عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله نگاهی مبسوط به اجتماع و فرهنگ و مولفه‌های آن در دیوان اشعار کمال خجندی، شاه نعمت الله ولی، قاسم انوار و نور الدین عبد الرحمن جامی است. با بررسی این آثار می‌توان دریافت جامعه‌ی عصر تیموری در لا به لای این اشعار ترسیم شده است و با دقت و بررسی موشکافانه‌ی این آثار قابل بازیابی است. جامعه‌ای که در این آثار بازتاب دارد جامعه‌ای است که در آغاز با جنگ و خونریزی همراه است. بعدها شاهان تیموری در فرهنگ و تمدن ایران متمدن می‌شوند و از علم و هنر حمایت می‌کنند. لذا علوم مختلف ب ...