عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاومت فزاینده مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporatiorum در برابر حشره‌کشهای شیمیایی لزوم استفاده از شیوه‌های کنترل غیرشیمیایی را بر علیه این آفت روشن می‌سازد. در این تحقیق به منظور مقایسه‌ای اثر قارچ حشره‌خوار Verticillium lecanii و حشره‌کش دلتامترین بر روی پوره و حشره کامل مگس سفید، برگهایی از گیاه لوبیا که بطور جداگانه دارای پوره و حشره کامل بودند، انتخاب گردید و با سوسپانسیون اسپور قارچ مذکور به غلظت 106 × 2 اسپور در میلی‌لیتر و یا محلول دلتامترین با غلظت 375 PPm تیمار شد ...