر علیرضا عابدی سرآسیا دانشکده: الهیات و معارف اسلامی گروه: فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته تحصیلی: الهیات تاریخ تصویب: 9/12/90 تاریخ دفاع: 7/11/94 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد دکتری تعداد صفحات: 255 چکیده‌ی پایان‌نامه: وجوب حفظ نفس، عنوان قاعده‌ای فقهی است که طبق آن، فرد مکلف، ملتزم به حفظ نفس از هر گونه پلیدی و زشتی به لحاظ ...

قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می‌باشند. از جمله‌ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده‌ی «لایبطل دم امریء مسلم » می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان به مسائل لوث و قسامه، مجهول بودن قاتل، عدم انتساب قتل به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در ص ...